Blog jihočeské historie

Dvakrát nevstoupíš do jedné řeky a tak CARPE DIEM ( užívej dne )

Moje bibliografie.

Seznam bibliografie není kompletní a bude postupně doplňován. Nejsou zde uvedeny všechny příspěvky např. uveřejněné ve Vodňanských novinách, Protivínských listech a v dalším reg. tisku, Jihočeském železničáři atd., Rovněž zde nejsou zařazeny články v reg. a celostátním tisku týkající G/L komunity, otiskované po r.1990. Určitou část bibliografie lze najít i v autorském katalogu Jihočeské vědecké knihovny a Národní knihovny v Praze.

1979 - 1985 :

Výročí Městské galerie ve Vodňanech. Výběr,16,1979,3,s.196-197.
Jakub Krčín z Jelčan a mlynářství. Výběr,18,1981,4,s.270-272.
Vodňanská kulturní výročí v roce 1982. Výběr,19,1982,č.4,s.282-283.
Mlynářství na Strakonicku. Katalog výstavy. Spoluautor Jiří Fröhlich. Strakonice, muzeum středního Pootaví, 1983, 19 s.
Rytíř Jan Smil z Křemže. Výběr,1983,3,s.168-171,180.
Zaniklá vesnice a dvůr Loužná u Skočic. Spoluautor Jiří Fröhlich. Výběr,21,1984,4,
s.266- 270.
Věrni zůstaneme. Boj jihočeských železničářů za národní svobodu v letech 1939 – 1945. In : Co projde srdcem, to neumírá. České Budějovice, KV SČSP, 1985, s.31 – 48. ( Stejnojmenný seriál byl otištěn v Jihočeském železničáři v roce 1985 ).
Z jihočeských mlýnů. Sborníček prací členů Národopisného kroužku při Jihočeském muzeu. Spoluautor František Reitinger. České Budějovice, Jihočeské muzeum,1985, 60 s.
Výročí hudebního skladatele. Výběr,22,1985,č.2,s.139. ( Emanuel Rataj ).
Jižní Čechy a Národopisná výstava českoslovanská. Výběr,22,1985,4,s.278-281.
Odboj českobudějovických železničářů za národní svobodu. Výběr,22,1985,2,s.113-116.
Z historie číčenického nádraží. Výběr,22,1985,3,s.235-236.


1986 - 1989 :

Vodňany a husitské revoluční hnutí. Spoluautor Fr. Kotěšovec. Výběr,24,1987, s.12-20.
Poslední představení Josefa Kajetána Tyla ve Vodňanech. Výběr,24,1987,2,s.11-13.
Výročí otců koňky. Výběr,24,1987,2,s.74-75.
Příspěvek k 100.výročí trati Veselí nad Lužnicí – Jihlava. Výběr,24,1987,4,s.68-71.
Výročí zaniklé vodňanské tiskárny. Vz,1987, č.2, s.17.
Město na zeleném drnu. Vz, 1987, č.3, s.13-14.
Požáry v našem městě. Vz,1988, č.1, s.8-9.
Třicetiletá válka a Vodňany. Vz,1988, č.1, s.14.
Rok 1848 a Vodňany. Vz, 1988, č.2, s.16.
Vodňanské zajímavosti. Mosty a můstky. Vz,1988, č.2, s.11-12.
Události I. světové války a Vodňany. Vz,1988, č.3, s.9-11.
Julius Zeyer a jeho Vodňany. Vz, 1988, č.3, s.15-16.
Rok 1419 a Vodňany. Vz, 1989, č.2, s.15-16


1990 - 1995 :

Vzpomínka na milou paní. Vn,1990,č.1,s.5.
A zase herec. Vn,1990,č.1,s.7.
Ještě jednou k vodňanskému kostelu. Vn,1990,č.2,s.7.
Významné výročí. Vn,I.,1990,č.6,s.7. ( Váša Příhoda )
Neuskutečněné železniční tratě na jihu Čech. In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Z dějin železniční dopravy. Praha, 1991, s. 77-87. ( Pozn.: stejnojmenný seriál na toto téma byl otištěn v Jihočeském železničáři snad v roce 1986 ).
Vodňanské masné krámy. Vn,3,1992č.3,s.6.
Krátce z historie Pražáku. Vn,1992,č.6,s.7.
Poslední představení J.K.Tyla ve Vodňanech. Vn,1992,č.12,s.3.
Z historie vodňanského kostela. Vn,3,1992,č.13,s.5-8.
Z činnosti Muzejní spolku. Vn,1992,č.15,s.7.
Josef Kvasnička a Vodňany. Vn,3,1992,č.17,s.7.
První byt Julia Zeyera. Vn,3,1992,č.18,s.3
Výročí Františka Bílka. Vn,3,1992,č.19,s.7.
Dvě listopadová výročí. Vn,1992,č.20,s.7.
Počátky organizované obchodu ve Vodňanech. Vn,3,1992,č.21,s.4,6.
Čas vánoční. Vn,1992,č.22,s.8.
Kulturní a historická výročí v roce 1993 Vn,1993,č.2,s.2-3.
Z historie pošty. Vn,4,1993,č.3,s.6-7.
Počátky národního obrození ve Vodňanech. Vn., 1993, č.4, s.7.
Josef Holeček novinář. Vn, 1993, č.6, s.4.
Z historického listináře. Vn,1993,č.6,s.6.
Městské muzeum a galerie ve Vodňanech. Vn., 1993, č.7, s.1,4.
Ještě kolem muzea. Vn,4,1993,č.10,s.7.
Výstava o zámeckém divadle. Vn,1993,č,11,s.3.
Z historie pošty. Vn,1993, příl., s.6-7.
Pozvánka do staré školy. Vn., 1993, č.20, s.7.
Vodňanské zajímavosti aneb příběh trpaslice. Vn., 1993, č.20, s.5.
100 let železniční trati Číčenice – Prachatice. Spoluautor : Václav Starý. Vodňany, Městské muzeum a galerie, 1993, 28 s.
100 let železniční tratě Číčenice – Prachatice. Železničář, 1993, č.40, s.3.
Lidová strava vánoční. Vn., 1993, č.22, s.7.
Vodňanské zajímavosti aneb chytří z Vodňan. Vn., 1993, č.22, s.6.
Výročí Jiřího Pazdery. Výběr, 1993, č.3, s.194.
Záměr postavit mlýn v Maleticích. Výběr,31,1994,2,s.129-130.
Historik August Sedláček. Vn., 1994, č.1, s.6.
Malíř Josef Jakší. Vn, 1994, č.3, s.6.
Dům ,,U akcentů“. Vn,1994,č.5,s.3.
Vodňanský pivní kurýr, Vn, 1994, č.6., příl., 4 s.
Výročí městské galerie. Vn., 1994, č.10, s.7.
Slavnosti Zlaté stezky. Vn., 1994, č.12, s.3.
Letní horké dny našich předků. Vn., 1994, č.13, s.7.
Paměti nakladatel. Vn,1994,č.17,s.7.
Nadace manželů Novákových. VN.,1994, č.22, s.7.
Vodňany – město umění. Lipík ( Písek ), 1994, č.2, s.6-7.
70 let Husova sboru československé církve husitské ve Vodňanech. Vn,6,1995,č.13, příloha.
Výročí dobrovolných hasičů. Vn,6,1995, č.16,s.3.
Paměti nakladatele. ( Otakar Štorch – Marien ). Vn., 1994, č.17, s.7.
Vzpomínka na léto. Vn,6, 1995,č.18, s.5. ( Dopis F.H. dceři Boženě, léto 1906 )
Budova radnice a její stavební vývoj. Vn,6,1995,č.20,s.7.
Lidová vánoce. Vn,1995,č.22,s.7.
Jak slavili naši předkové vánoce. Temelínské noviny, 1995, prosinec, s.8..
Vodňanské vánoce Julia Zeyera. Vodňany, Městské muzeum a galerie, 1995, volné listy.

1996 - 1999 :

Kostel Narození P. Marie ve Vodňanech. Vodňany, Městské muzeum a galerie, 1996, 76 s.
Z historie města Vodňan. (Seriál). Vn,1996,č.17 - 1997,č.19.
Výročí Františka Heritese. Vn, 1996,č.7, příloha.
Zajímavosti z matriky. Vn,7,1996,č.7,s.6.
Z historie vodňanských mlýnů. Vn,7,1996,č.15,s.6.
Starý dům v nové kráse. Vn,1996,č.21,s.3.
Vodňanské vánoce Julie Zeyera. Vn,1996,č.22,s.7.
Klenot na Lomci. In : Země Koruny české, III. 1996, č.4, s.24-26.
To bylo tenkrát za císaře pána. Vn,1997,č.3, příl.
Z historie vodňanské pošty. Vn,1997,č.9, příl, s.1-4.
Krajem Jana Zrzavého. Vn,1997,č.19,s.5.
Výročí Městské galerie ve Vodňanech. Vn,1997,č.21,s.5
Prvopočátky města Vodňan. VaV, 4, 1997, s.38 – 51.
Z korespondence Františka Heritese s Janem Haeringem. VaV,4,1997,s.97-107.
Dvě pocty Františku Heritesovi. VaV,4,1997,s.108-111.
Vztah Jana Zrzavého a Otakara Štorcha – Mariena k Vodňanům. In : Jan Zrzavý. Ilustrace pro nakladatelství Aventinum Otakara Štorcha – Mariena. Katalog stejnojmenné výstavy. Vodňany, Městské muzeum a galerie, 1997, s.23 – 30.
Velikonoční popěvky z Vodňanska. Vn.,1998,č.7, s.6.
Vodňany a Karlova universita. Vn,1998,č.8,s.7.
Výročí českého historika. (Palacký). Vn,1998,č.12,s.4.
Když krajánci táhli krajem. Vn,1998,č.13,14, s.7.
Rodové kořeny. Vn,1998,č.17.
Události první světové války a Vodňany. Vn,1998,č.18,s.7.
Z historie vodňanské lékárny. Vn,9,1998, č.20,s.7.
Pan Miloš Veselý zemřel. Vn,1998,č.21,s.7.
Paměti vodňanských domů. 2/I-II. Spoluautorka Pavla Stuchlá.Vodňany, Městské muzeum a galerie, 1999 ( Aktivní podíl na přípravě prvního dílu a celého nedokončeného projektu ).
Rodopisné podklady z archivu Městského muzea a galerie ve Vodňanech 1. Rod spisovatele Františka Heritese. In : Rodopisná revue, 1999, 4, s.16-19.
Z vodňanské matriky. RR,199,č.2,s.18-19.
Redakce muzejních novin Šotek ( 1999 – 2000 ), vyd. Městské muzeum a galerie Vodňany :
přísp. : Oběti komunistického převratu v roce 1948 ( 1999, č.1,2,3,5 )
Výročí Otakara Mokrého. ( 1999, č.1 )
Vzpomínka na Františka Heritese. ( 1999, č.1 )
Vodňanští ve světě. ( 1999, č.1,2,3,5 )
Vzpomínka na Josefa Holečka. ( 1999, č.2 )
Výročí nakladatele ( Otakar Štorch – Marien ). ( 1999, č.2 )
Památky města Vodňan. Vodňanští rodáci a významné osobnosti. Zajímavosti z okolí Vodňan. ( 1999, č.4 )
Vodňanské prázdniny našich předků ( 1999, č.7 )
Srpnové vzpomínání. ( 1999, č.8 )
Výročí spisovatele Václava Písaře. ( 1999, č.8 )
Deset let od revoluce. ( 1999. č.9 )
Vánoce našich předků. Lidová strava vánoční. ( 1999, č.9 )

2000 - 2005 :

Městské muzeum a galerie na konci milénia. ( Šotek, 2000, č.3 )
Vodňanská zastavení na přelomu milénia. Spoluautoři : Rudolf Berka – Jiří Pazdera. Město Vodňany, 2000, 99 s.
Z historie vodňanského školství. ZŠ Alešova, 2000. ( Spoluautoři : Dudáková Zdena – Škudla Pavel ).
Mistr houslové lyriky i dramatu. Jp, 30.9.2000, Víkendové listy, s.3. ( Váša Příhoda )
Váša Příhoda. Vydáno u příležitosti 100.výročí jeho narození. Vodňany, Městské muzeum a galerie, 2000, 20 s.
Zeyer, jeho přítelkyně a Vodňany. ( Zdenka Braunerová ). Čbl, 23.9.2000, příl., s.2.
Z historie jednoho prácheňského rodu. ( Louženských ). Rodopisná revue, 2001, 3, s.8-9.
Vodňanský pobyt Jana Zrzavého. Otavín, č.3, 2001, s.34 – 37.
Julius Zeyer 1841 – 1901 – 2001. Uspořádal, poznámkami a bibliografií doplnil Jiří Louženský. Městská knihovna ve Vodňanech, 2001, 163 s.
Julius Zeyer trávil čas ve Vodňanech. Mf dnes, 24.6.2001, příl., s.4.
Pozvání do památníku města Protivína. ( Příprava nové expozice. ) Protivínské listy,6, 2001,s.11.
Historické krimi se stalo spíše historickou sci-fi. Čbl, 11.10.2001, s.11.
Z historie židovské komunity ve Vodňanech do poloviny 19.století. In : Naše dny se
naplnily.Z historie Židů v jižních Čechách. Editor Jan Podlešák. České Budějovice, 2002, JIH – reklamní agentura, s.r.o., s.104 – 117.
Výročí Dr,Václava Mosteckého. Výběr,39,2002, s.356-357.
Rec.: Jožka Pejskar. Poslední pocta 1-4. In: Výběr,39,2002,s.359-361.
Rec.: Vodňany a Vodňansko č.5. In : Výběr,39,2002,s.361-363.
P. Florián Fencl. Vn,13, 2002, č.2, s.7-8.
Volby, jako zrcadlo společnosti. ( Volby v ČR 1935 ). Vn,2002, č.13, s.8.
Vodňanské povodně. Vn,13,2002, č.15, s.11. ( Podle vzpomínky Boženy Heritesové )
Vodňany v době Jana Kampana Vodňanského. Vn, 2002, č.22, s.8.
Sto zlatých zabránilo popravě. Čbl., 26.10.2002, příl., s.2.
Výročí malířky Heleny Vlčkové - Casanova. Výběr,40,2003, s.112-113.
Literatura o historii Vodňan a Vodňanska. VaV,6,2004, s.209 - 230
Cestovatel a publicista a Václav A. Novák. Výběr,42,2005,s.225-226.
Výročí Městského muzea ve Vodňanech. Výběr,42,2005, s.255-258.
Za chlebem, štěstím a novým životem. ( Vystěhovalectví z Jč do USA ). Čbl, 11.6.2005, příl., s.3.

2006 - 2007 :

Výročí výzmamných osobností. Vn,2007,č.11, s.5.
Stopami dějin. In : Občasník obecního úřadu v Číčenicích, 2007, č.2.
Po stopách literátů : Básníkův návrat. In : Fórum. Dvojměsíčník pro literaturu a umění. 2007, č.4, s.3-5. ( Ivan Schneedorfer )

2008 :

Osud reemigrantské rodiny Aiznerů. In : Rodopisná revue,2008, č.1, s.14-15.
Jaký byl ,,vítězný únor" ve Vodňanech. Tenkrát před šedesáti lety. Vn,2008,č.3, s.3.
Z historie. Historie krajiny do husitských válek. Číčenický hlasatel, I., 2008, č.1,s.6.
Jarní toulání s literáty. Vn,2008, č.7, s.4.
Vzpomínka na oběti války. Vn, 2008, č.8, s.1-2.
Kouzlo dopisů Voskovce a Wericha. In : Fórum. Dvojměsíčník pro literaturu a kulturu. 2008,č.1,s.7-8.
Po stopách literátů. Boty z toulavého telete. ( Života běh cestovatele a literáta Ladislava Mikeše Pařízka ). In : Forum,6, 2008, č.2-3, s.18-19.
Vzpomínka na Františka Reitingera. In: Forum,6,2008,s.31.
Vystěhovalectví z bývalého soudního okresu Lišov. In : Výběr,45,2008, č.1, s.43-46.
Z historie. Číčenice a Strpí do poloviny 17. století. In : Číčenický hlasatel, I.,2008, č.2, s.8-9.
Recenze publikací. In : Výběr,45,2008, č.2, s.150-152.
Českobudějovické osobnosti v emigraci. In : Staré Budějovice. Sborník prací k dějinám královského města Český Budějovic. 3, 2008, s.49-61.
Po stopách literátů. Jihočeské léto Franze Kafky. In: Forum, 2008,č.4-5 s.8-9.
Z historie. Železnicí k modernímu věku. In : Číčenický hlasatel, 2008,č.3,s.4.
Recenze publikací. In : Výběr,XLV,2008,č.3,s.230-232.
Z historie. Lidové vánice našich předků. In : Číčenický hlasatel,I.,2008,č.4,s.7.
Rec knihy : Vodňany literární, výtvarné i hudební. In : Forum, 2008, č.6, s.14-15.
Po stopách literátů. Návrat do dětství Ivana Schneedorfera. In : Forum, 2008, č.6, s.16-17.

2009 :

Památné vodňanské domy. Část 1. Vodňanské noviny, 2009, č.1, s.4.
Část 2. Tamtéž, č.2, s.6.
Část 3. Tamtéž, č.3, s.4.
Část 4. Tamtéž, č.4, s.4.
Část 5, tamtéž, č.5, s.4.
Část 6, tamtéž, č.6, s.4.
Část 7, tamtéž, č.7, s.4.
Část 8, tamtéž, č.8, s.4.
Část 9, tamtéž, č.9, s.4.
Část 10, tamtéž, č.10, s.4
Vzpomínka na středoškolskou profesorku Boženu Heritesovou. In: Výběr,XLV, 2008,č.4,s.305-306.
Vodňanská praxe MUDr. Viktora Vohryzka. In: Výběr,XLV,2008,č.4,s.307-311.
Rec.: Dvořákova tiskárna - fenomén Vodňan první poloviny 20.století. In: Výběr,XLV,2008,č.4,s.313.
Činnost sekce pro dějiny jihočeské dopravy ( 1986 - 1993 ). In : Almanach Historického klubu při Jihočeské muzeu v Českých Budějovicích vydaný k 50. výročí založení klubu. České Budějovice, Jihočeské muzeum, 2009, s.37-38.
Vzpomínka na Františka Reitingera. Tamtéž, s.51-52.
Vodňanské paměti a vzpomínky Františka Heritese. Editor Jiří Louženský. Nakl. Tribun EU s.r.o Brno, 2009, 398 s., vlastním nákladem.
Recenze publikací: Výběr,XLVI., 2009,č.2,s.145-146.
Z historie. Vítání jara. Číčenický hlasatel, II., 2009, č.1, s.10.
Uvítání jeho veličenstva v Číčenicích. In.: Číčenický hlasatel, II., 2009,č.2,s.5.
Vodňany v literatuře. Literární fikce a skutečnost (Herites, Svátek). Vn.,2009, č.11, s.6.
V ten den začala válka. Vn.,2009,č.11,s.1-2.
Vodňany v literatuře. Literární fikce a skutečnost. (Jaroslav Hašek). Vn,2009,č.12, s.4.
Stopami dějin. Legenda o Vítu Fučíkovi. In: Číčenický hlasatel, 2009, č.3,s.6.
Snahy města Týna nad Vltavou o připojení naželeznici, In: Výběr, 2009,č.3,s.192-202.
Recenze knihy. In: Výběr,2009,č.3,s.224-225.
Jihočeské toulky s Máchou. In: Máchovi v patách. Sborníček k roku Karla Hynka Máchy. Vydal Jihočeský klub Obce spisovatelů, České Budějovice, 2009, s.52-55.
Stopami dějin. Za mořem je Amerika. In.: Číčenický hlasatel, 2009, č.4, s 5.

2010

Koloběh dějin. I.Vn, XXI., 2010, č.1, s.5.
II. č.2, s.5. (pokr. vždy v další čísle Vn)
Vodňany před sto lety. Brno, Tribun EU s.r.o., 2010, 232 s., vlastním nákladem.
Stopami dějin. Osudy vystěhovalců. In: Číčenický hlasatel, 2010,č.1, s.5.

2011
Česko-americký novinář Václav Šnajdr. In: Staré Budějovice,4,2011, s.129-132.
01.06.2008 00:00:00 | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se