Blog jihočeské historie

Dvakrát nevstoupíš do jedné řeky a tak CARPE DIEM ( užívej dne )

Historie jižních Čech v krásné literatuře.

Historie jižních Čech v krásné literatuře.

Základní bibliografie :

Bačkovský, František : Přehled dějin písemnictví českého z let 1848 – 1898. Praha,1898, 226 s.
Balajka, B. : Historický román na scestí. ( N. Bonhardová – Selský mor. Nový život, 1957, č.6, s.683 – 685.
Bartoš, J. : Prozatimní divadlo a jeho činnost.1937.
Bartoš, Jaroslav : Husitská thematika u lidových loutkářů. In : Materiály k dějinám československého loutkářství. Praha,1955.
Bartoš, Jaroslav : Husitské hry Jana Laštovky, In : Komedie a hry českých lidových loutkářů. Praha, Orbis, 1959, 744 s.
Bechyňová, Věnceslava : Tradice v literatuře českého národního obrození. Slávia 48, 1979, s.344 – 351.
Bibliografie prací Miloslava Novotného s jihočeskou tematikou. JSH,50,1981,č.3, s.217-220.
Bílek, Josef : Pelhřimovsko a česká literatura. 1966.
Bílek, Josef : Kamenice nad Lipou v literatuře, vědě a umění. 1970.
Bílek, Petr : 175 autorů. Čeští prozaici, básníci a literární kritici publikující v 70. letech v nakladatelství Čs. spisovatel. Praha, 1982.
Blahynka, Milan : Vladislav Vančura. Praha, Horizont, 1981.
Borkovec, B. : Český jih v díle Jiráska. České Budějovice, 1922.
Buriánek, František : Česká literatura 20. století. Praha, 1968.
Buriánek, František : Na okraj současné historické prózy. In : O současné české literatuře. Praha, 1982, s.59-67.
Cífka, Stanislav : K problematice jižních Čech v letech 1945 – 1948. České Budějovice, 1968.
Cífka, Stanislav : České Budějovice v literatuře. České Budějovice, Pf, 1971 (I.), 1979 (2).
Cífka, Stanislav a kol. : Literatura a divadlo. In : Jihočeská vlastivěda. České Budějovice, Jihočeské nakl.,1984, 195 s.
Cikhart, Roman : Táborsko v díle A. Jiráska. JSH,1951.
Cvrček, Zdeněk : Strakonice. Město. Lidé. Osudy. Strakonice, 1989, 2. vyd.
Čapek, F. M. : Šimon Lomnický z Budče. České Budějovice, 1907.
Čech, L. : Literatura česká 19. stol.1907.
Černý, Fr. : Nástin dějin českého divadla. Praha, 1955, díl I. – II.
Dějiny české literatury. II. Literatura národního obrození. 1960.
III. Literatura druhé poloviny 19. století. 1961.
IV. Literatura od konce 19. století do roku 1945. 1995.
Dějiny českého divadla I. III. : Praha, 1968 – 1977.
Dobeš, K. : Tylovy poslední literární naděje. JSH, 25, 1956.
Dokoupil, B. : K typologii historického románu. Česká literatura, 27, 1979, č.4, s.308-320.
Dokoupil, B. : Člověk v čase dějin. Česká literatura, 28, 1980, č.4, s.378 – 390.
Dokoupil, B. : Obrysy české historické prózy let 1938 – 1945. Česká literatura 31, 1983, č.4, s.334 – 348.
Dokoupil, Blahoslav : Český historický román 1945 – 1965. Praha, Čs. spisovatel, 1987, 265 s.
Dokoupil, Blahoslav : Čas člověka, čas dějin. ( Poznámky k vývoji české historické prózy 1966 – 1986. ). Praha, Čs. spisovatel, 1988, 90 s.
Dostál, V. : Renesanční sen české avantgardy. ( Vl. Vančura ). Česká literatura, 19, 1971, č.1-2, s.132-156.
Egelmüller, Karel : Z letopisů českého divadelnictví. I. Praha, J.R.Vilémek, 1946
Forst, V. : Wintrova próza historického dokumentu. In. : Realismus a modernost. Praha, 1965 ( sborník )
Frabša, F.S. : Čeští spisovatelé dnešní doby. Praha,1925.
Frolíková, M. : Šimon Lomnický z Budče. JSH, 32, 1963.
Götz, F. : Mařánkova trilogie o Rožmbercích. In : Literatura mezi dvěma válkami. Praha, 1984, s.190 – 193.
Hájek, J. : Literatura a život. Praha, 1955.
Haller, M. : Ohlasy Českých Budějovic v literatuře. Linie, 1937.
Haman, A. : Adolf Branald. Praha, 1963.
Heyduk Adolf : Bohatýři . Historické zpěvy, např. husitství, Jindřich z Hradce atd. Osvěta,24,1894,II.,s.937-942.
Historické vědomí v českém umění 19. století. Sborník z plzeňské konference, 1981.
Hoffmann, B. : Vladimír Neff. Praha, 1982.
Horálek, Karel : Studie o populární literatuře českého obrození. Praha, Čs. spisovatel, 1990.
Hostinský Otakar : Studie a kritiky. Praha,1974.
Hrabák, Josef : Čtení o románu. Praha, 1981.
Hrabák, J. – Jeřábek, D. – Tichá, Zd. : Průvodce po dějinách české literatury. Praha, Panorama, 1978.
Hrabák, Josef : Miloš V. Kratochvíl. Praha,1979.
Hrabák, Josef : František Kožík. Praha, 1984.
Hrabák, Josef : Karel Nový. Praha, 1983.
Hrabák, Josef : O historické próze včera a dnes. In : Úvahy o literatuře. Praha, 1983,
s.121 – 156.
Hrabák, Josef : Úvahy o literatuře. Praha, Čs. spisovatel, 1983.
Hrzalová, Hana : Spoluvytvářet skutečnost. Praha, 1976.
Hrzalová, Hana : Proměny české prózy 1945 – 1985.
Hýsek, Milan : Ztrhané struny zvuk. Praha, 1940.
Chaloupka, O. : Historické vědomí a historická próza pro děti mládež. Zlatý máj, 28,1984, č.10, s.579 – 585.
Jakubec, J. : Dějiny literatury české. Praha, 1934, díl I. – II.
Janáčková, Jaroslava : Svět Jiráskova umění. Praha, 1978.
Janáčková, Jaroslava : Stoletou alejí. O české próze minulého věku. Praha, Čs. spisovatel, 1985.
Janáčková, J. – Lehár, J. : V.M.Kramerius a jiní, Zazděná slečna. Praha, 1980.
Janoušek, Pavel : Rozměry dramatu. Praha, Panorama, 1989.
Jihočeská čítanka. I. díl, 1921.
Jirásková, D. : Soupis rukopisů A. Jiráska uložených v Muzeu A.J. a M. Alše. 1967.
Jirát, Vojtěch : Uprostřed století. ( Česká lit. 19. stol. ). Praha,1948.
Jungmann Milan : Karel Nový. Praha, 1960.
Kamper, J. : Literatura česká 19. století. 1903, II. díl.
Kamper, J. : České drama v letech 1821 – 1848. In. Lit. česká 19. stol., Praha, 1903. ( Viz : heslo Nürnbeger, Lexikon, s.624 )
Kašparová, Blažena : Alois Jirásek a jižní Čechy. České Budějovice, 1975.
Knížky lidového čtení. Václav Rodomil Kramerius. Praha, Odeon, 1988.
Kolár, J. : Mezi kronikářstvím a zábavnou prózou. Třeboňské paměti V.B.Mecera. Strahovská knihovna, 4,1969.
Kolár, Jaroslav : Zábavná četba pro lid v obrozenecké literatuře. Česká literatura,1959,7, s.414-425.
Kolár, Jaroslav : Studnice romantického historismu v českém národním obrození a její iniciátor. Česká literatura,26,1978,s.527-540.
Kolár Josef Jiří : Dramatická díla. Praha 1886 – 87.
Kotalík, Jiří : Jižní Čechy v české literatuře. ( Jirásek, Vrchlický, Heyduk ). České Budějovice,1956,71 s.
Kotalík, J. : Adolf Heyduk a Písek. 1960.
Kotalík, Jiří : Písek a Písecko v literatuře. 1966.
Kovářík, Vladimír : Slavní a zapomenutí. Praha, Mladá fronta, 1983.
Kožmínová, Z. : Vladislav Vančura a historická próza. In : Dějiny a současnost, 4, 1962, č.5, s.18 – 20.
Kraus, A. : Stará historie česká v německé literatuře. 1902.
Kraus, Arnošt : Husitství v literatuře, zejména německé. 1918, díl 1 – 2. ( také : Praha,1924, 320 s ).
Kraus Arnošt : Husitství v literatuře 19. století. Praha, 1924.
Krejča, Otomar : Jiráskovy husitské hry na scéně Národního divadla v předmnichovské republice. Divadlo, 1953.
Krejča, Otomar : Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč ve skutečnosti, v dramatech A. Jiráska a ve ztělesnění E. Vojana. Listy z dějin z českého divadla, 1954.
Krejčí, Karel : Česká literatura a kulturní proudy evropské. Praha, Čs. spis., 1975.
Kučerová H. : Cesty a hledání Jiřího Mařánka. Česká literatura, 27, 1979, s.133 – 142.
Kudělka, V. : Minulost očima současnosti. České historické drama v letech 1918 – 1945. Česká literatura, 29, 1981, č.2, s.114 – 128.
Kunc, Jaroslav : Slovník soudobých českých spisovatelů. Krásné písemnictví v letech 1918 – 1945. Praha, 1945. Díl I. – II.
Kunc. Jaroslav : Slovník českých spisovatelů beletristů 1945 – 1956. Praha, 1957.
Kunc, J. : Soupis díla Aloise Jiráska a literatury o něm. 1952.
Lexikon české literatury : 1 – 3. Praha, Academie.
Literatura česká devatenáctého století. Praha, 1905, III. díl, část 1.
Lukácz, G. : Historický román. Bratislava, 1976.
Linke, A. : Polyxena Niny Bonhardové. Plamen, 2, 1960, č.2, s.109.
Máchal, J. : Antonín Puchmajer. Praha, 1895.
Máchal, J. : Dějiny českého dramatu. 1929.
Máchal, J. : Literatura česká 19. století. 1929, 2. vydání.
Máchal, J. : O českém románu novodobém. Praha,1930, 238 s.
Marek, Jaroslav : Česká moderní kultura. Praha, Mladá fronta, 1998, 335 s.
Martínek, Vojtěch : Hus a husitství v české poezii. Praha,1915, 180 s.
Menclová, V. : Norbert Frýd. Praha, 1981.
Menhartová Marie : Regionální literatura Táborska a její využití. Dipl. práce, Pf Č.B., 1970, 28 s.
Mikuškovičová, Jiřina : České Budějovice a krásná literatura. In : Minulost a současnost Českých Budějovic. Studie a materiály I. České Budějovice, 1969, s.105 – 130.
Mikuškovičová, Jiřina : František Heřmánek. Bibliografie. České Budějovice, 1971.
Mráz, Zdeněk : Literatura jižních Čech 1945 – 1965. 1967.
Mráz, Zdeněk : Literatura jižních Čech 1971 – 1975. 1976.
Mráz, Zdeněk : Literární místopis jižních Čech. 1977.
Mráz, Zdeněk : Literatura jižních Čech pro mládež.1978.
Mráz, Zdeněk – Schneider, Evžen : Rožmberský dům v Soběslavi a Zuzana Vojířová. Soběslav, 1962.
Muk, Jan : Průvodce vlastivědnou literaturou Jindřichohradecka. 1973.
Nejedlá, J. : Václav Kaplický. Praha, 1976.
Novák, Arne : Stručné dějiny literatury české. Olomouc, 1946, 818 s.
Novák, Jan V. – Novák, Arne : Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny. Olomouc, 1936, 1804 s.
Nováková, Iva : Vladimír Müller. Dipl. práce PF Č.B., 1981, 106 s.
Novotný Jan : Jan Matěj Kramerius. Praha,1973.
Novotný, M. : Romantické příběhy z českého obrození. Praha,1947.
Pavelka, Jiří : Hledání místa v dějinách.
Petrmichl, J. : Patnáct let české literatury. Praha, 1961.
Petrmichl, Jan : Literatura mého srdce. Praha, Čs. spis., 1979.
Píša. A. M. : Stopami poezie. Praha,1962.
Píša, A. M. : Stopami prózy. Praha, 1964.
Píša, A. M. : Stopami dramatu a divadla. Praha, 1968.
Plánská, Božena : Beletristické prvky v Jihočeské pravdě ( 1945 – 1954 ). JSH,49,1980, č.2,s.70-79.
Pletzer, Karel : Jiráskovy lapkové jejich předloha. JSH, 1953.
Počátky národního obrození. Společnost a kultura v 70. až 90 letech 18. století. 1990.
Pohorský, Miloš : Kapitola o poezii kolem roku 1850. Česká literatura, 1954,1955.
Pohorský, Miloš : Zlomky a analýzy. Praha, Čs. spis., 1990.
Pražák, Albert : České obrození. 1948.
Průcha Jaroslav. Život a dílo. Blatná,1938.
Pytlík, Radko : Na přelomu století. Soubor statí o vývojovém rytmu literatury let devadesátých. 1988.
Rzounek, Vítěslav : Vzkříšení historické prózy. In : Nástin poválečné české literatury 1945 – 1980. Praha, Čs. spisovatel, 1984, s.76 – 81.
Sirovátka, O. : Od literatury k braku. Česká literatura, 25, 1977, č.3, s.210 – 223.
Slavík, Ivan : Tváře za zrcadlem. Praha, Vyšehrad, 1996.
Slovník českého románu 1945 – 1991. Ostrava, Sfinga, 1992.
Slovník literární teorie. Praha, Čs. spisovatel, 1977.
Soldan, Fedor : Josef Svatopluk Machar. Praha,1974.
Soukup, L. : V jejich stopách. České Budějovice, 1977.
Strakoš Jan : Počátky obrozeneckého historismu v pražských časopisech a M.A.Voigt. 1929.
Šašková, Alena : Česká historická próza s rožmberskou tematikou ( období po roce 1945 ). Dipl. práce PF ČB, 59 s.
Šestero husitských her pro loutky. Praha, 1934. Knihovna našich loutek, sv.82-87.
Šmídek, Karel : Jan Erazim Vocel co básník. Osvěta,5,1875,I.,s.196.
Štěpánek, V. : Počátky velkého národního dramatu v obrozenecké literatuře. 1929.
Štěpánek, Vladimír : Z dějin obrozenecké literatury. 1988.
Šumava od A do Z. České Budějovice, 1974.
Tichá, Zdeňka : Cesta starší české literatury. Praha, Panorama, 1984.
Toman, Jan : Mirovicko v literatuře, umění a vědě. Beroun 1940.
Turnovský, E. : Jiráskův Jan Hus. Listy z dějin českého divadla, 1954. Také in A. J. : Husitská triologie. 1954.
Urbánková Marie : Šumava v české literatuře. Dipl. práce, PF ČB., 1971, 53 s.
Vančata, Oldřich : Kraj v literatuře. In : Duchovní kultura kraje. Tábor, 1940.
Vančata, Oldřich : Karel Nový. JSH,1983,č.1, s.55.
Vinařický Karel : Pana Bohuslava Hasištejnského z Lobkovice věk. Praha, 1886.
( básně : O Pánu Lvu z Rožmitála. O Pánu ze Švamberka. O Pánu Václavovi Vlčkovi z Čenova. )
Vlašín, Štěpán a kol. : Slovník literární teorie. Praha, 1977.
Vlašín, Štěpán : Renesance historické prózy. In : Ve škole života. Praha, 1980, s.177 – 179. Vlašín, Štěpán : Lesk a bída historického románu. In : Na přelomu desetiletí. Praha, 1985, s.87 – 102.
Vlček, Jaroslav : Kapitoly z dějin české literatury. Praha, Čs. spisovatel, 1952,
Vlček, Josef : Dějiny české literatury. Praha, I. – II.
Vodička, Felix : Počátky krásné prózy novočeské. ( Příspěvek k literárním dějinám doby Jungmannovy .) Praha, Melantrich, 1948.
Vodička, Felix : Cesty a cíle obrozenecké literatury. Praha, Čs. spisovatel, 1958.
Vondráček, J. : Dějiny českého divadla I. II. Praha 1956 – 1957.
Voráček, Jaroslav : Historické a teoretické koncepce české literatury pro mládež. Praha,1982.
Vorlová Marie : Václav Třebízský. Historická próza s jihočeskou tematikou. Dipl. práce, Pf Č.B., 1980, 56 s.
Vrba, J. : Antonín Klášterský. Praha, 1941.
Vyhlídka, Vratislav : Co vlastně víme o Zuzaně Vojířové ?. Rudé Právo ( Haló sobota, 30.1.1988, s.3 )
Wernisch, Ivan : Zapadlo slunce za dnem, který nebyl : zapomenutí, opomíjení a opovrhovaní : z jiné historie české literatury (léta 1850-1940). Brno, Petrov, 2000.
Wernisch, Ivan : Píseň o nosu : zapomenutí, opomíjení a opovrhování : z jiné historie novočeské literatury (od počátků až do roku 1948). Brno, Petrov, 2005.
Záloha, Jiří : Německá krásná literatura na Šumavě. 1975.

Rožmberkové :

Nezařazeno :

Doležalová Jiřina : Děti pětilisté růže. Praha, Regia, 2003.
Herben : Růže rožmberská. In. : Jihočeská čítanka. Otavan,5,1920,č.3-4,s.53.
Leger Karel : Planá růže pětilistá. ( Děj na hradě Rožmberk )
Müller, Vladimír : Pětilistá růže. ( Povídky )
Štorm, Břetislav : Smrt rytíře z Růže. ( Povídka )
Týž : Vladařství z Růže. ( Povídka )

11.- 13. století :

Herloszsohn ( Herloš ) J.K.R. : Páni z Růže. Překl. Augustin František Urbánek. 1869.
Janda Jan Bohumil : Rosenberk. ( Drama 1873 )
Klicpera Václav Kliment : Hrabě Rožmberk. ( Drama )
Vítek Vítkovič. ( Drama,1830 ). Červený Kostelec, 1946. In : Novák – Novák, s.387.
Máchal, s.28-29. Děj. české lit., II, s.212 )
Kramerius Václav Rodomil : Hrabě Rožmberk. ( 1830 ). Také drama. In : Ondřej Neff : Tři eseje o české sci-fi. Něco je jinak, s.65. Děj. české lit., II, s.90. Máchal, s,18
Krásnohorská Eliška : Čertova stěna. ( Libreto k opeře )
Peters August : Vítkovci. Překl. A.F. Urbánek, 1868. Díl 1-3.
Pichlerová, K. : Založení kláštera Vyšebrodského. 1823. ( Překl. Jindřich Marek )
In. : F. Schulz : Česká balada a romance. Květy,8,1877,s.783 – 785.
Stifter, Adalbert : Wittiko. ( Vítek, JV, s.86 )
Vrchlický, Jaroslav : Pan Vok a čert. In : Nové básně epické. Praha, 1881, s.173. ( Pověst o založení kláštera ve Vyšším Brodě. )
Krumlovská legenda. In : Bodláčí z Parnasu. ( JV,s.83)
Vrchlický, Jaroslav : Cestou od Čertovy stěny. ( Život a smrt ).
Týž : Dubům rožmberským. ( Strom života ). Kotalík, s.22-23.

Záviš z Falkenštejna :

Böhm, Jindřich Hanuš ( 1839 Blatná – 1916 Praha ), dramatik a operní libretista :
Záviš z F. Wernisch, s.63.
Bonhardová Nina : Královský úděl.
Geisslová, Irma : Kunhutin stesk. ( Báseň ). Zlatá Praha,2,1885,č.35,s.502.
Geisslová, Irma : Záviš se vrací. ( Báseň ). Zlatá Praha,2,1885,s.46,s.678.
Geisslová, Irma : Záviš v bitvě. ( Báseň ). Zlatá Prah,3,1886,s.450- 451.
Hálek Vítěslav : Záviš z Falkenštejna. ( Drama, 1860 )
Rec. : B.F. – Zlatá Praha,příl.,2,1885,s.č.13,s.50. Bačkovský, s.114.
Hálek Vítěslav: : Král Rudolf. Drama. 1862.
Hilbert Jaroslav : Falkenštejn. ( Drama, 1903. Třetí vyd., Praha, 1948 ). Novák – Novák, 966. Otavan,5,1921,č.10-12,s.155. Wernisch, s.198
Chalupa František : Záviš. Praha, 1883. Poetické besedy. Osvěta,14,1884,I,s.74-79.
Chalupa, František : Píseň o Závišovi. ( Svojanská idyla. )
In : Osvěta,13,1883,I,s.494-498. Osvěta,14,1884,I.,s.77-79. Zpěvy bohatýrské, 1889.
Novák – Novák,878. ( Život a dílo in : Zlatá Praha,7,1890,č.8,s.94)
Jirásek Alois : Obětovaný. Květy,5,1883,s.370-1.
Junghans Josef : Smrt Přemysla Otakara II. ( Drama, 1880 )
Týž : Kunhuta. ( Dramatická báseň, Praha, 1888 )
Kučera Karel : Moravské pole. Básně. Salonní bibl., č.31, 1883.
Macháček Karel Simeon : Záviš Vítkovič, pán z Růže. ( Drama, 1837 ) In : 77. díl Národní bibl. Osvěta,13,1883, díl II, s.1129. Děj. české lit., II, s.628. Novák, Arne, 1946, s.220.
Novák – Novák, s.389. Lexikon, s.43.
Mařánek Jiří : Romance o Závišovi. 1940.
Miřiovský, Emanuel : Záviš. Drama z roku 1869 pro studenty v Táboře. Viz : Lexikon, s.284.
O Přemyslu a Záviši. Historická báseň vznikla kolem pol. 15. stol. zřejmě z podnětu Oldřicha z Rožmberka a byla určená k oslavě Záviše z F. a rožm. rodu.
Peters August : Záviš z Rosenberka., příjmím z Falkensteina. ( Hist. román, překlad Fr. Urbánek, vydal nakl. Fr. Urbánek, 3 díly, ohlášeno v Otavanu v roce 1866. Vyd. 1867 ( 1872 )
Podlipská Sofie : Přemysl Otakar II. Praha, ed. Libuše – Matice zábavy a vědění, č.7 (1892), č.3-5 (1893). Květy,25,1895,I, s.184 – 185.
Rozkošný, Josef Richard : Záviš z F. ( Opera ). Otavan,9,1925,č.1-3,s.22.
Salaba Josef : U pražského dvora. K poměru Přemysla Otakara II., Kunhuty a Záviše z Falkenštejna. Národní listy, 1900, č.336.
Salaba Josef : K historickým básním 15. století. Král Přemysl a Záviš. Časopis Matice Moravské, 28,s.352-369.
Turinský Fr. : Záviš Vítkovec z Růží. Básnické spisy. Praha 1880, s.371 – 388.
Vocel, Jan Erazim : Moravské pole. In : Přemyslovci. 1838, 1863. Lit, česká 19. stol., III. s.48

Petr z Rožmberka :

Jiří Mařánek : Petr Kajícník. 1942.

Jindřich z Rožmberka :

Šubert, Fr. A. : Zajetí krále Václava. Osvěta, 12,1882, I, s.278 – 279.

Oldřich z Rožmberka :

Stibral Jiří : Střela proti růži. Třebíč, Akcent, 2003.

Písař Václav : Zlatá stezka.

Rožmberkové 16. stol. :

Bonhardová Nina : Tanec Rabů. Polyxena. Selský mor.
Beneš Václav Třebízský : V podvečer pětilisté Růže. 1968.

Vilém z Rožmberka ( Kelley ) :

Beneš Josef : Pro pět kop. Hist. povídka z Třeboně roku 1586. Budivoj, 1887, č.49 – 62.
Endris Zdeněk : Dobrodruh Kelley. Rozh. hra, asi 1942.
Kaplický Václav : Zlato v zemi. In : O věrnosti a zradě. 1959.
Kaplický Václav : Život alchymistův.
Müller Vladimír : Tajemství života. ( Alchymista Edward Kelley ). In : Pětilistá růže. 1968.
Picek Václav Jaromír - Podsvijanský : Vilém Rožmberk. ( Drama, 1840 ). Viz : Děj.české lil, II., 638. Novák – Novák, s.366.
Picek Václav Jaromír : Čin. ( Drama o třech jednáních, kolem 1845 ). Viz : Lexikon, s.902.

Petr Vok :

Adlová Věra : Vestonie. Praha, Aventinun, 1946. ( -jbí : Theobald Höck a Vestonie.
Výběr,13,1976,2,116 ).
Boček, Jaroslav : Čas korunního prince.
Bonhardová, Nina : Hodina závrati.1975.
Elpl Mirko : Objevil jsem nebe. Pov. : Praha 1601. Brno, Moravské kolo spisovatelů, 1938. ( Rec .: Tradice, č.5-6, 1938, s.75-76 )
Endris Zdeněk : Petr Vok z Rožmberka. Rozhl. hra, 1942.
Herold, Eduard : Petr Vok, poslední z Rožmberkův a jeho veselý dvůr v Třeboni. Historická veselohra. 1866.
Hrdina J.L. : Poslední Rožmberk. In : Hradčanské povídky. Nakl. Bursík – Kohout, 1894, ed. Naše knihovna. Květy,25,1895,I,s.275.
Jindrová Eliška : Tajná láska Jakuba Krčína. České Budějovice, Prosperita, 2001.
Jirásek, Alois : Osamělé soumraky. ( Pasáž o Petru Vokovi, líčen závěr jeho života na třeboňském zámku .) Možná také – Z osamělých soumraků.
Kožík František : Třetí noc. Povídka, 1967.
Kožík František : Krumlovská romance. ( Drama )
Mařánek Jiří : Barbar Vok. 1938. ( Také film )
Mařánek Jiří : Silné víno. Jihočeský lidový kalendář, 1960, s. 85 – 88.
Müller, Vladimír : Třeboňská Dalila. In : pětilistá růže.1968.
Pfleger, Gustav – Moravský : Della Rosa. Drama, 1871. ( Pův. text Poslední Rožmberk ). Viz : Lexikon, s.900.
Rada, Alois : Poslední Rožmberk. ( Loutková hra, 1908 )
Šubert, František Adolf : Petr Vok z Rožmberka. ( Drama, 1881 ). In : Osvěta,11, 1881, I., s.366-367.

Zuzana Vojířová :

Jan Bor ( vl. jménem J.J.Strejček ) : Zuzana Vojířová. ( Drama, 1942 ). JV, s.144 – 145. Praha,1960.
Kubka František : Romance o Zuzaně Vojířové. ( In : Skytský jezdec. Praha 1941 )
Müller Karel : Některé staré příběhy, které se staly v Třeboni aneb na panství Třeboňském sepsané. ( Tzv. Paměti Mecera ). ČČM,1958,363-364 ). Výběr,17,1980,2,116.
Pauer Jiří : Zuzana Vojířová. ( Opera, libreto Jan Bor, 1957 )
Gustav Pfleger – Moravský : Della Rosa. Drama, 1861. Vydáno tiskem r.1871 v Sebraných spisech.
Josef Svátek : Pasovští v Praze.

Perchta z Rožmberka :

Bezděková Zdeňka : Bílá paní.
fn : Z nových pověstí o Bílé paní na Rožmberce. Výběr,10,1973,2,119.
m.o.r. : Jihočeská Bílá paní a její fantasticko-magický význam. Výběr,10,1973,2,120-121.
Muk Jan : Nová pověst o Bílé paní. Výběr,10,1973,1,40-41.
Pečírka, Josef : Bílá paní. 1859. Viz : Lexikon, s.840.
Salaba Josef : Pověst o Bílé paní v Čechách a na Moravě u pánů z Rožmberka a z Hradce.
Vznik, vývoj a historická podstata. Časopis Matice Moravské, XXIII, 1899, s. 139-150,230-244,325-337.
Salaba Josef : Pověst o Bílé paní v literatuře a v tradicích českého lidu. Národopisný věstník českoslovanský, 7,1912,s.14-210. Také r. 8,1913,s.117-122.
Sedláček, Václav : Bílá paní. Perchta z Rožmberka. 4. vydání, Praha 1928.
Schffner, Josef : Die weisse Frau von Neuhaus. ( Krauz, 8 )
Šimánek, Josef : Bílá paní. Praha, 1938. Zvon,38,1938,č.46,s.642.
Wlčkovský : Bílá paní. In : Zpěvy od W…. ). Lit. : F.C. Kampelík : Práva naše a národnost. Praha 1845.
Wohlman, František ( pseud. Vlnovský Frank ) : Bílá paní. Studie. Viz : Wernisch, s.318.
Zbraslavský : přeložil z němčiny Bílá paní z Jindřichova Hradce. Lit. . F.C. Kampelík : Práva naší řeči a národnost. Praha,1845.

Matěj Kozka z Rynárce :

Heřmánek, František : Legenda o Enšpíglovi. 1946. Hra pro rozhlas v Brně.
Vladimír Müller : Rožmberský Enšpígl. In : Rožmberská romance.1968.
Stroupežnický Ladislav : V panském čeledníku. ( Drama 1886 )

Eva z Rožmberka :

Vladimír Müller : Vdova po hrdinovi. In : Pětilistá růže. 1968.

Jakub Krčín z Jelčan :

Bartl, Jaroslav : Tři pověsti o rybníkáři Kubovi.
Bartl, Jaroslav: Rožmberský regent.
Beneš Josef : Paní Kořenská z Terešova. Hist. povídka. Budivoj, 1887, č. 1 – 23.
Beneš Josef : Pro duši manželovu. Hist. povídka. Budivoj, 1887, č.41 – 44.
Bonhardová, Nina : Tanec rabů. Selský mor.
Endris, Zdeněk : Krčín a třicet hastrmanů. Hra pro mládež o šesti obrazech.1955.
Haubelt Josef : Jakub Krčín z Jelčan. Praha, nakl. Rodiče, 2003, 2. vyd.
Heřmánek, František : O nesmrtelném regentovi. 1949.
Týž : Srdce zůstalo. 1945.
Týž :Pohádky starého rákosí. Praha, 1942.
Hořejš, Jaromír : Muž proti muži. 1944. JP,28.1.1967,s.7-8.
Jindrová Eliška : Tajná láska Jakuba Krčína. České Budějovice, Prosperita, 2001, 196 s.
Ladecký Jan : Pan regent. ( Drama, 1887 )
Müller Vladimír : Rybníkářovo moře. In : Pětilistá růže. 1968.
Müller Vladimír : Rybníkář Kuba. ( Drama )
Vančura, Vladislav : Krčín. ( Ukázka z rukopisu z připravovaného hist. románu z pozůstalosti, na jehož vydání Vančura podepsal smlouvu s Družstevní prací 9.6.1938. Začátek psaní asi po roce 1935.) In : Panorama,21,1945-46,s.97-99.

Šimon Lomnický z Budče :

Kareš Miloš : Kouzelné zrcadlo. 1942. Viz Lexikon, s.671.
Müller, Vladimír : Žebrák s erbem. 1941.
Neruda Jan : Šimon Lomnický. Knihy veršů.
Zeyer Julius : Inultus. Tři legendy o krucifixu.

Smil Jan z Křemže :

Stibral Jiří : Střela proti růži. Třebíč, Akcent, 2003, 468 s.

Husitství :

Čech Svatopluk : Adamité.
Černý Adolf : Zpěvník pozdního husity č.1. ( Básně .Praha 1915.)
Červinka Otakar : Husitská svatba. 1884. Poetické besedy.
Červinka, Otakar : Tábor. Historická pověst. Osvěta,14,1884,II., s.932.
Červinka, Otakar : Ohlasy minulosti. Z básně Tábor. Květy,10,1888,s.588-591.
Dvořák Arnošt : Husité. ( Drama, 1920 )
Frič J.V. : Václav IV., král český. ( Drama )
Herloszsohn ( Herloš ) J.K.R. : Husité. Praha, 1923.
Herman František : Hvězda Táborů. ( Drama 1923 ). Frabša, s.43.
Kačer Josef ( pseud. Bratr Calistus de Ense ) : Kalich, meč a kříž. Praha,1870.
Viz Lexikon, s.601.
Klicpera Ivan : Čeští vyhnanci. Praha - Vinohrady, 1929, nakl. Hladík a Vovesný.
Klicpera Ivan : Bitva u Lipan. Praha, 1929, 2. vyd.
Kolman K. : Táboři. ( Drama ) Praha, 1910.
Mokrý Otakar : Na Dívčím kameni. ( boj husitů proti Rožmberkům ).
Noha, Jan : Jižní Čechy. České Budějovice,1981, nestr.
Podlipný Václav : Pražané a Táborité. 1 – 2 díl. Praha, 1911, nakl. Zmatlík a Palička.
Sabina Karel : Husité. In : Obrazy ze čtrnáctého a patnáctého věku. Praha 1844.
Skůček, Ant. : Na rodné půdě. Osvěta,14,1884,I., s.191.
Svoboda Otakar : Pro lesk kalicha. ( Drama, 1920 )
Svoboda, Otakar : Z dob slávy i žalů. Hist. pov. pro mládež. 1913. Frabša, 130 – 131.
Šeřík, Zdeněk : Jižní Čechy. In.: Rybniční země.
Šimek Eduard : Kalich. ( Drama, 1928 )
Táborský, Stanislav : Písek a Tábor. Hist. obraz z války husitské. Poutník od Otavy, 1860, č.1-18.
Vlach, Jakub : Táboři. Praha,1920.
Vlach Jakub : Tragedie synů Božích. ( Drama, 1922 ). In : Otavan,6,1922,č.6-8,s.86.
Vlček Václav : Golgota i Tábor. Osvěta, 1,1871, s.257. Praha ( 1904 )
Vlček Václav : Ve jménu božím. Praha, 1884.
Vlček Václav : Lipany. Praha, 1881, 2. vyd.
Vrchlický, Jaroslav : Cestou k Táboru. ( Svlačec na úhoru ). In Kotalík, s.22-23.

Tomáš ze Štítního :

Havlíček František X. ( vl.jm. Hešík ) : Wittingauer Meister ( Třeboňský mistr ).
Abensberg, nedat. Něm. ( Postava Tomáše Štítného, obsah viz rec. knihy in :
Výběr,27,1990,1,s.87-88 )
Matas, Miloslav : - postava Tomáše ze Štítného in. Jihočeské postavy. 1940. Poezie. Viz Lexikon, s.154.
Slezák, Jan : Karlštejn. ( postava Tomáše ze Štítného ). Praha, A.B. Kohout, 1948.
Václav Beneš Třebízský : Na Štítnén. In : V červáncích kalicha.

Jan Hus :

Ban Matija : Jan Hus. ( Drama, překl. Josef Kouble. Ústřední knih., 1887 ) In : Bačkovský,122.
Breska, Alfons : Pokušení. ( Povídka, Hus v žaláři . ) In : Dvojí království. Praha, nakl. Zory v Karlíně, 1926. Rec : Zvon, 26,1926,č.31, s.433 – 434.
Čečetka F.J. : Ve lví stopě. ( 1. díl Mistr Jan Hus. Brno, 1948, 3. vydání )
Čech, Svatopluk : Kostnická duma. Máj,1,1903,s.617.
Čech, Svatopluk : Hus. ( Doplněk veršů ). Kostnická duma. ( Doplněk veršů ).
In : Martínek, 49 – 56.
Černý Adolf ( pseud. Jan Rokyta) : Zpěvník o Janu Husovi. 1915. Viz : Wernisch, s.162.
Černý Adolf ( pseud. Jan Rokyta ) : Hus. Báseň ep. Praha 1919.
Červinka Otakar : Hus a Tábor. Praha, 1921.
Duller, Eduard : Kaisers wort, Gottes wort. ( Báseň, Hus ). Krauz, 75.
Durdík, Josef : Stanislav a Ludmila. ( Hus ). Osvěta,11,1881,II.,s.1037 – 1045.
Frankl, Ludvík August : Am Kostnitzer. ( Hus, báseň ). Am der Moldau. ( Hus, báseň ) In : Krauz,78.
Frič, Josef Václav : Mistr. ( Báseň, Odkaz ). In : Martínek,23.
Házr, Josef – Písecký : Husova hranice. ( Báseň ). In : Klidná chvíle. 1938
Rec. : Zvon,38,1938,č.5,s.713.
Herben, Jan : Šel tímto krajem. ( Hus ). Jih.vlast.,91.
Herloszsohn ( Herloš ) Jiří Karel Reginald : Jan Hus. Praha, 1930
In : Lumír,9,1961,č.23,s.546. Novák – Novák,562.
Lexikon, heslo Pichl Josef Bojislav ( překladatel ) 1850.
Heyduk, Adolf : Smrt krále Václava. ( Hus, Žižka ).
In : Osvěta,11, s.1881, I., s.59 – 64.
Heyduk, Adolf : Před Husincem. In : Zpěvy pošumavského dudáka.
Jirásek Alois : Jan Hus. ( Drama, 1903 ). Pozn. : Tauš Karel L.V. : Jan Hus. Komentář ku stejnojmenné Jiráskově historické hře. Plzeň,1917, nakl. Čes. deník. In : Frabša,139.
Jirásek, Alois : Z mladých let Husových. ( Povídka ? )
Kaminský, Bohdan : Lístek vavřínu z Husova vězení Gottliebenu. In : Ztracené volání. Praha,1884. Viz : Martínek, s.136 – 8.
Kantůrková Eva : Jan Hus. Praha, Melantrich, 1991, 466 s.
Karas J.F. : Do čtyř artikulů. Román. Praha,1915.
Karas, J. F. : Kostnické plameny. Hist. hra. Praha,1929, 4. vydání.
Klácel, F.M. : Na den sv. Marka 5. Dne 6. července 1415. ČNM, 1840, s.390.
( Krauz, s.106 – 7 )
Klášterský, Antonín : Hus před koncilem. ( Báseň ). Zvon, 24,1924, s.577.
týž : V den Mistra Jana Husi. In : Nové jihočeské melodie, s.69-71.
týž : Nad starou kronikou. ( Hus ). In : Nové jih. mel., s.65 – 66.
týž : Vdova Fida. ( Hus v Kostnici ). Nové jih. mel., s.62 – 64.
týž : Mistru Janu. In : Nové jih. mel., s. 60 – 61.
týž : Hus před koncilem. In : Nové jih. mel., s.58 – 59.
Klicpera, Eduard : Jan Hus. Praha,1933.
Klicpera Václav Kliment : Jan Hus. ( 1848, hra se nezachovala ). Děj. české lit., II., s.480. Viz Engelmüller, s.163.
Köhler, Ludwig : Johannes Huss. ( Román ). In : Krauz, s.102 – 3.
Kolár J.J. : Mistr Jeronym. ( Drama, 1886 )
Kollár, Jan : Slávy dcery. ( Sloky o Husovi ). Martínek, s.12-13.
Konopnická Marie : Před obrazem Brožíkovým. Z polštiny přeložila Pavla Maternová. In : Květy,20,1898,s.51-54.
Kostínek, Josef : Modlitba prostého českého člověka před zbudováním pomníku největšímu
Čechu Mistru Janu Husovi. České Slovo, 6.7.1914. In : Otavan,5,1921,č.10-12,s.165.
Kratochvíl, M.V. : Jan Hus.
Krásnohorská, Eliška : V Husinci. ( Báseň ). Sbírka Ze Šumavy. ( Martínek,77-79 )
Kučera, Karel : Hus. Básně. Salonní bibl., č.31, 1883. Osvěta,14,1884,I,s.565.
Kuttan, Karel : Husově památce. Sbírka básní. Nakl. Českomoravských podniků tiskařských Plzeň, 1926.
Kvapil, František : Jan Hus. Z knihy básní epických. Zvon, 16, 1916, s.225 – 226.
Mácha Karel Hynek : Křivoklát. Viz Krejčí Karel, s.129.
Machar J. S.: Básně 1893 – 1896. ( Hus, Žižka ). Kabinetní knihovna. ( Osvěta,26,1896,II., s.1127 – 8.
Machar, J.S. : Dvě matky. Matka Husova. ( Martínek, s.144 – 148 )
Machar J.S.: : Hus. ( Apoštolové ). Viz Martínek, s.153 – 158.
Martínek V. : Hus a husitství v české poezii. Praha, 1915, 180 s.
Martínek, V. : 5.června 1415. ( Cesty ) Viz Martínek, s.172 – 174.
Matas, Miloslav : postava M.J.Husa v in : Jihočeské postavy.1940. Poezie. Viz : Lexikon, s.154.
Mokrý, Otakar : Husův kámen. In : Jihočeské melodie, s.104 – 110.
týž : 6.července 1415. In : Jih. mel., s.119 – 120.
týž : U hrobu Jana XXIII. Květy,I,1879,s.84-86.
Molenda, Václav : Jan Hus. Epická báseň. 1904. Viz : Lexikon,s.314.
Mužík, Aug. Eug. : Památce M.J. Husi. ( Báseň ). In : Zlatá Praha,17,1900,č.35,s.413.
Mužík A.E. : Duchu Husovu.1903.
Palacký, František : Moudrost. ( Sloka o Husovi ). Viz Martínek, s. 13 – 14.
Pecka, Josef Boleslav – Strahovský : psal básně o Husovi. Viz : Lexikon, s.837.
Procházka, F.S. : Šestému červenci. ( Báseň ). In : Jaroslav Urban : F.S.Procházka. Praha, ned. ( Martínek, s.142 – 143 ).
Procházka F.S. : Mistr Jan Hus. Dramatická báseň o třech oddílech. Praha, 1921, nakl. Česká grafická unie. Viz Frabša, 114. Zhudebněno J. Jeremiášem, po r. 1920. Viz : Lexikon, s.1099.
Rokyta, Jan ( vl. jménem Adolf Černý ) : Hus. 1919.
týž : Ze zpěvníku pozdního husity. ( Štěpán Páleč ). In : Besedy času. Martínek, s.167 – 168.
Scharling, Henrik ( Dánsko ) : Mistr Jan Hus. ( Drama o 5 jednáních ). Máj,10, 1912,s.429.
Sova, Antonín : Mládí Jana z Husince. In : Zpěvy z domova. 1918.
Spindler, K. : Der Jude. ( Hus ). Krauz, s.90.
Šolc, Václav : Mistr Jan. In : Prvosenky. ( Martínek, s.41 – 44 ).
Táborský, František : Allelujá ! Husovský epos. 1919. ( Novák – Novák, s.879. Frabša, s.138.
Tauš, Karel, L.V. – viz Jirásek.
Turinský, František ( 1797 – 1852 ) : Husinec. ( Óda, jedna z prvních novočeských básní
oslavující Husa. ) Viz : Martínek, s.10-11. Novák – Novák, s. 388. Kotalík, s.12.
Tyl J.K. : Dekret Kutnohorský.
Tyl Josef Kajetán : Jan Hus. ( Drama 1848 ), Děj. české lit., 2, 480-481.
Rec. představení v roce 1926 – Zvon,26,1926,č.42-43, s.602-3. Engelmüller,s.164.
Voborník Jan : Jan Hus. ( In : Husitská trilogie. Drama ). In : Knihy drobného umění,
Praha,1921.Rec. : Otavan,6,1922,č.6-8, s.83. Také viz : Novák – Novák, s.1075.
Pozn. : Jan Hus. Jeronym Pražský. Smrt krále Václava. Jan Hus – vydal Voborník pod pseud. Jan z Pohoře v roce 1905. Mistr Jeronym vyšel v roce 1916.
Voborník, Jan : Husitská triologie. Loutkář, 1922. Frabša, 147.
Vocel, Jan Erazim : Meč a kalich. Praha, 1843 ( 1874, 2. vyd. ). Viz : Bačkovský, 28. Vlček, III., s.181 – 182. Krauz, s.108. Martínek, s.21-22. Rec. : Květy,1844,č.144,s.578. č.145. s.580.
Vrchlický, Jaroslav : V rodné jizbě M. Jana Husa. In : Jak se táhla mračna. Praha, 1885.
týž : Ballada o živém ohni. In : Já nechal svět jít kolem. ( Martínek, s.91 – 93. )
týž : Jan Hus. In : Nové zlomky epopeje. ( Osvěta,25,1895,díl I., s.179.Martínek, s.88 – 89 )
Wöhrle Oskar : Jan Hus. Poslední den. ( Der letzte Tag. Z něm. překl. Karel Kalláb. ) Praha, Družstevní práce, 1933, 332 s.
Zavřel František : Jan Hus. ( Heorica. Dramatický prolog, 1935 ). Novák – Novák, 1421.
Zdráhal František : Mistr Jan Hus. 1897. Frabša, s.156.

Jan Žižka :

Beneš Václav Třebízský : Milíčova kletba. Povídka. ( Žižka na Vítkově. ) Květy,5, 1883, s.187-191.
Brabec, Adolf : Trocnovské plameny. Viz : Kotalík,39
Breier, Edvard : Die Hussiten in Luditz. ( Žižka ). Viz Kraus, 98 – 99.
Canaval, W.F.v. : Kloster Sedlec, Balladen. ( Žižka ). iz Krauz, 74.
Čečetka F.J. : Jan Žižka. Výbor básní o Janu Žižkovi. Praha, 1924.
Čečetka, F.J. : Ve lví stopě. ( II. díl. Jan Žižka z Trocnova. 1925. Brno 1948, 3 vyd. )
Čech, Svatopluk : Žižkovi. Viz Novák – Novák, 661.
týž : Žižka. In : Nová sbírka veršovaných prací od Sv.Čecha. Praha, 1880.
týž : Dva zvony. In : Jitřní písně. Martínek,44-48.
týž : Na Hoře Tábor. In : Letorosty. Martínek,79-82.
týž : Adamité. In : Básně Sv. Čecha. Praha,1874,s.39 – 130.. In Novák – Novák,660.
Černý Adolf ( Jan Rokyta ) : Žižka. ( Báseň, Praha 1926 )
Červinka Otakar : Jan Žižka z Kalicha. Epická báseň. Osvěta,5,1875,II., s.952 – 3.
Viz : Wernisch, s.85.
Červinka, Otakar ( 1846 – 1915 ) : Jan Roháč z Dubé ( 1871 ). Jan Žižka z Kalicha ( 1875 ).
Husitská svatba ( 1884 ). Hus a Tábor ( 1921 ). Viz : Novák – Novák, 668 – 669, Kotalík, 23
Duller, Eduard : Smrt. ( Žižka, báseň ). Krauz, 74 – 75.
Dvořák Arnošt : Král Václav IX. Husité. Drama. Lit. : Engelmüller, s.173.
Ebert, Egon, Karl : Goldlohn. ( Žižka, báseň ). Krauz, 72.
Frankl, Ludvík, August : Die brindel. ( Báseň, Žižka ). Krauz, 76 – 77.
týž : Žižkas tod. Krauz, 76-77.
Frič, J.V. : Václav IV., král český. ( Hus,Žižka, Želivský ). Viz : Děj, české lit., II, s.508.
Engelmüller,s.164.
Gaudy, Franz : Die Zizka trammel. ( Žižkův buben ). Krauz, 75-76.
Glaser, Carl, August : Die jungfrau von Trosky, und ihr treuer ritter. ( Žižka ). Viz : Kraus,97.
Griesel, A. W. : Die Hussiten. ( Žižka, Jaroslav z Trocnova ). Viz : Kraus, 99.
Herben, Jan : U Rábí. ( Báseň ). Světozor,14,1880,č.14,s.158.
Herloszsohn ( Herloš ) J.K.R. : Slepý hrdina. ( Drama ) Praha, 1930.
Týž : Jan Žižka z Trocnova. Praha, 1925.
Týž : Za slepým hrdinou ( výbor z Slepý hrdina. 1935 ). Viz : Lexikon : heslo Páta, Fr., s.804. Heslo Pichl, Josef Bojislav, s.908.
Herloš : Die Rosenberger. ( Žižka ). Kraus, 84.
Heyduk, Adolf : Zpěvy pošumavského dudáka. ( básně o Žižkovi )
Heyduk, Adolf : Žižka před Rábím 1421. In : Básně A.H., II. sbírka, II. sešit, Praha 1865, s.87 – 88.
Hof J. : Jan Žižka z Trocnova. Drama, 1884. Lit. : Engelmüller, s.173.
Hora Fr. A. : Žižka před Příběnicemi. Drama, 1904. Lit. : Engelmüller, s.173.
Hůlka, Alois : Vidění v Trocnově. ( Zrod Jana Žižka ). In : Chvály jižních Čech, s.149.
Chalupa František : Na Vítkově. Osvěta,9,1879,I.,s.405-8.
Janda, R.B. : Otec Žižka aneb z dob husitských. ( Drama ). Lexikon, heslo Pešková, s.883.
Jirásek, Alois : Jan Žižka. ( Drama, 1911 ). Lit. : Emgelmüller,s.220.
Lit.: Mezi proudy. Proti všem.
Kačer, Josef : Kalich, meč a kříž. 1870. Epické dílo básnické, pod pseudonymem Bratr Calixtus de Ense. Viz : Bačkovský, 28.
Kačer, Josef : překladatel Meissnerova Žižky. 1872. Viz Lexikon, s.601.
Kalbač, Václav : Bitva u Sudoměře. Povídka. In Besídka pro zábavu a poučení, příl. Pražského deníku 1888 – 1889.
Kaplický, Václav : Kraj kalicha.
Kaplický, Václav : Táborská republika.
Karas J.F. : Otec božího lidu. Hra o Janu Žižkovi z Trocnova. Praha,1924,II. vydání.
Karas, F.J. : Rudý kalich. Praha,1919.
Karas, J.F. : Žižkovo pole. Praha, 1923.
Karas, J.F. : Na horcích s Janem Žižkou. Mladá Boleslav, 1924.
Karas, J.F. : Na Žižkově válečném voze. Praha,1919. Viz Lexikon, s.660.
Klášterský, Antonín : Smrt Jana Žižky. In : Nové jihočeské melodie, s.67-68.
Klicpera, V.K. : Žižkův dub. ( Operní libreto, Almanach 1826 ) Praha, 1955, 49 s. Dějiny české lit., II,s.621.
Klicpera Václav Kliment : Žižkův meč. Drama, 1815. Lit. : Engelmüller, s.163.
Kolár J.J. : Žižkova smrt. ( Drama, 1850. III. vydání – Praha, 1891 ). Viz : Dějiny české lit.,II,508,623. Bačkovský,105. Engelmüller,s. 21,166 – 173. Otavan,6,1922,č.6-8,s.83.
Osvěta,27,1897,I,s.138 ( včetně životopisu autora )
Kolda Malínský : Žižkova dcera. In : Kronika. Ottova laciná knihovna, povídka. Viz : Osvěta,14,1884,I.,s.81-82.
Kopecký P.A. : Sezemice v bouřích husitských. Lit. : Engelmüller,173.
Koráb, Alois, Julius : Trocnov. ( Báseň. J.Svátek – Č.B., 1920 ). In : Frabša,71. Wernisch, s.216
Kott František Bedřich – autor opery Žižkův dub. ( Jaroslav Mácha : František Bedřich Kott. Výběr,20,1983,4,293-294 )
Krásnohorská, Eliška : Tatíku Žižkovi. ( Báseň ). Květy,25,1895,I,s.232-236.
Kratochvíl, Miloš V. : Pochodeň.
Kraus A.: Drobná literatura o Janu Žižkovy.
Kyselý, Fr. : Kalich ve znaku. ( Jan Žižka ). Osvěta,13,1883,I-.s.212-214.
Laštovka Jan Nepomucký : Jan Žižka u hradu Rábí. Loutková hra. ( Viz Komedie...,s.532 )
Týž : Žižkova smrt. ( Viz Komedie...s.533 )
Lom Stanislav : Žižka. ( Drama, 1925 ). Lit. : Engelmüller,s.173.
Machar J.S. : Žižka ( 1423 ). Apoštolové. Viz :Martínek,158-166.
Machar, J.S. : Dvě matky. Matka Žižkova. Viz : Martínek, 148 – 153.
Makovička Emanuel : Díky. Historická arabeska. ( Táboři, Adamité. ). Květy,5,1883,s.38-49.
Martinec, Jaroslav : Žižka před bojem. ( Báseň ). Lumír,13,1863.II., s.1045.
Matas. Miloslav : postava Jana Žižky in : Jihočeské postavy. 1940. Poezie. In : Lexikon, s.154.
Meissner : Žižka.
Mokrý, Otakar : Zlatá Koruna. ( Báseň. Dobytí kláštera Žižkou . ) In : Jihočeské melodie, Praha,1883, s.83 – 103.
týž : Na pustém hradě. In : Z jihočeských melodií. Květy,2,1880,s.361-2.
Mollenda A. : Jan Žižka z Trocna. Drama. Lit. : Engelmüller,s.173.
Molenda, Václav : Jan Žižka. Epická báseň. In : Lexikon,s.314.
Mužík, Aug., Eug. : Nad listy Žižkovými. ( Oslava Žižky ). Zlatá Praha,14,1897,č.6,s.63.
Mužík, Aug. Eug. : Jan Žižka a Prokop Veliký. In : Zlatá Praha,12,1895,č.51,s.602.
Passy, J.C. : Die zerstörung von Litiz. ( Žižka ). In : Krauz, 83.
Počeradský Edvard : Žižka. ( Pětiaktová trudohra, 1824 ). Lit. : Engelmüller, s.163 )
Polt, J.J. ( ps. Rudolf Karl ) : Žižkas beute. ( Žižkova kořist. Povídka ). In : Kraus, 89 – 90.
Puchmajer Antonín : Óda na Jana Žižku z Trocnova. In : Nové básně, IV., s.60 – 66.
Viz : Vlček : Děj. české lit. III. Praha.1960,s.49-50. Martínek, s.5-9.
Quis, Ladislav : Žižkovo pole. Balady. Viz : Osvěta,14,1884,I.,s.72-73.
Rachlík, Fr. : Hodina předjitřní. Praha, 1958, 1971.
týž : Žižka. ( Hist. drama, 1950 )
Sabina Karel : Schůzka na Karlově Týně. Obraz ze života Jana Žižky z Trocnova.
( In : Obrazy ze 14 a 15 věku, obraz II. Praha 1844, 449 s. )
Sabina, Karel : Husité. ( Jan Žižka ). In : Vlček,3,s.222-223. Viz také Krejčí Karel, s.126,142 atd.
Sandtner, Fr. Ed. : Der bettler. Bilder aus der jungendzeit des Johann Žižka von Trocnow. In : Krauz,100.
Seidlitz, Julius ( Itzig Jeitteles ) : Böhmen vor vierhundert jahren. ( Žižka ). In : Krauz,91.
Schön, Jan : ( příběhy o Žižkovi ). In : Krauz, s.81 – 83.
Schulz, Ferdinand : Doktor Johánek. ( Postava Jana Žižky ). In : 4. číslo Matice lidu, 1883.
Osvěta,13,1883,II,s.1046-1048. Novák – Novák, 553.
Stehlík, Ladislav : U Trocnova. In : Jiní na trnkách, s.40.
Stehlík, Ladislav : U Sudoměře. In : Krajina plná znamení. Praha, 1981, s.26.
Svoboda, Fr.X. : Jan Žižka. Zemětřesení. In : České legendy. ( Básně ). In : Zlatá Praha,13,1896,č.26,s.303.
Štorkán Karel : Psanec, nebo geniální vojevůdce ? Praha, Víkend, 2000, 351 s.
Tandler Josef Jakub : Vůdce táboritů. ( Drama, 1787 ). In : Dějiny české lit, 2,94, 656.
Engelmüller, s.162.
Třebízský, Václav, Beneš : Na stavech. ( Povídka, Jan Žižka ). Máchal, 123 – 124.
Tyl Josef Kajetán : Žižka z Trocnova. ( Drama 1849 )
Tyl Josef Kajetán, pseud. Karel Vojtěch Kopecký : Žižka z Trocnova a bitva u Sudoměře.
Drama, asi 1848. Lit. : Engelmüller, s. 165.
Villani, Karel : Jan Žižka z Trocnova. ( Báseň ). In : Světozor,10,1876,s.383.
Veverka, Václav : Žižka. ( Báseň ). In : Od hvězd až do lůna země. In : Osvěta,14,1884,I., s.569-570.
Voborník Jan : Jan z Pohoře. Jan Hus. Smrt krále Václava IV. ( Postava Jana Žižky. ). Lit. : Engelmüller,s.173.
Vocel, Jan Erazim : Meč a kalich. ( Žižka ). Viz : Lit. česká 19. stol., III.
Vrchlický, Jaroslav : Ballada o smrti Jana Žižky. ( Báseň ). Máj,5,1907,s.324.
Vrchlický, Jaroslav : Žižka před Prahou. In : Martínek, 94-96.
Wangenheim, F. Th. : Johanna Zizka, ( Román ). In : Kraus, 91-92.
Wenzig Josef : Vůdce jednooký. ( Epos o Žižkovi. ) Národní bibliotheka, 3 svazek.
In : Bačkovský,30.
Zavřel František : Jan Žižka z Trocnova. ( Heroica- scénický triptych, 1935 ). In : Novák – Novák, s,1421. Wernisch, s.298.

Petr Chelčický :

Dvořák, Arnošt : Husité. ( také Chelčický ). In Novák – Novák, 1148. Arne Novák, 1946, s.635.
Dyk, Viktor : Země Chelčického 14**. In : Chvály jižních Čech, s.32-33.
Heyduk, Adolf : U Chelčic. Viz : Květy,19,1897,s.567-569.
Matas, Miloslav : postava Petra Ch. in : Jihočeské postavy. 1940. Poezie. Viz : Lexikon, s.154.
Mokrý Otakar : U rodiště Chelčického. Z jihočeských melodií. In : Květy,I,1879,s.520-523.
Pospíšil, Luděk, Jan : U Vodňan roku 1920. In : Otavan, 5,1921,č.7-9, s.97 – 98.
Stehlík, Ladislav : Hliněný rybník u Vodňan. In : Vrátečín, s.83 - 84

Želivský, Jan :

Havlasa, Bohumil : Kněz Jan.
Kratochvíl, Miloš,, V. : Kaplan ze Želiva. Povídka. In : Povídky lásky a smrti. 1957. Viz.: Mráz, Lit. 1945 – 1965, s.23.
Kroh, Miroslav : Jan Želivský. Libreto k opeře M. Vacka, 1965. Viz : Mráz, Lit., 1945 – 1965, s.68.
Vrchlický, Jaroslav : Jan Želivský ( 1422 .) Epizody. In : Martínek, 100 – 106.

Různé osobnosti :

Aleš Mikoláš :
Janovský, Jaroslav : Mikoláš Aleš. Drama : 1. verze 1952, 2. verze a provedení 1955.

Jírovec Vojtěch :
Jarmila Krulišová : Opět doma. In : Božský šosák. Viz : : Jihočeský lidový kalendář, 1960, s.102 – 105.

Kopecký Matěj :
Janovský, Jaroslav : Velký komediant. Drama pro mládež, 1950.
Malířová, Helena : Mariola. In :Kotalík, 43.
Novák Ladislav : Matěj Kopecký. ( Drama ) Praha,1919. In : Frabša, 101.

Jakub Kubata :
Jan Baptist Kühnl : Jakub Kubata. ( Drama ). Frabša, s.78.
Minařík František : Pověsti z Blat. Výběr,10,1973,2,142-143.
Sedláček Václav : Kubata dal hlavu za blata. ( Drama. 3. vyd. 1927 )
týž : Kubatovo prokletí. Hra, Praha 1930.
František Josef Čapek : Selské bouře na Hlubocku v roce 1580 / 81. Výběr,18,1981,4,237-255.
Kolafová Antonie : Kubatové v Protivíně. Výběr,18,1981,4,256-257.

Ondřej Puklice ze Vztuh :
Erben Karel Jaromír : Ondřej Puklice ze Vztuh, měšťanín budějovický. Lit. : Kotalík, 1956, s.13.
Heyduk Adolf : Ondřej Puklice. In : Zpěvy pošumavského dudáka.¨
Kovář Daniel : Tragédie Ondřeje Puklice : budějovický purkmistr a jeho zavraždění 25. května 1467. České Budějovice. Historicko – vlastivědný spolek, 2007, 71 s.
Ondřej Puklice ze Vztuh. České Budějovice, nákl. Jihočeských listů, 1904, 184 s.
Písař Václav : Trojí kříž. ( Část jedné kapitoly je o zavraždění Ondřeje Puklice ).
Šimáček, Radovan : Jan Puklice ze Vztuh. ( Povídka pro mládež ).
Vlček, Václav : Ondřej Puklice. 1867. Viz : Kotalík, s.28. Bačkovský, s.78.
týž : Ve jménu božím. Ústřední knihovna, sešit 103 – 104. Osvěta,14,1884,I., s. 80-81.

Schmidinger, Josef :
Klášterský, Antonín : Štědrý den Pátera Schmidingera. ( Báseň ). In : Máj,7,1909, s.165-167.

Vilém Šašek z Bířkova :
Jirásek, Alois : Z Čech až na konec světa.
Mathesius, Bohumil : Deník Viléma Šaška z Bířkova o jízdě pana Lva….
In : Ve službách Jiříka krále. 1940. Viz Lexikon, s.160.

Jan Campagnus Vodňanský :
Kolman, K. : Zikmunda Wintra ,,Mistr Kampanus“. Světozor, 1910, s.86 – 88.
Winter, Zikmund : Mistr Kampanus. ( Odložilík, Otakar : Mistr Campanus.
Zvon,38,1938,č.25,s.340-343. č.26, s.355 – 357. č.27. s.369 – 371. č.28, s.385 – 387.

Města :

České Budějovice :

Bezděková, Zdeňka : Bludný kámen.
Borkovec, Bohumír : Na myslivně l.p. 1620. Otisk v Jihočeských listech.
Burian, Miroslav : Zrození města. JV, s.170.
Durych, Jaroslav : Rekviem. ( II. – Budějovická louka ). JV, s.128
Frýd, Norbert : Vzorek bez ceny a pan biskup. Hedvábné starosti. Lahvová pošta.

Český Krumlov a okolí :

Kaplický, Václav : Sokolář. Pořešín. In : O věrnosti a zradě. 1959.
Procházka, Radovan : Bouře nad Pořešínem. Č.B. 1975.
Stifter, Adalbert : Der Hochwald. ( Hvozd ).
Vrchlický, Jaroslav : Legenda ze Zlaté Koruny. In : Nové básně epické. Praha,1881,s.129-133.

Jindřichův Hradec – Jindřichohradecko :

Boleloucký, František : Rektor Samuel. Hist. román z Dačicka, 17. stol.
Destinová, Ema : Ve stínu modré růže.
Kaplický, Václav : Gardista krále pruského. In : O věrnosti a zradě. 1959.
Müller, Vladimír : Mumraj grošů. 1970.
týž : Vrchcáby osudu. 1978.
Procházka, Josef ( Devítský ) : Kališník a dcera purkmistrova. 1863. Viz : Lexikon, s.1106.

Netolice :

Winter, Zikmund : Listy Netolické. In : Ze starodávných radnic. JV,s.92.

Pelhřimov – Pelhřimovsko :

Bartl, Jaroslav : V panské službě. ( Pacovsko ). Viz Mráz, Lit. 1945 – 65, s.24.
Hamza, František : Želivská romance.
týž : Šimon kouzelník. ( Osudy kněze Arnošta Sedláčka . Otavan,5,1920-1921, č.1-2, s.20-21.
Müller, Vladimír : Neúplatný ortel.
Sova, Antonín : Pankrác Budecius, kantor.
Vaněk, František, Bernard : Na srdci. ( České nár. obrození. )

Písek - Písecko :

Brodský : Staré panstvo. ( Asi Písek ) Přátelé domoviny, roč., IX., sv.5. Viz : Osvěta,23,1893,II., s. 953.
Heyduk, Adolf : Hořec a srdečník. 1884.
týž : Zpěvy pošumavského dudáka. 1887 – 1890.
týž : Obrázky. 1888.
týž . Několik pověstí z Pošumaví. Otavan,5,1921,č.7-9, s.99.
Heyduk, Antonín : Písecký primátor. ( Báseň ) ( Dobytí Písku 1620 ). Osvěta,23,1893,I., s.30-34.
Hraše, J.K. : Dcera primátora Píseckého. ( Písek, 1620 ). In : Povídky našeho lidu. In : Osvěta,3,1873,II., s.709.
Jirásek, Alois : Balada z Rokoka.
Klicpera, Ivan : Čeští vyhnanci. Praha – Vinohrady, Hladík a Ovesný, 1878. Viz : Otavan,14,1932,č.1,s.11. Novák – Novák, s.762.
Koubek, Jan, Pravoslav : Zříceniny Zvíkovské. Bačkovský, 29 – 30.
Mareš, Zdeněk – Horký týden.
Stehlík, Ladislav : Písecký most. In : Dub královny Johanky, s.18-20.
Stroupežnický, Ladislav : Sirotčí peníze. Praha, 1932. ( Kotalík, 24 )
týž : Zvíkovský rarášek. Třebechovice, 1942.
Týž : Velký sen. Drama. Praha, 1885. ( Zvíkov, králové Václav I. a Přem. Ot. II. )
Rec. : Zlatá Praha, příl., 2, 1885, č.2, s.6. Č.3, s.11.
Vrchlický, Jaroslav : Lorecký ze Lkouše. In : Selské balady.

Prachatice a okolí:

Messner, Josef : Primátor.
Mokrý, Otakar : V Prachaticích. In : Jihočeské melodie. Viz : Martínek, s.106-110.
Mokrý Otakar : Prachatický dóm. Z jihočeských melodií. Květa,2,1880,s.577-580.
Písař Václav : Na zlaté stezce. ( Drama )
Stankovský Josef Jiří : Maxmilián Rumpál, prachatický primátor. Praha, 1875, Matice lidu. Bačkovský, s.81. Novák – Novák, s.584.

Šamonice :

Šamonická tragédie v literatuře. Výběr,9,1972,1,43-44.

Soběslav :

Kratochvíl, Miloš, V. : Podivuhodné příběhy a dobrodružství Jana Kornela. ( 30. válka )
Viz : Kotalík, 45.
Škába Karel : Masopust v Soběslavi. Praha,1887, nakl. J. Otty. Viz : Zlatá Praha,3,1886.

Strakonice – Strakonicko :

Kareš, Miloš : Švanda dudák. Libreto k opeře J. Weinbergra, 1928, prem.1927, podle Tyla. Viz Lexikon, s.671.
Müller, Zdeněk : Na rozvalinách hradu Práchně. Otavan,5,1921, č.10-12, s.145.
Novotný – Chadt, Josef ( pseud. Kuzma ) : Strakonický dudák Švanda. ( 30. válka )
Stehlík, Ladislav : Katovická hora. In : Vrátečín, 81.
týž : Pohanský oltář na Slaníku. In. : Vrátečín, s.109-111.
týž : Bronzové spony. In. : Jiní na trnkách, s.38.
týž : Prácheň. In. : Jiní na trnkách, s.39.
Tyl, Josef Kajetán : Strakonický dudák.

Tábor a Táborsko :

Kaplický Václav : Táborská republika.
týž : Čtveráci.
Nový Karel : Rytíři a lapkové ( železo železem se ostří ).
Sova, Antonín : Táborské kraje. In : Z mého kraje. Martínek,166.

Třeboňsko :

Heřmánek, František : U bratra celého světa. 1944.
Mecer, Vavřinec Benedikt : Třeboňské paměti ( odkaz na další literaturu )
Viz Lexikon, s.190.

Vimperk :

Herben, Jan : Roztlučeš je prutem železným. ( Kašpar Kaplíř ze Sulevic )

Vodňany a Vodňansko :

Brabenec : Ochránce městských bran. ( Albrecht Rendl z Úšavy ).
Házr, Josef – Písecký : Paměti Kašpara Matyáše ze Sudetu.
Písař, Václav : Zlatá stezka. Trojí kříž. Zelený kádr. Selská kronika.
Sequardt, Jan, Eugen : Zpěvy od Blanice.
Svátek Josef : Majestát Rudolfa II. Praha, 1940, 550 s.
Tesař, Josef : Žofie z Helfenburka. Otavan, 6,1922,č.6-8, s.102.
týž : Na Táborské.
týž : Na zboží pánů z Rosenbergů. Povídka. Praha, Ottova laciná nár. knih.

Různé :

Berndorf Alexandr : Josef Vojtěch Smrčka. ( Román z národního obrození, 1926 ? )
Boček, Jaroslav : Pravidlo války. In : Den pro císaře a jiné lidi. Praha,1984,s.82-149. ( Rok 1618 v Jč. )
Adolf Branald : Stříbrná paruka. V hlavní roli Matyáš. Hrdinové našich dnů. ( Kotalík, s.46 )
Breska Alfons : Dvojí království. ( Povídka pokušení, nakl. Zora Praha – Karlín, 1926 )
Brzoň, František : Než kohout třikrát zakokrhá. ( Hist. povídky ).
Čečetka F.J. : Zlatá stezka. Praha 1939.
Daňková, Ilona : Pro Moniku, pro Renatu o Anně. ( Dělnické hnutí ) JV, s.169.
Foustka Ivan : Romance o dvou bezvýznamných. Povídka Romance ( 13. stol. )
Házr, Josef – Písecký : Hledači zlata. Bílá paní. Zápas o dědictví. ( Povídky ). Otavan,13, 1930 ,č.2-3,s.32.
Herben, Jan : Králův pohled. ( 16. stol. ) JV,s.91.
Heyduk, Adolf : Za volnost a víru. Praha,1883, 168 s. ( Jč po Bílé Hoře )
Zpěvy pošumavského dudáka. V zášeří minulosti. Bohatýři. Škůdci a dobrodruzi. Viz.: Kotalík,s.18-19.
Hořejš, Jaromír : Pouť bez návratu. ( J.K. Tyl )
Hraše J.K. : Povídky našeho lidu. Nové město nad Metují, 1869. Sešit 1-4.
Hrbek, František : Jižním Čechám. Otavan,5,1920,č.5-6,s.65.
Chalupa František : Zpěvy bohatýrské. Praha,1889.
Kaplický, Václav : Kdo z koho.
Klášterský, Antonín : Tmavé růže. 1898. Srdce i duše. 1894. České balady a romance. 1913.
( Otavan,5,1921,č.7-9,s.100-101 )
Klášterský, Ant. : Na českém jihu. In : Chvály jižních Čech, s.160 – 161.
Kolár, J.J. : Pekla zplozenci. ( Tematika ? )
Měšťan, Jaromír : Země, kterou miluji.
týž : Tudy šel pán. Náměty z jih. hist. Viz : Lexikon, s.246.
Mokrý, Otakar : Pan Jindřich Strážský. In. : Jihočeské melodie,s.116-118.
Mokrý, Otakar : Na Dívčím kameni. ( Rozbor : Josef Bečka : Otakar Mokrý.Osvěta,1919, č.8,s.488-500. )
Müller, Vladimír : Meč a srdce. ( 1946 )
týž : Čertův regent. In : Zahrada snů, 1949.
týž : Dobrodružství Turčka z Mitrovic. 1964.
Průcha J. : Diktando. ( Drama, 1920, děj ? ). Otavan,5,1920,č.1-2,s.25.
Rais, Karel, Václav : Cestou. In : Trochu vřesu. Kotalík, s.32.
Schulz Ferdinand : Doktor Johánek. Praha, 1883, 4. číslo Matice lidu.
Svoboda Otakar : Z dob slávy i žalů. Praha 1925.
Šimáček, Radovan : Výbuch. ( Bitva u Záblatí, 1618 ). JV, s.171.
Šimáček, Radovan : Kříž proti kříži. ( Poč. 13. stol. )
Táborský František : Allelujá. 1919.
Vojtíšek, Václav : Při počtu záduší sv. Kříže v Starém městě Pražském r.1615. ( Také Pasovští v Č.B. ). Zvon,15,1915,č.17,s.229-30. č.18,s.246-248. č.19,s.257-259.
Vrchlický, Jaroslav : Českému jihu. In : Chvály jižních Čech, s.19.
Vrchlický, Jaroslav : Z hlubin. Praha, 1883. ( Šumavské motivy ). Otavan,5,1921,č.7-9,s.99.
Vršak, Jan : Žena Vaškova. ( Hist. obrázek z XV. věku podle arch. pramenů. ). Otavan,1926-1927, č.1-12.
Zdráhal, Fr.V. : Písně dusných chvil. České Budějovice, nakl. Volná myšlenka. 1925.
01.06.2008 00:00:00 | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se