Blog jihočeské historie

Dvakrát nevstoupíš do jedné řeky a tak CARPE DIEM ( užívej dne )

Římsko - katoličtí duchovní : M - Ž.

Macek Jaroslav :
( 11.2.1889 Dolní Cerekev – 10.2.1947, kde ? )
katedrální vikarista, budovatel Jirsíkova národního domu v Českých Budějovicích jako střediska katolického spolkového života.
Lit.: Kadlec, s.90.

Macek Václav :
( n. – z. )
Sídelní kanovník, náb. spis.
Lit.: Kadlec, s.90.

Mácha Jan :
( 10.4.1810 Bavorov – 27.3.1886 Bavorov )
farář v Bavorově, přítel Karla Hynka Máchy.
Lit.: Mager Jan Antonín : Rod bavorovských Máchů. RR, 2000, č.3,s.7-12.
Soukup Lubomír : S Karlem Hynkem Máchou z Prahy přes jižní Čechy do Benátek.
In :V jejich stopách, s.59,65.
Vančata Oldřich : Karel Hynek Mácha a jižní Čechy. Výběr,23,1986,4,s.253-256.

Machnický ( Machnitzky ) z Machnic Jonáš :
( n. 2.pol. 16. stol. České Budějovice – 1607 asi Ústí nad Labem )
katol. duchovní, human. bás.
Lit. : Rhb,III.,s.241.

Majer Václav Alois :
( 12.9.1856 Vodňany – 1932 Lnáře )
pseud. Alois Klášterský, A.V.Máj, P. Alois od sv. Benedikta Václav Majer, katol. kněz, nábož. a hist. spis., překl. z latiny
Bibl. : Regule sv. otce Augustina.
Dějiny osady Lnářské. Blatná,1923.
Odborné publikace o včelařství a přísp. v čas. Blahozvěst, Čech, Katolík, Moravská
věda.
Lit. : Hankovec, s.199 – 200. Házr – Písecký, s.21 - 22. Vopravil, s.905.
Mokrý Theodor : K jubileu spisovatele P. Aloise Majera. Otavan,13,1931, č.11-12, s.154-155.

Malecha Jan Václav :
n. 23.6.1861 Dynín - z. 25.7.1904 USA
farář v Clevelandu.
Lit. : České kat. osady, s.401, kresba, s-397,
Hlas lidu, č.82/1930.

Malý František :
( 3.4.1874 Rychnov nad Kněžnou – 1.3.1936 Dobrá Voda u Č.B. )
Náb. spis.
Bibl : Podobizny sv. Apoštolů.
Lit. : Kunc,1970,s.127.

Malý Petr :
rodák z Bechyně v Č., farář v Praze ( USA ). Pozn. : píše o něm v dopise farář Fr. Šimoník Fr. Müllerovi, faráři v Bošilci.
Lit. : Budovoj, 16.1.1881.

Mardetschläger Franz :
( 26.4.1810 Č. Budějovice - 18.4.1884 Č.Krumlov )
Bibl. : Kurzgefasste Geschichte des Bisthums und der Diözese Budweis. Budweis, Selbstverlag, 1885, 359 s.
Lit.: Kadlec. s.90.

Marchal Jan :
( n. 1797 Velešín – z. ? )
překl., nábož. spis., bás.
Bibl.: básně publ. v různých čas. např. Dobroslav, 1822.
Lit. : Cífka,1972,I.,s.25. Wernisch, 2005, s,85 ( n.1798 )
Pozn.: od r.1820 kaplan v kostele sv.Václava ve Velešíně, 1828 pověřen správou osady římovské.

Mašek Matěj :
( 23.2.1824 Lišov – 4.5.1888 Č. B. )
círk. spis.
Lit. : Vopravil, s.924.

Matějka Karel :
( 1844 Vlčetín u Počátek – 1881 Velký Bednárec, okr. J. Hradec )
bás., proz.
Bibl.: přísp. v čas., např. Budečská zahrada ( 1877 – 78), Lumír ( 1879 ), Školník
( 1872 – 79 ), a v kalendářích.
Lit.: Kadlec, s.90. Wernisch, 2005, s.218.
Pozn.: působil v Těchonicích u Plánice.

Matoušů Ludvík :
( 1884 – 14.1.1949 České Budějovice )
prof. bohoslovecké fak. v Olomouci, náb. publ.
Bibl. : Sv. Pavel a jeho listy.
Ius matrimoniale.
De beneficiis et bonis ecclesiae temporalibus.
Lit.: Kadlec, s.91. Kunc,1962, s.167.

Mattuška Alois :
( 1862 J. Hradec – 1922 J. Hradec )
nábož. spis., lit. hist.
Lit. : Vopravil, s.930.
(uk) : Za Aloisem Mattuškou, Vlastivědným pracovníkem. ZMJK,2,1962,č.1,s.14-15.

Medlín Jan Nepomuk :
( 13.5.1759 Radomyšl – 16.2.1837 Praha )
archivář, círk. spis.
Bibl.: -vpch- : 140 let od úmrtí Jana Nepomuka Medlína ( 1759 – 1837 ). Výběr,14, 1977,č.1,s.57.
Lit.: Archiváři, s.413. Hankovec, s.214.

Melka Antonín :
( n.- z. )
rektor a prof. kněžského semináře, homiletický spis.
Lit.: Kadlec, s. 91.

Menhart Karel :
( 15.10.1923 J. Hradec – 7.1.1988 Vídeň )
archivář
Lit.: Archiváři, s.417. Pejskar,3,149.

Mergl Josef :
( 27.4.1853 Strakonice – 27.1.1828 Strakonice )
duchovní – člen řádu maltézských rytířů
Lit.: Hankovec, s.215-216.

Merth František Daniel :
( 18.10.1915 J. Hradec - 11.4.1995 Strašín )
básník
Lit. : Enc. Č.B., s.255. Pravda, s.29. Slovník,1999,II.,s.54. Slovník spisovatelů západních Čech, s.91. Slovník zakázaných autorů, s.302.
Bílek J. : 75 let Františka Daniela Mertha. Výběr,27,1990,4,363-364.
Pilecký Jiří : František Daniel Merth – a jeho místo v moderní české poezii.
Výběr,8,1971,č.3,s.136-137. ( n.1914 )

Mickl Quirin Johann Christian :
( 13.5.1711 Ostrolovský Újezd – 23.2.1767 Vyšší Brod )
církevní hodnostář, bás.
Lit.: Pravda, s.7-8.

Michal Jaroslav :
( 5.9.1911 Hluboká nad Vlt. – 29.1.1988, kde ? )
teolog, nábož. publ.
Lit. : Kdy zemřeli,1994.

Michalovic Jan :
( n. asi 1754 kde ? – z.13.9.1809 asi Č.B. )
kadedrální kanovník v Č.B.
Lit.: Kadlec, s.49.

Michl Josef Václav Justin :
( 10.9.1810 Polička - 13.9.1862 Březina u Poličky )
lit. hist, jazykovědec, kněz, půs. v Č.B.
Lit.: Lex. 3/I.,s.252-255. Chvojka, s.221. Vopravil, s.946.
Svátek Josef : Josef Václav Justin Michl a České Budějovice. JSH,1973,4,197-207.

Míka Josef :
( 27.2.1851 Újezdec u Blatné – 1924 Hrádek u Sušice )
farář v Choustníku. náb. publ., překl.
Bibl.: přísp. v čas. Hlas lidu, Obrana, Rádce duchovní, atd.
Lit.: Hankovec, s.217. Vopravil, s.948.

Mikolášek V.P. :
asi z Vodňanska, kolem roku 1925 v Chicagu.

Mikota František :
( 7.9.1833 Purkarec – 12.12.1888 USA )
farář ve Spillvillu Iowa, organizátor amerických Čechů
Lit.: Kadlec, s.91.

z Miličína Václav :
Lit.: Jenšovská Věra : Středověká knihovna faráře Václava z Miličína v Bavorově.
ČSPS,58,1950,s.179-183.

Millauer Franz Xaver Maximilián :
( 17.12.1784 Č.Budějovice – 14.6.1840 Praha )
pseud. Maximilián Meitl., náb. spis.,hist.
Bibl.: Über die Erbaung der königl. Berg. und Kreisstadt Budweis. 1817.
Die Ritter von Poresching im Süden Böhmens. In : Abhandlungen der königlichen
böhmischen Gesellschaft der Wiessenschaften, VIII.,1822-23,Prag,1824.
Lit.: Archiváři, s.423-424. ( n. 27.12.1784 ). Cífka,1972,I.,s.26-27. Enc. Č.B., s.281.
Vopravil, s.952.
Kadlec J. : Profesor Maxmilián Millauuer. Jeho přínos české vlastivědě.
In :Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Pragensis,14,1974,s. 1-2.
Pletzer Karel : První studie o počátcích Českých Budějovic z roku 1817.
Výběr,4,1967,1,26-30.
Strnad Rudolf : Maxmilián Millauer. Zvl. otisk z Jihočeských listů, Budějovice,
1940.

Mokrý Vojtěch :
( 14.4.1803 Netolice – 3.10. 1882 asi České Budějovice )
prof. církevních dějin a círk. práva, probošt kapituly v Český Budějovicích
Bibl. : přísp. do Čas. katol. duchovenstva.
Lit. : Čánová, s.56. Kadlec, s.91. Vopravil, s.959.

Mondl Václav :
( kol. 1440 České Budějovice – 1520 České Budějovice )
universitní profesor a rektor
Lit.: Enc Č.B., s.286 – 287.
Pletzer Karel : Dr.Václav Mondl z Budějovic. JSH,LX-LXI., 1991 – 1992, s.85-87.

Morávek Ondřej :
( 25.11.1745 J. Hradec – okolo 1800 asi Slaný )
círk., spis.
Lit.: Teplý Fr. : Památní muži, II.

Mostecký Václav :
( 18.9.1822 Vodňany – 29.6.1885 Vodňany )
děkan ve Vodňanech
Bibl. Osudy kaple sv. Vojtěcha, blíže král. města Vodňan. České Budějovice.1880, 23 s.

Mottl Jan :
( 22.12.1881 Nezdice – 3.11.1945, kde ? )
farář v Velharticích, překl. teologické lit.
Lit.: Kadlec, s.91.

Mottl Josef :
( n.1864 Sedlec u Sedlčan )
básník, publicista, působil jako farář ve Vrcholtovicích u Mladé Vožice.
Bibl.: básnické přísp. v čas. Museum, Vlast, Meditace.
Pod jedním praporem. Almanach katolických básníků českých. ( 1895 )
Lit.: Wernisch, 2005, s.283.

Mráz Antonín :
( 3.6.1870 Třeboň – 1.7.1935, asi České Budějovice )
prof. náboženství, círk. publ.
Bibl.: odb. přísp. v Čas. katol. duchovenstva.
Lit.: Kunc,1970,s.137.

Müller Karel :
( 26.12.1823 Chýňava – 2.2.1900 Kamenný Újezd )
reg. a lit. hist., publ.
Lit.: Kadlec, s.91. Vopravil, s.969 ( n.Chýnov )
-jbí : 80 let od smrti Karla Müllera ( 1823 – 1900 ). Výběr, 17,1980,2,116.

Müller Václav :
( n. – z. )
kronikář, publ.
Bibl.: farní kronika Chřešťovic, vydavatel třeboňských Mecerových pamětí, autor četných drobnějších knížek pro lid.
Lit.: Bílek Josef. Kluky – minulost a přítomnost obce.
Pozn.: působil také v Suchdole nad Lužnicí.

Němeček Jakub :
( n.1803 Šepadly u Kdyně – z. ? )
náb. spis. Po roce 1856 působil v Českých Budějovicích jako konzistorní rada.
Lit.: Vopravil, s.985.

Neumann Jan Nepomuk :
( 28.3.1811 Prachatice - 5.1.1860 Phiadelphia USA )
Neumann Jan Nepomuk se narodil 28.3.1811 v Prachaticích v česko – německé rodině. V roce 1823 začal studoval na piaristickém gymnáziu v Českých Budějovicích a po studiu přírodních věd se rozhodl ke studiu teologie. Roku 1831 vstoupil do Budějovického semináře a již v této době začal uvažovat o misijní činnosti v severní Americe. Kvůli zamýšlenému studiu jazyků přešel do pražského semináře a po dvouletém studiu opustil Čechy a odjel do Ameriky. V červnu 1836 Jan Nepomuk Neumann přijel do New Yorku. Za měsíc byl vysvěcen na kněze a usadil se na své první farnosti ve Williamsville nedaleko Buffala ve státě New York. V roce 1840 vstoupil do řádu redemptoristů a odešel do Pittsburku, kde pobýval tři roky. Poté se zpět vrátil do Baltimoru a zastával zde různé řádové funkce. V únoru 1852 jej papež Pius II. jmenoval biskupem diecéze ve Philadelphii, která v této době patřila mezi největší Americké diecéze s 200 000 římskými katolíky. Jeho zásluhou se diecéze velmi úspěšně rozvíjela a biskup Jan Nepomuk Neumann se zasloužil o výstavbu desítek nových církevních škol a kostelů. Náhle zemřel 5. ledna 1860 na ulici ve Philadelphii. V roce 1913 prohlásil papež Pius X. biskupa Jana Nepomuka Neumanna za blahoslaveného a 19.6. 1977 jej papež Pavel VI. prohlásil za svatého.
Pozn.: životopis s rozhovorem s knězem Václavem Řepišem, který zde cituje z autobiografie Jana Nepomuka Neumannna. ( Viz Pejskar, 4, s.99 – 105 )

Neužil Prokop :
( 3.11.1861 Bechyně – 2.12.1946 Lisle u Chicaga, USA )
Neužil Prokop se narodil 3.11.1861 v Bechyni. Roku 1874 s s rodiči vystěhoval do USA, do Spillvillu ve státě Iowa. Roku 1880 vystudoval učitelský ústav a jeden rok vyučoval na venkovské škole. Potom vstoupil do kláštera sv. Benedikta a roku 1885 složil řeholní slib. Roku 1937 byl zvolen třetím českým opatem benediktinského kláštera sv. Prokopa v Listle u Chicaga. Zde zemřel 2.12.1946.
Kresba : České kat. osady , s.120, text – s,125
Lit.: Krlín Josef : Prokop Neužil – třetí opat českého benediktinského kláštera sv. Prokopa v Listle USA. Bechyně, děkanský úřad, 1947, 48s.

Niescher Laurenz :
( 12.11.1872, kde ? – 13.4.1959, kde ? )
katecheta na německém gymnáziu v Českých Budějovicích, místopisný badatel
Lit.: Kadlec, s.91.

Nováček Jan Tomáš :
( 10.5.1802 Mažice u Veselí nad L. – 11.6.1877 asi Stráž nad Nežárkou )
Lit. : Kadlec, s.91.
Pletzer Karel : Literární činnost Jana Tomáše Nováčka. Výběr,28,1991,2,169-170.

Novák Josef :
( 12.9.1916 Křenovice, okr. Písek – 16.8.1992 Velichov, okr. K. Vary )
archivář, publicista.
Lit.: Archiváři, s.454.

Novák Tomáš Vlastimil :
( 22.12.1834 Láz u Strakonic – 1.8.1876 Libčice nad Vltavou )
nábož. spis., sběratel lidových písní z okolí Strakonic
Bibl.: přísp. do čas. Blahozvěst. Obrázky z církevních dějin. Dvanáctero prostonárodních písní z okolí Strakonic.
Lit.: Hankovec, s.234. Vopravil, s.1002.
-vpch- : Zapomenutý krajan. Výběr,1971,č.3,s.170.

Novák Václav :
( 1828 Protivín – 1894 asi Jinín ? )
Bibl.: přísp. v Čas. katol. duchovenstva.
Lit.: Vopravil, s.1002.

Novotný František Vojtěch :
( 23.11.1823 J. Hradec – 17.4.1853 asi Hůrky )
Bibl. : Vínek z kvítků cností, lásky a přátelství. ( 1847 ). Sbírka veršů.
Kvítka náhrobní. ( 1848 ).
Modlitební knížky.
Lit.: Kadlec, s.91. Lex. 3/I.,s.596.

Ondok Josef Petr :
( 2.9.1926 Mydlovary – 19.8.2003 České Budějovice )
biolog, odb. publ.
Lit.: Pravda, s.28.

Ondřejův Ondřej :
( po r.1420 České Budějovice – 1470 Pasov )
děkan v Českých Budějovicích
Lit.: Enc.Č.B., s.338.

Ousobský ( také Úsobský ) Celestin Karel :
( 11.11.1795 J. Hradec – kolem 1864 asi Votice )
Bibl. : přísp. do Čas. českého duchovenstva.
Lit. : Teplý : Památní muži. II. Vopravil, s.1022.

Pabisch Franz Josef :
n.1825 Slavonice - z.1879 USA.
Studoval práva na vídeňské universitě a v roce 1848 jako člen Akademické legie bojoval na barikádách. Za tento prohřešek nebyl potrestán a mohl dokončit studia. Z právnických studiích však přešel na teologii a v roce 1850 byl vysvěcen na kněze. O rok později však emigroval do USA, kde nejprve působil na různých menších farách. Po dalším studiu v Římě přijal místo profesora církevní historie v Semináři Mt. St. Mary´s of the West v Cincinnati ve státě Ohio. Zde zřejmě zemřel v roce 1879.
Lit.:

Pachta Josef :
( 22.7.1846 Krasíkovice u Pelhřimova – 2.1.1917 Praha )
Bibl.: přísp. do Čas. katol. duchovenstva, Alétheia.
Lit. : Vopravil, s.1024

Pakosta Vojtěch :
( 14.4.1846 Deštná u Soběslavi - 10.7.1892 Písek )
bás., proz. a překl. z polštiny a slovinštiny,
Lit.: Lex. 3/II.,s.740-741. Vopravil, s.1025.
Bitnar Vilém : Vojtěch Pakosta. Život a dílo. Deštná 1935.

Paleček František :
( n.29.10.1859 Miličín – 16.1.1926, kde ? )
farář v Kovářově
Lit.: Kadlec, s.91.

Pammer Bruno :
( 30.1.1866 Rožmberk nad Vltavou – 22.11.1924 Vyšší Brod )
opat cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě
Lit.: Čánová, s.58.

Patelejch Jakub :
( 1737 Kadov – 1805 )
poslední prefekt jezuitského gymnázia v J.Hradci
Lit.: Hankovec, s.243.

Pauly Jan :
( 24.6.1869 Pelhřimov – 1944 ve vězení, kde ? )
nábož. publ., reg. hist. a místopisec
Bibl. : Právní rádce pro duchovní správu. 1902.
Církevní a státní předpisy o manželství. 1904.
Památník města Smíchova .
Založil a regigoval Věstník katol. duchovenstva a jiné nábož. časopisy.
Lit : Kunc,1957,s.43 ( z. 1945 v nac. vězení )
Tomeš,II.,528 ( reg.hist, 24.6.1868 Pelhřimov – 21.12.1944 Zásmuky, okr. Kolín )
Vopravil, s.1038.

Pavlíček František :
( 8.1.1827 Čejkovice – 14.5.1889, kde ? )
farář v Malenicích, homiletický spis.
Lit.: Kadlec, s.91-92.

Pavlovský Daniel František
( Volyně – 1702 Počátky )
Lit.: Hankovec, s.244.

Pavlů Miroslav :
( 28.9.1919 Kunžak – 6.1.1989 Ponteix, Kanada )
Studium na gymnáziu v J.Hradci, seminář v Českých Bějovicích. Kaplan ve Vimperku ( 1950 ). Emigrace – 1951 Alžír, 1954 Kanada. Působil v provincii Saskatchewan.
Lit. : Pejskar,3,173.

Pechuška František :
( 10.1.1882 Dolní Záhoří u Písku – 5.2.1939 Praha )
filolog, odb. publ.
Lit.: Vopravil, s.1045.
-vpch-. Spisovatel PhDr. František Pechuška ( 1882 – 1939 ). Výběr,15,1978,1,50.

Pekárek Josef :
( 2.1.1820 Chrášťany – 6.1.1898, asi Blatná )
děkan v Blatné, homiletický spis.
Lit.: Kadlec, s.92.

Pekař František :
( 20.10.1864, kde ? – 16.2.1949 Orlík nad Vltavou )
Lit.: Archiváři, s.483. ( z.Strakonice )

Pekař Matěj :
n. 1865 Stožice, okr. Strakonice - z. USA
studium 1878 -1886, tři roky bohosloví 1886 – 88, odebral se do St. Francis u Milwaukee, kde byl 22.7.1890 vysvěcen na kněze. Působyl v Solon, Jonson Co, Jowa.
Lit. : České kat. osady, s.536, kresba 537.

Pekař Vojtěch :
( n.10.4.1852 Lidmovice - z. Praha ? )
profesor
Lit.: Hankovec, s.245.

Pěšina Tomáš : viz z Čechorodu.

Petersilka Karl :
( n.18.12.1877 České Budějovice - z.20.9.1942 České Budějovice )
spis., prof. církevních dějin, soirituál biskupského semináře v Č.B.
Lit.: Enc. Č.B., s.355 - 6.

Petr Václav ( řeholním jménem Václav Klement Petr ) :
( 16.1.1856 Sušice – 17.2.1901 České Budějovice )
Lit.: Kadlec, s.92. Enc.Č.B., s.356.

Petřík ( Petrschik, Petrzik ) Matouš :
( 1538 Český Krumlov – z. ? )
humanistický spi.
Lit.: Rhb,IV.,s.154-156.

Philomates ( Philomathes ) Václav :
( n. kolem 1490 J. Hradec – z. ? )
spoluautor české mluvnice a hudební teoretik
Lit.: Cífka a kol., s.30. Lex. 3/II.,s.901-902. Rhb,IV.,s.165-166.

Pícha Alois :
( 8.6.1872 Prachatice – 29.19.1933, kde ? )
farář ve Chvalšinách, vydlal s V.Schmidtem Urkendenbuch der Stadt Krummau in Böhmen, 2 svazky, 1908,1910.
Lit.: Kadlec, s.92.

Pícha Tomáš :
( 19.12.1853 Nový Bezděkov u Kamenice nad L. – 24.4.1938 Mrákov, okr. Domažlice )
Bibl.: příspěvky v čas. Budivoj, Ohlas od Nežárky, Čech, Vlast.
Lit.: Kadlec, s.92 ( n.Nový Bozděchov ). Kunc,1970,s.156.

Pícha Vladimír :
( 10.1.1913 Slaník – 13.9.1980 Praha )
Lit.: Hanovec, s.255-256.

Pingas Josef :
( asi 1745 Častolovice – 24.8.1822 České Budějovice )
kapitulní děkan, nejprve v Hradci Králové, po r.1792 v Českých Budějovicích, zajímal se o historii a pracoval na opisech listin v českobudějovickém archivu. Sbíral české knihy a rukopisy.
Lit.: Enc.Č.B., s.360.
Pletzer Karel : Zápisky Vojtěcha Benedikta Juhna o Českých Budějovicích.
Výběr,3.,1966,č.1,s.16 ( pozn.č.26 )

Plachý Jiří – Ferus :
( 1585 Horšovský Týn – 21.1.1655 Březnice )
jezuitský kazatel, náb. spis.
Lit.: Lex.1, s.691. Vopravil, s.1069.
Pozn. : v rámci rekatolice krátce působil v Prachaticích. Jeho bratrem byl českobudějovickýměstský písař Šimon Plachý z Třebnice ( z.1611 ). Jejich otcem byl Šimon Plachý z Třebnice ( n.před r.1560 Horšovský Týn – z. 1609 Plzeň ) písař, purkmistr a historik Plzně. Viz : Vopravil, s.1069.

Plachý Jiří :
( n. asi 1606 Č. Budějovice – 19.4.1664 Kutná Hora )
jezuita, náb. spis.
Zřejmě syn Šimona Plachého z Třebnice ( z.1611 ) a synovec Jiřího Plachého.

Plojhar Josef :
( 2.3.1902 České Budějovice – 5.11.1981 Praha )
kněz, redakt., politik
Lit.: Enc. Č.B., s.368.

Podlaha Jan :
( 27.12.1823 Lhenice – 23.2.1910, kde ? )
Homiletický a apologetický spis.
Lit.Kadlec, s.92.

Pohan Václav Alexander :
( 5.9.1791 Pelhřimov - 25.7.1850 Olbramovice u Votic )
pseud. Pelhřimovský, autor círk. poezie
Bibl. : přísp. v čas. Česká včela, atd.
Lit.: Lex. 3/II., s.967-968. Vopravil, s.1075

Pokoj Šimon :
( 17.10.1864 Brabec u Včelnice – 18.9.1937 České Budějovice )
prof. náb., círk. publ.
Bibl.: Církevní dějiny pro střední školy.
Lit.: Kadlec, s.92. Kunc,1970,s.160.

Pondělík František Jan :
( 4.10.1828 Č. Budějovice – asi 1860 Praha )
nábož. publ.
Lit.: Teplý : Památní muži,I.

Povolný Honorát :
( n. 27.1.1837 Nymburk – z. 31.5.1890 J. Hradec )
quardián, organizátor amerických Čechů.
Lit. : Hlas lidu, č.76/1930.

Procházka Josef - Devítský :
( 16.2.1811 J. Hradec - 18.6.1856 J. Hradec )
Původně katol. kněz – františkán., lékař, překl., prozaik, reg. kult. prac., publ. naučné lit.
Bibl.: Kališník a dcera purkmistrova. ( Hist. pov. )
Přísp. v čas. z oblasti hist. J. Hradce. ( např. Lumír, 1854 )
Zvěst od Nežárky. J. Hradec, 1863.
Lit.: Káš s.24-25. Lex. 3/II.,s.1106-1108. Vopravil, s.1096.
Muk Jan : Přátelství Josefa Kajetána Tyla s dr. Josefem Procházkou a probuzení
Jindřichova Hradce. JSH, 1956,č.2.
-vpch- : Dvojí jubileum MUDr. Josefa Procházky. Výběr,13,1976,3,190.

Procházka Matěj :
( 2.2.1835 Vítkov – 6.12.1906, kde ? )
katecheta na gymnáziu v Českých Budějovicích, autor náb. učebnic pro školy
Lit.: Kadlec, s.92.

Průcha Karel František :
( 6.9.1818 Nové Hrady – 23.10.1883, kde ? )
pražský světící biskup
Lit.: Sassann Alois. Českobudějovický ,,mezibiskup“ ThDr.Karel František Průcha. In: Staré Budějovice, I. České Budějovice, Historicko-vlastivědný spolek, 2005, s.195-198.

Přívozník František :
( n. - z. )
skončil studia na gymn. v Č. Budějovicích, r.1885 dostudoval teologii v Innbrucku, téhož roku vysvěcen na kněze v Selesianum v Milwuakee
Lit. : České kat. osady, s.307, kresba s.305

Puchmayer Antonín Jaroslav :
( 7.1.1769 Týn nad Vlt.- 29.9.1820 Praha )
Lit.:Blümlová,2000,s.6-9. Cífka,1972,I.,s.18-20,56-57. Lex. 3/II.,s.1159-1162.
Vopravil, s.1105.
Máchal J. : Antonín Puchmayer. Praha,1895.
Mikuškovičová J. : Antonín Jaroslav Puchmayer. Č. Budějovice,1970.
Pletzer Karel : Antonín Jaroslav Puchmayer o požáru Týna nad Vltavou 12.března 1796. Výběr,31,1994,2,103-105.
Pletzer Karel : Místo první mše požár. Básník Antoním Puchmayer na faře v Kamenném Újezdě. ČbL 3.1.1994, č.1, s.11.
Sakař J.: Z rodinné kroniky Antonína Jaroslava Puchmayera. Čas. rodopisné spol. Čs. v Praze, III.,1931,s.99-101.
Tureček Dalibor : Předplatitelé Puchmajerových almanachů v jižních Čechách.
JSH,54,1985,199-202.

Pulec Václav :
( 12.8.1876 Chotýčany – 23.6.1944 Zahájí )
genealog, vlast. prac., publ., etnograf
Bibl.: práce o Doudlebsku
Lit.: Chvojka, s.225 ( z. 19.8.1944 ). Kadlec, s.92.
JSH,XIV., 1941 – 45, s.109. Výběr, 1989.
Kryl Rudolf : Rodopisem jara a léta 1944. RR, jaro 200č, s.18.
Pozn.: literární pozůstalost po Václavu Pulcovi měl jeho bratr P.Jan Evangelista Pulec, farář v Libniči.

Raňků Vojtěch z Ježova :
( kol. 1320 Malý Ježov – Smilovy Hory, okr. Tábor – 15.8.1388 Praha )
Mistr pražské un., círk. spis.
Lit.: Lex. 3/II.,s.1212-1213. Cífka a kol., s.17.

Raška Jan :
( n. – z. )
prof. Nového zákona, badatel v biblické chronologii.
Lit.: Kadlec, s.92.

Reban Karel :
( 1892 Č. Budějovice – 1957 kde ? zjistit pramen z.)
círk. spis., lit. a výtvarný kritik
Bibl. : příspěvky : Almanach budějovických bohoslovců. 1913. Archa, 1918.
Lit.: Kadlec, s.92-93. Vopravil, s.1118

Reidinger Jan :
( 30.5.1725 Týn nad Vlt. – 4.9.1774 asi Olomouc )
doktor bohosloví a prof. dogmatiky na univ. v Olomouci, nábož. spis.

Rešl Tomáš, nebo Rešel, také Rešelius – Hradecký :
( kol. 1520 J. Hradec – před 1.5.1562 Jarošov nad Než. ?, nebo 1582 )
nábož spis., překl. z latiny
Lit.: Lex. 3/II.,s.1238. Vopravil, s.1125.
Muk Jan : Tomáš Rešl z Jindřichova Hradce a Jan Stráněnský z Počátek,
staročeští spisovatelé. ČSPSČ,36,1928,č.3,s.82-86, č.4,s.123-133. Zvl. otisk 1928, 14 s.
Pletzer Karel : Předbělohorský slovníkář a překladatel Tomáš Rešel Hradecký.
JSH,57,1988,1-10.

Rodler Adolf :
( 4.4.1843 Litoradlice, okr. České Budějovice – 31.12.1912 asi České Budějovice )
děkan katedrální kapituly v Českých Budějovicích
Lit.: Čánová, s.63. Kadlec, s.93.

z Rosenthalu Vilém, řádové jméno P. Vincenc :
( n. 1742 Praha – z. ? )
převor řádu augustiánů, hist., genealog, básník, jako převor působil v Táboře.
Bibl.: práce o oboru historie a genealogie ( česká šlechta ), básně
Lit.: Pitra Jan : Z historie táborského kláštera augustiánů – bosáků. Výběr,8,1971, č.3,s.126-128.

Roubal Jan :
( n. – z. )
prof. dogmatiky, kazatel homiletický spis.
Lit.: Kadlec, s.93.

Roubíček Salesius Josef :
( 27.1.1862 Pelhřimov – 27.9.1921 Želiv )
opat premonstrátského kláštera v Želivi
Lit.: Čánová, s.64

Roubík František :
( 1.9.1868 Leskovec – 16.2.1940 Onšov )
pseud. Linhart Jakoubek, spisovatel
Lit.: Kunc,1970,s.173. Vopravil, s.1137.

Rozsypal Jan, také Rosypal :
( 1819 Klatovy – 1890 Plzeň )
básník, kaplan např. ve Vlachově Březí, poslanec kroměřížského sněmu za vimperský okres.
Bibl.: bás. přísp. v čas. např. Beseda, 1857.
Lit.: Wernisch, 2005, s.144.

z Rožmberka Jošt :
( n. 1428 nebo 1430 Č. Krumlov - 12.12.1467 Nisa Polsko )
círk. hodnostář, nábož. spis., autor politických zaměřených listů a aforismů
Lit.: Lex. 3/II.,s.1309.Vopravil, s.1142.

Rull František :
( 23.7.1817 J. Hradec - 7.8.1883 J. Hradec )
hist., publ., katecheta, ředitel hlavné školy v J.Hradci.
Bibl.: Monografie města Jindřichova Hradce. J. Hradec, Landfras, 1875, 190 s.
Lit.: Kadlec, s.93.

Růžička Arnošt Konstantin :
( 21.12.1761 Tloskov u Neveklova – 18.3.1845 České Budějovice )
českobudějovický biskup
Lit.: Enc.Čb., s.428. Kadlec, s.28-30.

Rybička Josef :
( 29.9.1864 Slavíkovice u Domažlic – 1948, kde ? )
prof. náb., propagátor turistiky, publ.
Bibl. : Město v lesích – Písek. Vycházky v okolí píseckém.
Lit.: Kunc,1979, s.134.
Pozn. : v Písku působil v letech 1902 – 1929.

Řepa Václav :
( n.-z. )
sídelní kanovník, matematik a astronom
Lit.: Kadlec, s.93.

Řepiš Václav :
( n. 1822 Vodňany – z. 19.6.1876 Fehanville ( Illinois ),
psal se také Revis, farář v Clevelandu.
Budivoj : ,,Český duchovní v Americe V.p.P. Václav Řepiš, rodák Vodňanský, odebral se na vyzvání nejd.p.arcibiskupa St. Louiského v Americe a s dovolenín zdejšího p.biskupa k svým bratrům Čechům do St. Louisu v Americe. V p.P. Řepiš byl již dříve 14. let v Americe a sice v Cincinati a teprv od 2 let meškal opět co
kaplan ve své vlasti a svém rodném městě.“
Byl 1.8.1846 vysvěcen na kněze, jeho bratrancem byl P. Václava Mostecký, děkan ve Vodňanech. Řepiš po vysvěcení působil ve Štěkni a v Sedlici, r. 1852 odešel do USA, v době občanské války se vrátil zpět do Čech a vypomáhal jako kaplan ve Vodňanech a Skočicích, r.1865 se vrátil zpět do USA, působil ve Nashville, Clavelandu, Chicagu a Feehanwillu. Kněze k pobytu v Americe vyzýval P. Josef Melcher, gen. vikář arcidiecése St. Louiské.
Lit.. : Budivoj, 1865, č.87 ( 11.6. ) Budivoj, 5.8.1886. Hlas lidu, 88/1930.
Pozn. : narozen zřejmě jako Václav Pimperle, syn mlynáře Pavla z Mosteckého mlýna, čp. 315, roku 1850 Pimperlové změnili příjmení na Mostecký a Řepiš.

Říha Martin Josef :
( 11.11.1839 Oslov, okr. Písek – 7.2.1907 České Budějovice )
českobudějovický biskup
Lit.: Čánová. s.65. Enc.Č.B., s.437. Kadlec, s.36-37.

Římovský František Miroslav, ( asi pseud., vl. jméno ? ) :
( n. ? – z. ? )
Bibl.: bás. přísp. v různých čas. např. Lumír, 1856.
Lit.: Wernisch, 2005, s.184.
Pozn.: přítel V.Č. Bendla ze semináře, literární práce uveřejňoval jeho prostřednictvím.

Salius Mikuš :
( n.1543 Praha – 3.3.1596 Český Krumlov )
jezuita, human. básník, círk. spis.
Lit.: Rhb,V.,s.18.

Sekoušek Augustin Jan :
( 24.1.1810 Strakonice – 21.9.1861 Hunpolec )
Lit.: Hankovec, s.295.

Sekoušek Ignác ( Hynek ) Jan :
( 25.4.1779 Strakonice – 9.6.1856 Jindřichův Hradec )
opat premonstrátského klátera v Želivi
Lit.: Čánová, s.67. Hankovec, s.295.

Schaaffgotsche Johann Prokop :
( 22.5.1748 Praha – 8.5.1813 České Budějovice )
českobudějovický biskup
Lit.: Enc.Č.B., s.449. Kadlec, s.27-28.

Schawel Jan :
( 28.3.1813 Zdeslav – 2.10.1887 asi České Budějovické )
děkan a probošt katedrální kapituly v Českých Budějovicích, generální vikář diecéze českobudějovické
Bibl. : vydavatel čas. Bibliotéka kazatelská, Posvátná kazatelna ( 1863 – 1880 ). Lit.: Čánová, s.68. Vopravil, s.1250. ( z. 1887 )

Schichelius Michael :
( n.1621 České Budějovice – asi 2.pol.17.stol, Praha ? )
dominikán, hist.
Lit.: Enc.Č.B., s.449. Chvojka, s.226

Schmidinger Josef :
( 24.10.1801 Strakonice – 2.2.1852 Hostomice pod Brdy )
Lit.: Hankovec, s.330 – 331 ( Šmidinger )
-ger-: Objev za pamětní deskou. Jp,4.7.1967,s.3.
-vpch- : Apoštol české knihy Josef Schmidinger – 130 let od jeho smrti. Výběr,19,
1982,4,278-279.

Schmidt Valentin :
( 5.1.1863 Rožmitál na Šumavě - 28.3.1927 Vyšší Brod )
německy píšící reg. hist. Šumavy
Bibl.: Budweis und die Wittigonen bis zum Beginne der Hussitenkriege. Budweis, Staats- Realschule, 1900, 16 s.
Urkundenbuch der Stadt Krummau in Böhmen. 1-2, ( 1253 – 1480 ), Praha, 1908, 1910. ( Spoluautor Alois Picha ).
Braubetreib und Braustätten in Südböhmen. Praha,1900.
Lit.: Valentin Schmidt – život a dílo. JSH,66-67,1997-98,s.175.

Schneider Gabriel :
( 20.3.1812 Křemže – 15.2.1867, zřejmě Horažďovice )
spirituál v Horažďovicích, uvedl do Čech Školské sestry de Notre Dame.
Lit.: Kadlec, s.93.

Schneider Kristián :
( z Jč ? )
misionář, spis., cestovatel po Orientu
Bibl. : viz bibl Jana Muka, č.701-704.

Schnölzer František :
( 1.12.1799 Chvalšiny – 16.11.1872 asi České BUdějovice )
děkan katedrální kapituly v Českých Budějovicích
Lit.: Čánová

Schoenbeck Michael František :
( 3.9.1787 Římov – 24.1.1861 Č. Budějovice )
buditel, nábož. spis.
Lit.: Čánová, s.70. Enc.Č.B.,s.450. Vopravil, s.1179.

Schön Josef :
( 1790 Josefov u Jaroměře – 2.2.1838 Písek )
hist. a obroz. básník
Bibl.: historické příspěvky o Písku a Vodňanech do ČČM, Auředního listu Prachynského kraje ( vycházel v Písku v letech 1835 – 37 ). Německý ruk. dějin města Vodňan ( Die königliche Stadt Wodňan von Josef Schön. Erste Abtheilung S.1-112, zweite Abtheilung S.113-253 ). České příspěvky v ČČM k dějinám Vodňan a Písku.
Lit.: Kotalík,1966,s.6,8.
Riss : Josef Schön. ČČM,1871,s.359-364.
Rybička Ant.: Ještě něco k biografii prefekta Josefa Schöna. Čas. muzea král. českého, 1888, s.468-469.

Schönborn Franz de Paula :
( 24.1.1844 Praha – 25.6.1899 Falknov - Sokolov )
českobudějovický biskup
Lit.: Čánová, s.70. Enc.Č.B., s.450. Kadlec, s.35-36.

Schopper Valentin :
( 9.9.1771 Horní Dvořiště – 5.9.1857 Vyšší Brod )
opat cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě
Lit.: Čánová, s.70.

Schott Vincentius :
( n. ? – z. ? )
archivář cist. kláštera ve Zlaté Koruně, kaplan v Kájově, 2.pol. 18.stol.
Lit.: Archiváři, s.570.

Schreglich Jan :
( 8.2.1802 – 19.11.1862 asi Český Krumlov )
generální vikář diecéze českobudějovické
Lit.: Čánová, s.71.

ze Schwarzenbergu Bedřich :
( 6.4.1809 Vídeň – 27.3.1885 Vídeň )
arcibiskup pražský, primas český, kardinál
Lit.: Čánová, s.72.

Schweiner Jiří, ( Šveiner ) :
( n. 1806 Bezděkov– z.1866, ? )
Bibl.: bás. přísp. různých čas., např. Čechoslav 1831.
Lit.: Vopravil s.1301, Wernisch, 2005, s.106.
Pozn.: od r.1833 kněz, kaplan v Římově, zámecký kaplan v Chlumu u Č.Budějovic, farář v Lutové.

Sika Jan :
( 20.10.1809 Praha – 18.4.1871 Č. Budějovice )
Rektor kněžského semináře, náb. spis., satirický básník
Bibl.: Konkordát všelikým vinen neštěstím, co Rakousko dílem již sužuje a dílem ještě bude sužovat. Satiricka báseň. Č.Budějovice, Zdarssa, 1882.
Lit.: Kadlec, s.93. Teplý : Památní muži,I. Vopravil, s.1184.

Sittek Jakub :
( 1662 Bavorov – 15.10.1713 Praha )
Lit.: Hankovec, s.299.

Skočdopole Antonín :
( 1828 Soběslav – 16.1.1919 Č. Budějovice )
Bibl.: přísp. v Čas. kalického duchovenstva.
Lit.: Kadlec, s.93. Teplý : Památní muži,II. Vopravil, s.1189.

Skalický Karel :
( n.20.5.1934 Hluboká nad Vltavou )
filosof, teolog, publicta
Studium na gymnáziu v Českých Budějovicích, Vysoké škole zemědělské v Praze ( 1953 ). Roku 1956 emigrace do Rakouska, v Římě na Lateránské universitě studoval filozofii a teologii, vyvsvěcen na kněze. V letech 1962 – 1966 pracoval v Oratoriu sv. Petra v Římě, do r.1969 druhý sekretář kardinála Berana. Od r.1968 začal vyučovat na Lateránské universitě. Autor velkého počtu studií, článků a esejí. Publ. v čas. Svědectví, Studie, Nový život, Proměny, Filosofia e vita, atd. Od r.1966 je redaktorem čas. Studie ( Kresťanská akademie v Římě.
Bibl.: Radost a naděje. Řím, 1968. Další publikace v italštině.
Lit.: Kdo je kdo,2004,s.583-584. Slovník zakázaných autorů, s.388-389. Tomeš,III.,132.

Sládeček Věnceslav :
( n. 1808 Vítkovice u Klatov – z. ? )
Bibl.: bás. přísp. v různých čas., např. Čechoslav r.1831.
Lit.: Wernisch, 2005, s.108.
Pozn.: vysvěcen r.1831, působil v Červeném Dvoře ( u Č.K. ? )

Sláma František Josef :
( 16.5. 1792 Bojenice u Milevska – 5.8.1877 M. Lázně )
pseud. Bojenický, katol. kněz, reg. hist., publ.
Bibl.: Obraz minulosti města Prachatic.
Zlatá stezka. ČČM,11,1837,s.152-168.
Přísp. v katolických časopisech.
Lit.: Cífka,1972,I.,s.25. Kadlec, s.93. Pravda, s.10-11.
Starý Václav : 130 let od vydání prvních dějin Prachatic. Výběr,5,1968,4,38-40.
Starý Václav : Dílo Františka Josefa Slámy. Hraničář, 23,1978,č.5,2.2.,s.4.
Starý Václav : František Josef Sláma a Prachatice. Zlatá stezka, Prachatice, 1,1994, s.79-85.
-vpch- : Spisovatel František Sláma ( Bojenický ) 1792 – 1844. Výběr,14, 1977, č.2,s.124-125.

Slavíček František :
( 4.11.1798 Modlešovice – z. ? )
Lit.: Hankovec, s.302.

Slavík Josef :
( 5.12.1865 Přední Zborovice – 1928 Vídeň )
Lit.: Hankovec, s.303.

Slavík Karel :
( 25.1.1860 Přední Zborovice, okr. Strakonice – 12.12.1944 České Budějovice )
redakt., náb. publ.
Bibl. : redaktor katolického kalendáře, přísp. v čas. Hlas lidu, Ludmila, Václav.
První moravská lidová pouť do Svaté země.
Lit.: Hankovec, s.303-304. Kadlec, s.93. Kunc,1970,s.186. Vopravil, s.1197.

Smutný Felix :
rodák ze Římova, kněz, r.1877 odešel do USA – Wilber. Salime, kde žilo hodně Čechů. Zde náhle zemřel 6.11.1879.
Lit. : Budivoj, 14.12.1879.

Solař Jeronym Jan Nepomucký :
( 3.5.1827 J. Hradec – 30.1.1877 klášter v Želivi )
nábož. spis., archeolog, reg. hist.
Bibl.: Paměti města Hradce Králové. Paměti města Humpolce.
Bás. přísp. v čas., např. Školník, 1855.
Lit.: Vopravil, s.1206. Wernisch, 2005, s.168.

Soldát Alois :
( 12.7.1862 Opařany u Tábora – 23.12.1952 Praha )
prof. círk. práva, círk. hist., publ.
Lit.: Kunc,1957. Kunc,1962, s.249. Teplý : Památní muži, II. Vopravil, s.1206.

Souhrada Josef :
( 11.6.1838 Kučeř – 5.5.1892, kde ? )
od r. 27.7.1862, farář v Chudenicích, spisovatel
Lit.: Kadlec, s.93.

Statečný Karel :
( 1870 Miskovice – 1927 Planá nad Lužnicí )
Pův. katol. kněz a a prof. biskupského semináře v Českých Budějovicích, po r.1918 konvertoval k CČH.
Lit.: Vopravil, s.1216

Straka Antonín :
( 10.11.1868 Milevsko – 17.9.1927 Praha )
knihovník strahovského kláštera, lit. hist.
Bibl.: psal o českém humanismu, lit. historii, hagiograf.
Albrecht z Vadštejna a jeho doba. 1911.
Lit.: Pravda, s.21-22. Tomeš,III.,201.Vopravil, s.1223.

Stránický – viz Bendl Václav

Strnad Jan :
( 20.6.1876 Vlastec – 14.4.1939 Nepomuk )
Zakladatel muzea v Nepomuku, sběratel památek, náb. publ.
Bibl.: Řeči podle písma sv. Starého zákona. Kytice myšlenek pro adorátory, kazatele a katechety ( spolu s F.Kašparem ).
Lit.: Kadlec, s.93-94.

Suda Stanislav :
( n. 1879 Předmíř )
Bibl.: přísp. v čas. Stráž vodňanská, různé katolické časopisy.
Lit.: Hankovec, s.316 – 317. Vopravil, s.1231.

Svatoš Ludvík :
( n. 1867 Lišov )
Bibl.: Správa patronátů ( Spoluautot A. Hübner. )
Přísp. Krespondence katolického duchovenstva.
Přísp. v čas. Čech, atd.
Lit.: Vopravil, s.1235.

Svoboda Antonín :
( 17.2.1879 Švihov – 18.9.1937 Písek )
pseud. Antonín S. Pošumavský, Liberté
Ord. 20.7.1902, děkan v Písku, círk. spis.
Lit.: Kadlec, s.93. Vopravil, s.1236 ( z. Praha )
Kolář Ondřej : Literární toulky Píseckem. Otavín, č.3, 2001, s.94.

Sychrava Norbert Arnošt :
( 18.4.1804 Humpolec – 15.1.1890 Želiv )
opat premonstrátského kláštera v Želivy
Lit.: Čánová, s.78.

Šanda Jan Nepomuk :
( n. 1889 Vusí u Milevska – z.)
pseud. Jan Vusák, Jarda Bráník, sídelní kanovník, proz., bás., publ., dram.
Bibl. : Faráři a kaplani. Román.
Přísp. v čas. Archa, Český západ, Lidové listy, Písecké listy, atd.
Lit.: Kadlec, s.94. Kotalík, 1969,s.34.Vopravil, s.1248
Pozn. : půs. v Chotovinách, Bernarticích, za 2. svět. války vězněn v konc. táboře.

Šavel Jan : viz Schawel

Šimánko Václav :
( 19.9.1844 Lhenice – 11.8.1897 Č. Budějovice )
prof. bohosloví - dogmatiky, filosof, teologický spis.
Lit.: Kadlec, s.94.

Šimek Josef :
( 1869 Dobešice u Písku – poč. února 1943 Písek )
Bibl.: Katolická mravouka.
Spoluuspoř. sborníčku Zlaté lístky.
Lit.: Kunc,1970,s.201.

Šittler Eduard :
( 17.5.1864 Jistebnice – 8.6.1932 Praha )
kněz, archivář, památkář, odb. publ.
Bibl.: s Antonínem Podlahou spolupracoval na Soupisu památek historických okresu sedlčanského ( 1898 ), milevského (1898 ), karlínského ( 1901 ), atd.
Lit.: Archiváři, s.630. JSH,V.,1932, s.112.

Škrda Ludvík :
( 7.12.1861 Příbor – 25.9.1909 Český Krumlov )
provinciál řádu minoritů
Lit.: Čánová, s.78-79.

Škrdle Tomáš :
( 1853 Pleše u K. Řečice – 1913 Praha )
pseud. Václav Plešovský, katol. kněz, publ., lit. krit.
Bibl.: redaktor revue Vlast. Přísp. v čas., např. Čech.
Lit.: Vopravil, s.1265.

Šmejkal Josef :
( 28.11.1867 Hluboká nad Vltavou – 11.5.1938 Veselíčko u Tábora )
Ordin. 19.7.1891,farář ve Veselíčku, hist., sociální publ.
Bibl.: Základy národní hospodářství.
Stav včelařství na Šumavě.
Zdeněk Lev z Rožmitálu.
Lit.: Kadlec, s.94. Kunc,1970,s.204.

Šmidinger : viz Schmidinger Josef

Špale Antonín :
( 15.1.1875 Oltyně – 20.12.1954 Tábor )
Lit.: Kunc,1962.

Špalek František :
( 31.10.1865 Žár u Vacova – 26.5.1940 Vacov )
osvět., prac., publ.
Bibl.: Kronika národa lufťáckého v Malenicích. Malenice, 1940. ( Předmluva Fr. Teplý ).
Historické a národopisné příspěvky do reg. a jiného tisku, rukopisy.
Lit.: Přech Václav : P.František Špalek. Výběr,7,1970,č.4,s.45.
Přech Václav : František Špalek. Výběr,27,1990,2,161-162.

Špelina Petr :
( 2.7.1830 Osek – 16.12.1897 asi České Budějovice )
děkan katedrální kapituly v Českých Budějovicích, sídelní kanovník, poslanec říšské rady
Lit.: Čánová, s.79. Kadlec, s.94.

Šrámek Jan :
( 21.5.1820 Křtětice u Vodňan – 31.7.1884 Turtno u Gačiny - Rusko )
katol. kněz, potom evang. a pravoslavný duchovní, pedag., odb. spis., beletr.
Bibl.: přísp. v čas., např. Opavský besedník. Redigoval čas. Ozvěna.
Lit.: Šrámek František : 90 let od smrti pedagoga Jana Šrámka. Výběr,11,1974,2,123-124.
Hankovec, s.334. Vopravil, s.1278.

Štefl Leopold :
( n. 19.stol. (?) Bílsko - z. USA ? )
náboženský publ.
Lit.: Hankovec, s.337.

Štěpán Jan Vlastimil :
( 1782 Jinín - z. ? )
nábož. spis., překl. z franc., farář v Pohoří u Mirovic
Bibl.: přísp. v Čas. katolického duchovenstva, ČČM.Lit.: Hankovec, s.338. Vopravil, s.1285.

Šuman Gustav :
( 20.6.1883 T. Sviny – 7.4.1962 Heimenkirch, SRN )
Vysvěcen na kněze 18.7.1908, plukovník duchovní služby, vězněn nacisty a po r.1948 komunisty. Roku 1951 emigroval do západního Německa, kde působil jako ústavní kaplan v Heimenkirchu v Allgäu ( u Bodamského jezera.
Lit. : Pejskar,2,s.22.
Feldmann Vladimír : Vojenský duchovní P.Gustav Šuman ( Ohlédnutí za téměř zapomenutou obětí dvou totalit ). Výběr,XL,2003, č.3, s.217 – 220.

Švec Štěpán Jan:
( n.1878 Netolice )
pseud. Jan Švec – Blanický, katol. kněz, nov., publ., dram.
Bibl.: Kaplička na Šumavě. Drama. Praha, 1906.
Brok a Flok. Fantastická veselohra o 3 jednáních. Č.Budějovice, nákl. vl., 1938.
Převozníkův syn. Drama o třech jednáních a 3 přeměnách. Praha, nákl vl., 1912.
Redakt. čas. Poklad věřících.
Lit.: Mikuškovičová, 1969, s.124. Vopravil, s.1300.

Švéda Jan :
( 9.2.1828 Č. Budějovice – 1908 asi Prachatice )
náboženský spis.
Lit.: Teplý : Památní muži. I.

Tajovský Bohumil Vít :
( 3.3.1912 Klanečná, okr. H. Brod – 10.12.1999 Želiv, okr. Pelhřimov )
círk. hodnostář, archivář, knihovník
Lit.: Archiváři, s.651-652. Vopravil, s.1304.

Teplý František :
( 5.2.1867 Marčovice u Volyně - 11.6.1945 Malenice )
hist., archivář, odb. publ
Bibl.: Přísp. v čas. Český lid.
Dějiny města Volyně na Prácheňsku. Praha, nákl. vl., 1903 ( I. vyd. ), 1933 ( 2. vyd. )
Farní osada Předslavice na Volyňsku. Praha, Kotrba, 1906.
Proč se stal Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka z Českého bratra katolíkem.
Sborník historického kroužku,13,1912,s.205-221.
K dějinám konstitučního zřízení na Vorlíku r.1848. Čl, 23,1914,s.350-351.
Kopiář úředních listů Jiříka Vratislava z Mitrovic, hejtmana na Hluboké, z let 1580 –
1583. In.: týž, Příspěvky k dějinám českého zemědělství. Praha, 1926, s.119-161.
Dějiny Jindřichova Hradce.I.-IV. J. Hradec, 1929.
Čeští exulanti v Hofu. ( Příspěvek rodopisný ). ČRSČ, II.,1930, s.15-18.
O dolování na stříbro u Záblatí u Prachatic. Strakonicko,I., 1935.
O Zlaté stezce z Bavor do Čech. Prachatice, bd. ( 1945 )
Lit.: Archiváři, s.655-656. Berka – Ebelová, s.87-88. Blümlová, 2000, s.170-173. Kadlec, s.94. Kunc,1957,s.59. Kunc,1962, s. 285. Pravda, s.18.
Čapek Frant. Josef : Archivář František Teplý – 40 let od jeho úmrtí. Výběr,22, 1985,2, 135-136.
František Teplý. Senior jihočeských historiků. JJ,1942,č.44,s.5.
-ger- : Vzpomínka na F. Teplého. Jp, 6.2.1967, s.1.
Holát Pavel : František Teplý, archivář a kněz. České Budějovice, 2003.
Jiroušek Bohumír : O Baarovi. ( Vzájemná korespondence Františka Teplého a Josefa Šacha ). Výběr,35,1998,s.81-88.
Muk J. : 75 let archiváře Františka Teplého. JJ,1942,č.5,s.5.
Muk Jan : Archivář František Teplý. JSH,24,1955,2,59-67.
Muk Jan : Rukopisné práce Fr. Teplého. JSH,36,1967,2,112-116.
Přech Václav : Na paměť archiváře Františka Teplého. Výběr,7,1970,č.2,s.34-35.
Přech Václav : Archivář P.František Teplý. ( K třicátému výročí jeho úmrtí ). Výběr,12,1975,s.182-184.
VB : Osudy domku archiváře P.Františka Teplého. Výběr,9,1972,s.265-266.
100 let od narození F. Teplého. Nn, 26.1.1967, s.3.

Tesař Václav – Blanický :
( 12.9.1870 Blanice u Bavorova – 22.2.1934 Strakonice )
Bibl.: Budivoj, č.28., 6.4.1893.
Chvála Boží. Vimperk.
Lit.: Hankovec, s.344 – 345. Vopravil, s.1309.
Házr Josef – Písecký : Protivínský Slavín. Vn,6,1939,č.5,s.12.

Tischer František :
( 23.6.1872 J. Hradec – 19.1.1939 Praha )
archivář, hist.
Lit.: Archiváři, s.660. Kunc,1957,s.59. Kunc,1962, s.287.
Muk Jan : K šedesátce arch. Františka Tischera. JSH,5,1932,č.3,s.101-104.
Týž : Archivář František Tischer. ( Nekrolog ). Ohlas od Nežárky,69,1939,č.4,s.3.
-vpch- : František Tischer ( 1872 – 1939 ). Výběr,16,1979,1,51.

Tomšů Josef :
( 1864 Radějov u Pacova – 12.10.1938 Říčany u Prahy )
zakladatel katol. tisku
Lit.: Kunc,1974,s.249.

Ťoupalík Jan Maurus:
( 5.12.1789 Tábor -17.11.1860 Praha )
círk. hodnostář, prof. human. věd., básník
Bibl.: básnické přísp. v různých časopisech.
Lit.: Vopravil, s.1325.

Trajer ( Trajar ) Johann :
( 11.6.1825 Dobrkov, okr. Český Krumlov – 11.10.1895 České Budějovice )
archivář, hist., publ.
Bibl.: Historisch – statistische Beschreibung der Diöcese Budweis. Budějovice, nákl. vl., 1862.
Lit.: Archiváři, s.666.

Traxlar Karel :
( 17.1.1866 Vlachovo Březí – 15.5.1936 Dub u Vodňan )
proz., redakt. šachového čas.
Lit.: Kunc,1970,s.217.

Trch Jakub :
( před 1370 asi Volyně – z. ? )
Lit.: Hankovec, s.349.

Tupý Jan Eugen :
( 14.1.1813 Kardašova Řečice - 27.2.1881 Zwierzyniec u Krakova, Polsko )
pseud Boleslav Jablonský, obroz. básník,
Lit.: Blümlová,2000,s.47-49. Pravda, s.14-15. Vopravil, s.1334.
Lex. 2/I.,s.429-431 ( Jablonský Boleslav ).
Mráz Zdeněk : Sto let od smrti básníka Písní milosti. Výběr,19,1982,1,12-16.
Muk Jan : 150 let od narození Bol. Jablonského. Rozvoj,4,1963,č.2,s.3.

Turner Jan :
( n.-z. )
profesor Starého zákona, publ. ze svého oboru
Lit.: Kadlec, s.94.

Tvrdý František :
( 27.11.1715 Blatná – 22.3.1779 Praha )
Lit.: Hankovec, s.354 – 355.

Tyl František :
( 11.3.1830 Rokycany – 27.1.1899 Orlík nad Vlt. )
archivář, reg. hist., publ.
Bibl.: Paměti Zvíkovské. Praha, 1888.
Průvodce po Zvíkově. Praha, 1888.
Lit.: Archiváři, s.673.

Uhl František :
( 10.10.1828 Sušice – 11.11.1910, asi Lišov )
Ordin. 29.8.1850, farář v Lišově, homiletický spis.
Lit.: Kadlec, s.94.

Unzeitig Engelmar Hubert :
( 1.3.1911 Hradec u Svitav – 2.3.1945 Dachau )
Lit.: Pravda, s.25-26.

Vacek František Jaroslav, pseud. Kamenický :
( 24.1.1806 Kamenice nad Lipou - 23.3.1869 Blovice )
Ordin. 27.7.1831, děkan v Blovicích, obrozenecký básník, národní buditel
Bibl.: Písně v národním českém duchu. 1833. Václav svatý. 1844. Lilie a růže. 1846. Besední kytice. 1862. Příspěvky v soudobých časopisech.
Lit.: Kadlec, s.94. Pravda, s.13-14. Vopravil, s.1348.
Průcha Jaroslav : 170 let od narození Františka Jaroslava Vacka – Kamenického.
Výběr,13,1976,2,117-118.
Stoleté výročí. Výběr,VI.,1969,č.1,s.50.

Vacek Jaroslav Václav :
( 27.3.1865 J. Hradec – 19.6.1935 klášter Teplá u M. Lázní )
knihovník, hudeb. skladatel, spis., bibliograf
Bibl.: vydával hudební díla z klášterního archivu.
Kazatel. 1895.
Přísp. v čas. Ohlas od Nežárky, Česká hudba, Knihy a knihovny, atd.
Lit.: Kunc, 1970,s.221. Vopravil, s.1349.

Vackář Antonín Leopold :
( 5.5.1810 Horní Planá - 13.12.1901 Vyšší Brod )
opat cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brobě, hist.,
Lit.: Čánová, s.82-83.

Václavíček Václav Vilém :
( 19.12.1788 Choustník – 19.2.1862 Praha )
děkan a probošt metropolitní kapituly svatovítské v Praze
Lit.: Čánová, s.83.

Václavík Robert :
( n. 2.6.1865 ve Vodňanech - z. říjen 1945 Gotovje )
působil jako římsko-katolický kněz v Gotovje – Slovinsko, ( viz Fencl – Soumrak a svítání, s.276 – 277 ).

Vačkář Josef :
( 28.5.1830 Strunkovice, nad Blanicí ? – 13.5.1893 Ševětín )
Ordin. 27.7.1854, farář v Ševětíně, publ., reg. hist.
Bibl.: Jednota sv. Dětství. Praha, 1867.
Dějiny někdejší slavné korouhve řeholní kanonie sv. Augustina v Třeboni a některé památnosti tohoto starobylého města. Praha, 1867.
Lit.: Kadlec, s.94. OSN.

Vaněk František Bernard :
( 15.7.1872 Stádlec u Tábora – 1.4.1943 Dachau )
Ordin. 19.7.1896, děkan v Pelhřimově, náb. publ., básník, proz.
Bibl.: Pokání. 1935. Studnice Boží moudrosti. 1939. Na krásné samotě. 1938.
Na srdci. 1942. Vlaštovky se vracejí. 1946
Lit.: ČLB,1964,s.704-705. Kadlec, s.94-95. Kunc,1945,II.s,898-899. Kunc,1956,s.448. Kunc, 1957,s.62. Pravda, s.24-25. Vopravil, s.1361.
Bílek Josef : Vzpomínka na P.Františka Bernarda Vaňka. Výběr,IV.,1967,č.3,s.55-56.
-jb : 100 let osd narození Františka Bernarda Vaňka. Výběr,9,1972,s.188.
Na paměť F.B. Vaňka. Uspoř. Vilém Bitnar. Praha 1947.

Vaňous František :
( 2.7.1873 Komárov, okr. Tábor – 5.4.1914, asi Chicago USA )
Ordin. 18.7.1897, r.1903 odešel do USA, kaplan v Chicagu, spisoavtel.
Lit. : Hlas lidu, č.82/1930. Kadlec, s.95.

Važanský Augustin, řádové jméno P.Severin od sv. Anny :
( n.1684 Pláňany )
působil jako převor v Táboře, historik
Bibl.: jeho archivní bádání je pramenem táborských dějin v 2.pol. 17. a 18. století
Lit.: Pitra Jan : Z historie táborského kláštera augustiánů – bosáků.
Výběr,8,1971,č.3,s.126-128.

Velíšek Bernard :
( 14.7.1850 Dubné u Č.B. – 1950, asi Praha )
Bibl.: přísp. o hudbě a církevním zpěvu do církevního hist. čas. Cyrill.
Lit.: Kunz, 1970, s.227. Vopravil, s.1374.

Vilhum František Xaver :
( 17.10.1906 Plešovice, okr. Č. Krumlov – 13.3.1964 Višnová, okr. Příbram )
filolog, historik geografie
Bibl. : Jihočeští Doudlebové. Sborník čs. společnosti zeměpisné, roč.63.
Lit.: Martínek, s.450.

Villatius ( Fagullus ) Šimon : viz Fagellus Šimon.

Vinařický Karel Alois :
( 24.1.1803 Slaný - 3.2.1869 Praha )
obrozenecký básník
Bibl. :
Lit.: Blümlová,2000,s.35-37. Pravda, s.12.
Karla Aloisa Vinařického korespondence a spisy pamětní. Díl I. – III. uspoř.
Václav Otakar Slavík. Díl IV. uspoř. Jan Šafránek. Praha 1903 – 1925.

Vlasák Josef :
( 26.4.1867 Kardašova Řečice – 17.12.1958 Praha )
velmistr a generál řádu křížovníků s červenou hvězdou, zemský prelát
Lit.: Čánová, s.84-85.

Vodňanský Jan, zvaný Jan Bosák nebo Jan Aquaensis :
( n. kol. 1460 Vodňany – z. po 1534 Bechyně )
františkán v Bechyni, J. Hradci a v Praze.
Bibl.: autor latinsko – českého slovníku zv. Lactifer z r. 1508.
Lit.: Hankovec, s.374 – 375. Lex. 1,s.279-280.Vopravil, s.417.
Truhlář J. : O životě a spisech známých i domnělých bosáka Jana Vodňanského.
ČNM,58,s.524-547.
Pozn. : Pod stejným jménem je také jiná osoba nar. r. 1460 v Hlivici u Opavy a z. 1549 asi v Praze. Jemu je zřejmě omylem přisouzen Lactifer jako stejně tak Janu Vodňanskému.

Vokoun Antonín Václav :
( n. kol. 1700 – z. 7.2.1757 Praha )
círk. hodnostář, círk. publ.
Lit.: OSN. Vopravil, s.1395.
Mostecký Václav : Antonín Václav Vokoun, děkan vodňanský ( 1719 – 1739. )
Budivoj,1914,č.60.
Pozn.: 1719 – 1737 působil ve Vodňanech.

Vondruška Karel :
( 1859 Vyšetice u Mladé Vožice – 1918 Praha )
Bibl.: redigoval čas. Aléthia, přísp. v Čas. katol. duchovenstva.
Lit.: Vopravil, s.1398.

Vondruška Karel :
( n. 1870 Hluboká, která ? )
památkář, proz.
Bibl.: přísp. v různých časopisech.
Lit.: Vopravil, s.1398.

Vrána Šimon Bernard :
( 27.10.1785 Hrachoviště, okr. J. Hradec – 5.10.1856 Mirovice )
Ordin. 19.8.1810, farář v Mirovicích, náb. publ.
Bibl.: příspěvky v Jungmannově Slovníku.
Historie biblická pro odrostlejší mládež, jakož i pro dospělé. 1821.
Utrpení a smrt některých sv. mučedlníků prvních tří stotetí. 1830.
Lit.: Kadlec, s.95 ( n.v Mladošovicích, z.6.10. ). Pravda, s.9-10. Wernisch, 2005,s. 51.

Vránek Jan :
( 10.4.1863 Lžín, okr. Tábor – 1925 Omaha USA )
pseud. Pohořský, římsko - katol. kněz, náb. publ., básník
Vránek Jan ve Lžíně u Soběslavi, ale krátce po narození se jeho rodina přestěhovala do Pohoře u Kardašovy Řečice. Proto jako literát užíval přídomek Pohořský. Datum jeho odchodu do USA není znám.
Jako katolický kněz působil v české osadě sv. Václava v Omaze. Zároveň byl plodným náboženským a vlasteneckým publicistou a básníkem ( např. Na půdě americké. Chicago, 1905. )
Pro jeho básnickou činnost se mu dostalo mezi krajany v USA přízviska Omažský slavík. Četné příspěvky otiskoval v českých a česko – amerických listech, jako např. Hlas, Katolík, Vlast, atd. Překládal rovněž z angličtiny.
P.Jan Vránek zemřel v roce 1925 v Omaze.
Bibl.: přísp. v různých českých a amerických časopisech, např. Hlas, Katolík, Vlast, atd.
Lit. : České kat. osady, s.355, kresba s.351. Vopravil, s.1405.
Hlas lidu, č. 82/1930 ( ze z. 1926 ).
Papoušek Vladimír : Česká literatura v Chicagu. Literární tvorba Čechoameričanů v letech 1880 – 1939. Olomouc, Votobia, 2001. ( Kap. Českoamerická poezie na počátku dvacátého století s.111 – 127 ).

Katolický duchovní svět zastupuje básnická sbírka reverenda Jana Vránka Na půdě americké publikována v Chicágu v roce 1905. Kniha představuje zřejmě nejobsáhlejší soubor českých básní vydaných mezi krajany v Americe. Na 270 stranách se setkáváme s polytematickým souborem zachycujícím evidentně mnohaleté autorovo lyrické úsilí.
Ze stejného ideového okruhu vychází i další rozsáhlý veršovaný soubor, jehož autorem je Vránkův přítel a spolužák ze semináře Jan Štěpán Brož. V roce 1913 vydal v Dodge ( Nebraska ) knihu z prérie obsahující jak rozměrné epické opusy, tak drobnou meditativní lyriku.

Waldt Ondřej František de :
( 30.11.1683 Písek - 17.7.1752 Dobrš )
barokní kazatel a spis.
Bibl.: Latinská kázání. 1732.
Lit.: Vopravil, s.1418.
Stuchlá Pavla : Ondřej František de Waldt a kaplanství ve Skočicích. VaV,5,2002, s.93-116.

Watzl Josef :
Bibl.: Orodovnice před svatyní svatých. Původ a dějiny zázračného obrazu P. Marie v kostele Redemptoristů v Budějovicích 1410 – 1910. Kollej Redemptoristů, 1910.

Wildmann František :
( 28.11.1839 v okolí Kamenice nad Lipou – 9.3.1900 Sudoměřice u Bechyně )
Ordin. 22.7.1866, farář v Sudoměřicích, sběratel pověstí, básník, reg. hist., autor místopisných monografií.
Bibl.: příspěvky do kalendářů, hist. přísp. v čas. Method o historii osad z Klatovska a Domažlicka a ze Zlaté Koruny, Římova, Kláštera Paulánů u N. Bystřice, farnosti
sudoměřické atd. Několik prací zůstalo v rukopise.
Pomněnky z českých krajů. ( R.1902 sestavil a vydal dr.J.Fr.Zítek )
Lit.: Kadlec, s.95.
-jb : 130 let od narození P.Františka Wildmanna. Výběr,VI.,1969,č.4,s.43 ( n. Rodinov u K.Řečice ).
Pitra Jan : P. František Wildmann, povídkář a místopisný historik. Výběr,7, 1970, č.1, s.11-13.

Wobořil Filip František :
( 1824 Mirovice – 1869 Třeboratice ? )
Bibl.: Přísp. v čas. Blahozvěst.
Lit.: Vopravil, s.1428

Wonesch Mathias :
( 3.1.1848 – 27.3.1932 asi České Budějovice )
děkan a probošt katedrální kapituly českobudějovické
Lit.: Čánová, s.87.

Zachar František:
( 25.7.1834 – 1899 Č.B. )
Ordin. 27.7.1862, farář v Dobré Vodě u Českých Budějovic, vlastenecký kněz, katol. spis.
Lit.: Chvojka, s.230.

Zátka Jan K. :
( 26.5.1802 Velešín – 31.12.1881 Č. Budějovice )
Ordin. 26.8.1827, katecheta na gymnáziu v J.Hradci, nábož. a filosofický spis.,
Bibl.: Biblické děje, 1849. Názor světa. Praha, 1863.
Lit.: Enc. Č.B., s.563. Kadlec, s.95. Vopravil, s.1439.
Muk Jan : Příspěvky k životopisu osvíceného katechety prof. Jana Zátky.
Republikán,19,1937,č.77 až č.83. Zvl. otisk 1937, 32 s.
Reban Karel : O jednom osvícenském knězi. Hlas lidu, 14.11.1938.

Zelenka Bartoloměj :
( n. 1633 Soběslav – z. ? )
kronikář hist.
Bibl.: zachytil historické události Tábora
Pramen : kartotéka JVK - reg. oddělení
Pozn.: jako děkan působil v Soběslavi, Kraselově a v Táboře.

Zíka Jan :
Bibl.: Panna Maria budějovická. Nástin dějin a popis starobylého chrámu a milostného obrazu. Budějovice, kolej Redemptoristů, 1932.

Zítek Jan :
( 1868 Velešín – 1913, Praha ? )
nábož. a hist. publ.
Bibl.: přísp. v Čas. katol. duchovenstva, Sborník Historického kroužku, Věstník Král. české společ. nauk, atd.
Lit.: Vopravil, s.1455.

Žák Emanuel :
( 1863 Soběslav – 1943 Praha – Smíchov )
Bibl.: Svatováclavská tradice.
Lit.: Kunc,1970,s.245.Vopravil, s.1462.

Žižkovský Vojtěch :
n. 11.2.1877 Mažice - z.
prof. filosofie v St. Paul v USA.
Lit.: Teplý : Památní muži, č.84.

Žlábek František :
( 16.9.1863 Nový Dvůr u Libějovic – 2.1.1947, asi Nadějkov )
Ordin. 18.7.1886, farář v Nadějkově, náb. spis.
Bibl.: Průvodce katolíka do Ameriky. Praha, 1894.
Lit.: Vopravil, s.1469 (1863 Libějice u Tábora ).

04.06.2008 00:00:00Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se