Blog jihočeské historie

Dvakrát nevstoupíš do jedné řeky a tak CARPE DIEM ( užívej dne )

Vystěhovalectví - 1800 - 1939 ( mimo sev. Ameriku ).

F.C.Štěrba. Češi a Slováci v Latinské Americe. Olomouc, Universita Palackého, katedra historie, knižnice Verbum, 2008, 84 s. ( Ed. Ivo Barteček. Centrum pro československá exilová studia Filozofická fakulta University Palackého v Olomouci.)

V pozůstalosti významného česko-brazilského literáta a krajanského aktivisty F.C.Štěrby, uložené v Archivu Čechů a Slováků v zahraničí (Archives of Czech and Slovaks Abroad –ACASA), uloženém ve zvláštním depozitáři Regensteinovy knihovny Chicagské university, se mimo jiné nachází jeho rozsáhlá práce, věnovaná českým a slovenským osobnostem, kteří se v průběhu staletí usídlili na území Jižní a i Střední Ameriky, nebo zde určitý čas žili a pracovali.
F.C.Šterba byl rodákem ze Žatce (n.18.6.1909) a v letech 1926-1930 absolvoval obchodní akademii v Plzni. Doba jeho emigrace z ČR není známa, ale v šedesátých letech mim. století se stal členem Společnosti pro vědy a umění a jejím zástupcem pro Latinskou Ameriku. Vedle sběru faktografického materiálu k jednotlivým osobnostem byl poměrně plodným básníkem a autorem různě zaměřených studií, článků, úvah, reportáží, fejetonů, recenzí a kritik. Bibliografický soupis jeho vydaného i rukopisného díla čítá několik stovek položek. Zvláště záslužná je jeho práce bibliografická, jako např. strojopis Slovníku jmen českých a slovenských spisovatelů, básníků, dramatiků a překladatelů v Severní a Jižní Americe. Strojopis o 57 stranách nese datum 1957 a byl věnován jihočeskému rodákovi Tomáši Čapkovi.
Soupis českých a slovenských osobností v jižní Americe F.C.Šterba poprvé vydal tiskem v roce 1962
(Washington – New York, Společnost pro vědy a umění ). Ve aktivní badatelské a publikační činnosti pokračoval v šedesátých a sedmdesátých letech ( např. sepsal historii podpůrného spolku Slávie v brazilském Sao Paulu, založeného již v roce 1896, k němuž se v padesátých letech hlásilo kolem 5 tisíc českých krajanů zde žijících).
Vydání publikace Češi a Slováci v Jižní Americe je prací velice záslužnou a podnětnou k dalšímu bádání v oblasti historie českého ( a zejména jihočeského) exilu a emigrace. V soupise najdeme i několik jihočeských rodáků :

Baloun Karel : n.1924 Kardašova Řečice – z. ?, právník, po r.1948 odešel do exilu do Brazílie.
Čech-Vyšata František : (1881-1942), rodák z Chluman u Prachatic.
Drbrzenská z Chotěboře Alžběta, provdaná princezna ze Swarzenbergů, choť vnuka posledního brazilského císaře Pedra II.
Frýd Norbert : rodák z Českých Budějovic, spisovatel a kulturní atašé v Mexiku.
Nekola Rudolf : n1901 v Českých Budějovicích, novinář, spisovatel, básník, překladatel a cestovatel v letech druhé svět. války působil v jižní Americe.
Zelenka František : n.1884 Radomyšl, stavební inženýr a významný činovník českých spolků v Argentině.

Více informací o těchto osobností najdete v příslušné publikaci. Jihočeských osobností by se v ní jistě dalo naleznou i více, ale u většiny zde uvedených jmen chybí jejich osobní data, včetně místa narození. To ale mohou badatelé, zajímající se o českých exil a emigraci, časem doplnit, včetně přidání nových jmen osobností a vypsání jejich životních osudů.


02.06.2008 00:00:00Komentáře

1 komentářů:
  • 06.04. 00:05, Hana Šiková

    Dnes jsem zkusila zadat do vyhledavače jméno F.C.Štěrba a zůstala jsem udivena, že se jeho jméno tolikrát objevilo na webu. Byla jsem jeho jakousi adoptovanou neteří a mám doma spoustu jeho písemných děl. Práší se na ně a mě napadá, zda by o ně nějaký badatel neměl zájem. Možná bych i pomohla objasnit bílá místa jeho života. Pokud si to přečte člověk, který by měl zájem se o něm dozvědět více a třeba to i publikovat, nechť se mi ozve. Budu ráda, když plná krabice jeho rukopisů bude využita efektivněji než jen v zaprášené skříni. Hana Šiková, hana.sikova@atlas.cz


přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se