Blog jihočeské historie

Dvakrát nevstoupíš do jedné řeky a tak CARPE DIEM ( užívej dne )

Oběti komunistického teroru v letech 1948 - 1989.

BIBLOGRAFIE :

A ) Regionální :

Bílek Josef : K 60. narozeninám PhDr.Jiřího Kořalky. Výběr,28,1991,3,271-272.
( Omezení vědecké činnosti po r.1970 ).
Hála Miroslav : Pomník padlých vojáků v Kunžaku. Výběr,28,1991,3,255-256.
( Zákaz pomníku Čs.legionáře. )
Mašková Věra : K výsledkům obecních voleb v Českém Krumlově 1919 – 1938.
Výběr,28,1991,2,139-143.
Mráz Zdeněk : K životnímu jubileu spisovatelky Mileny Kolmanové. Výběr,27, 1990,3, 263 – 265. ( Zákaz publikování po r. 1948. )
Mráz Zdeněk : Z mých vzpomínek na básníka a publicistu Václava Němce.
Výběr,27,1990,4,378-382.
( Zákaz publikování po roce 1970. )
Pek : Kronika šumavských hvozdů. Vimperk,
Přech Václav : Historiograf Strakonicka zemřel. Výběr,27,1990,1,75-76.
( V.V.Kremer, historik, vězněn v 50. letech. )
Stach Jiří : Vzpomínka na Vladimíra Holého. Výběr,28,1991,1,62-63 )
( Historik Šumavy, zákaz činnosti po roce 1970. )
Zavřel P. : Za Dr. Josefem Poláčkem. Výběr,27,1990,3,259-261.
( Archeolog, musel odejít z Jih, muzea. )


B) Celostátní :

Benčík Antonín – Kural Václav : Zpravodajové generála Píky a ti druzí. Praha, Merkur, 1991, 76 s.
Brod Toman : Operace Velký podvod. Triumf a zkáza. Cesta Čs. komunistů k moci v letech 1945 – 1948. Praha, Magnet – Press, 1991, díl1- 2 ( 127 a 126 s. )
Davenportová Marcia : Jan Masaryk. Poslední portrét. Praha, Panorama, 1991.
Dvořáková Zora : Z letopisů třetího odboje. Praha, Hříbal, 1991, 279 s.
Filípek Jan : Ve stínu šibenice.
Ivanov Miroslav : Justiční vražda aneb smrt Milady Horákové. Praha, Betty, 1991, 299 s.
Jirásek Zdeněk – Šula Jaroslav : Velká peněžní loupež. Praha, Svítání, 1992, 164 s.
Kaplan Karel : Pravda o Československu 1945 – 1948. Praha, Panorama, 1990, 245 s.
Kaplan Karel : Nekrvavá revoluce. Praha, Mladá Fronta, 1993, 447 s.
Kettner P. – Jedlička I.M. : Proč zemřel Jan Masaryk ? Praha, Horizont 1990. 187 s.
Kratochvil Antonín : Žaluji. Stalinská justice v Československu. Praha, Česká expedice a Dolmen, 1990, díl 1 – 2, 277 a 247 s.
London Artur : Doznání. Praha, Čs. spisovatel, 1990, 472 s.
O procesech a rehabilitacích. Zpráva ,,Pillerovy komise“ o politických procesech a rehabilitacích v Československu v letech 1949 až 1968. Praha, Florenc, 1990, 166 s.
Pejskar Jožka : Poslední pocta. Curych, Konfrontation. I. – 1982. II.-1985. III. – 1989. IV. –
Pražský primátor. ( Petr Zenkl. ) Praha, Klub Dr. Milady Horákové, 1993.
Radosta Petr : Protikomunistický odboj. Praha, Egem, 1993,
Radotínský Jiří : Rozsudek, který otřásl světem. Praha, ČTK, 1990, 94 s.
Slánská Josefa : Zpráva o mém muži. Praha, Svoboda, 1990, 212 s.
Sterlingová Claire : Případ Masaryk. Praha, LepreZ, 1991. 315 s.
Ströbinger Rudolf : Vražda generálního tajemníka. Brno, Petrov, 1991, 110 s.
Škutina Vladimír : Na hradě plném bláznů. Praha, Naše vojsko, 1990, 159 s.
Šnajder Bohuslav : Proces proti dvanácti miliónům. Praha, Tvorba, 1990, 142 s.
Tigrid Pavel : Politická emigrace v atomovém věku. Praha, Prostor, 1990, 137 s.
Vaško Václav : Neumlčená. Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce.
Vohryzka – Konopa František : Venkov v temnu ( Násilná socializace našeho zemědělství. )


Jižní Čechy v protikomunistickém odboji :


Působnost odboje skupiny ,,Černý lev 777“ ( Radosta 28, 94 - 96 ) :

Odb. skupina lidové strany, pod vedeném ing. arch. Jaroslava Cuhry


Jihozápadní Čechy :

Působnost odbojových skupin : Dr. Hřebík, Písek, Cyril ( Radosta, 28 )

Veleslav Wahl vytvořil na jihu Čech zpravodajské centrum ,,Písek“, jež řídil dr. Housar a centrum ,,Jihlava“, řízené dr. Smolíkem. Poslední byla zpravodajská skupina ,,Kdyně“, jindy označovaná za centrum ,,Cyril“ kterou až do svého odchodu do exilu vedl dr. Stome.
Dvě z těchto skupin byly vybaveny krátkovlnými vysílačkami a jejich obsluha byla vyzbrojena pistolemi i samopaly. Kromě informační činnosti měla tato zpravodajská centra zajišťovat i bezpečně ilegální cesty do zahraničí. ( Radosta, 82 )
Jinou význačnou partu skautů vedle dr. Pavel Křivský, který se jako člen akčního výboru Junáka po únoru 1948 stal vedoucím ,,Junácké brigády Šumava“, která v prostoru Prášil připravovala a organizovala asi dvacítku táborů, jejíchž účastníci se pod záminkou lesních brigád a sběru lesních plodů směli pohybovat čs. státních hranic. Organizovali tak přechody ohrožených osob do exilu. S jejich pomocí se jich uskutečnilo přes dvě stě. ( Radosta 79 )


Vacov :

Svědectví M. Mráze z Prahy poskytnuté v pol. 60. let o perzekuci občanů ve Vacově na poč.50. let. ( Kratochvil I, s.264 – 265 )


Seznam emigrantů :


Ančerl Karel, dirigent ( 11.4.1908 Tučapy u Soběslavi – 3.7.1971 Toronto )
Lit. : Pejskar,2,s.71.
Bárta Karel, učitel ( 1918 Radošovice u Blatné – 11.3.1980 Cicero, Illinois )
Lit. : Pejskar,2,27.
Bárta Zdeněk, ing. ( 31.8.1918 Týn nad Vlt. – 23.4.1992 Hinsdale, Illinois, USA )
Lit. : Pejskar,4.,10.
Batista : z pivovaru Vimperk, v em. 1950. Lit.Pek, 87.
Beran Břetislav : syn Rudolfa Berana ( 12.4.1919 Praha – 18.4.1987 Toronto, Kanada ). Lit. : Pejskar,3, 8-9.
Beranová Marie : manž. Rudolfa Berana ( z.24.7.1988 Ontário, Kanada - 99 let )
Lit. : Pejskar,3,10-11.
Bervida Jan : legionář ( 4.9.1893 Radkov, okr. Tábor – 26.1.1962 New York )
Lit. : Pejskar,3, s.11 )
Bílek Fr. Jaromír, farář CČH, působil v Jč ( Katovice, Pacov )
( 14.4.1907 Praha – 5.8.1977 Valdense, Uruquay )
( Lit. : Pejskar.4,s.18-21 )
Bozkovský Bohumil : ze Zdíkovce, 1949 nucen ke spolupráci s STB, uprchl , vzpomínky. Lit.: Pek, 57.
Brdlík Vladislav : ekonom ( 26.7.1879 Žirovnice – 28.1.1964 Akron, Ohio )
Lit. : Pejskar,2, s.237.
Brodský Jaroslav : učitel ( 22.3.1920 Soběslav – 2.8.1981 Toronto )
Lit. : Pejskar,2,s.27.
Broumovský Jiří ing. : maj. velkostatku Dub u Vodňan, uprchl v 50. letech.
Lit.: Pek 19.
Bublík Alois : ze Zdíkova, 1948 uprchl. Lit. Pek 58,91.
Bublík Alois : projektant ( 30.11.1916 Zdíkov – 11.9.1983 Los Angeles )
Lit. : Pejskar, 2, s.213.
Bukovský Josef : vědec ( 29.7.1925 Chlumeček u Č. Krumlova – 22.2.1987 Mexico City ). Lit. : Pejskar,3,s.20-21.
Divoký František : důstojník ( 1892 Mladošovice – 28.6.1972 Londýn ).
Lit. : Pejskar,I., s.170-171.
Dobal Jan : zam. u firmy Baťa ( 29.3.1904 Č. Budějovice – 1971 Peru )
Lit.: Pejskar, 4, s.210.
Doucha Antonín : podnikatel ( n. 1894 Albrechtice u Týna nad. Vlt. – 5.4.1959 Chicago ). Lit. : Pejskar, 4, s.211.
Dvořák Stanislav : redaktor ( 24.9.1920 Jistebnice – 22.2.1981 Vídeň )
Lit.: Pejskar, 3,s.34.
Ehler Zdeněk : právník ( 18.9.1908 Pelhřimov – březen 1972 Lund, Švédsko )
Lit.: Pejskar,I, s.106.
Feierabendová Jana, roz. Hartmanová, manž. ministra Ladislava F.
( 17.2.1903 Velešín – 5.5.1989 Londýn )
Lit.: Pejskar,3,42-45.
Felzmann Adolf : úředník ( 13.4.1909 J. Hradec – 27.8.1960 Londýn )
Lit. : Pejskar,I., s.111.
Foit František : akad. sochař ( 2.11.1900 Tábor – 1971 Jugoslávie )
Lit. : Pejskar,2,s.103.
JANKA, Otto : Příběhy českých cestovatelů zapomenutých i nezapomenutelných. Třebíč, Akcent, s.2001, s.217-219.
Gráf Otto, redaktor ( zemř. 15.11.1962 Mnichov )
Pozn. : místo a datum narození není uvedeno, ale možná že byl z Vodňan ? Lit. : Pejskar, 2,s,161.
Guttmann Josef se narodil 23.5.1902 v Táboře. Jako levicový novinář byl významným představitelem KSČ, ale za kritiku Komiterny vůči jejímu vztahu k nacismu byl ze strany vyloučen. Stal se odpůrcem nového Gottwaldovského vedení KSČ a v tisku veřejně kritizoval politické procesy v SSSR a vydával protistalinské knihy. Proto byl také označován jako trockista.
V roce 1938 emigroval do USA, kde se stal hlasatelem čs. vysílání amerického rozhlasu. Později pracoval v Židovském muzeu v New Yorku.V USA napsal pod pseudonymem J. Meyer řadu studií o historii židovské komunity v Československé republice. Zemřel 9.5.1956 v New Yorku. Lit. Pejskar,
Hajný Miloslav : autolakýrník ve Vimperku ( 25.2.1921 – 13.8.1985 Oak Brook, Illinois ). Lit.:Pejskar,3,s.82.
Herlingerová Růžena, opěrní pěvkyně ( 8.2.1890 Tábor – 19.2.1978 Montreal )
Lit. : Pejskar,2,s.74-75.
Hladík Josef, důstojník ( 9.7.1895 Nová Ves u Tábora – 10.8.1968 New York )
Lit.: Pejskar, I., s.181.
Houra Josef : překladatel ( 27.1.1885 Č. Budějovice – 5.8.1965 Mnichov )
Lit. : Pejskar,2,s.163.
Hynek Antonín – právník, působil v jižních Čechách, např. Č. Budějovice
( 10.8.1898 Rybnice u Kralovic – 29.9.1981 Hamilton, Kanada )
Lit. : Pejskar, 2, s.49-50.
Jánský Václav, prof. Vysoké školy hospodářské v Táboře, z. 1968 San Francisko
Lit.: Pejskar, 4, 212.
Jaroš Josef, důstojník ( 30.6.1928 Záblatí u Vodňan – 7.11.1986 Colorado Springs, Colorado ). Lit.: Pejskar,3,104.
Jemelka Josef, technik ( 7.10.1913 Milevsko – 9.7.1970 Cleveland, Ohio )
Lit. : Pejskar, 2, s.240-241.
Jílek Bohumil : redaktor ( n. Kunžak – 3.8.1963 New York ). Lit.:Pejskar, I., s.93.
Jírová – Kozáková Anděla, roz. Kozáková, právnička
( 14.5.1897 Humpolec – 1.6.1986 Santa Barbara, Kalifornie )
Lit. : Pejskar,3,106-108.
Kalina Antonín Svatopluk : se narodil 14.5.1903 v Blatné jako syn známého zemského poslance Antonína Kaliny. V letech 1932 – 1935 studoval diplomacii a mezinárodní právo na universitě v USA, kde rovněž v roce 1932 pracoval jako zpravodaj na olympijských hrách v Los Angeles. V letech 1936 – 1938 byl tajemníkem ministerského předsedy Milana Hodži. Za druhé světové války byl perzekuován úřady. V letech 1947 – 1949 přednášel na vysokých školách v Belgii a po únorovém komunistickém puči emigroval do Spojených států. Zde působil na různých předních universitách jako profesor novodobých světových dějin, mezinárodního práva a mezinárodních vztahů. Rovněž se věnoval studiu 1. čs. odboje a z této tématiky napsal několik publikací. Pejskar,
Kašpar Zdeněk, redaktor ve Svobodné Evropě ( 8.7.1921 Radíč, okr. Tábor – 3.5.1994 Mnichov ). Lit. : Pejskar,4,s.73.
Kistlerová Věra : se narodila jako Polenová 23.3.1929 ve Volarech, ale od roku 1947 žije ve Spojených Státech, kde vystudovala hudbu. Od roku 1970 se začala věnovat literární tvorbě,a to nejenom anglicky ale i česky. Publikovala pod jménem Vera P.Kistler. V roce 1983 vyšel v ČSSR soubor osmi povídek pod názvem Hluché fialky. Další knihu Sladké putování vydalo nakladatelství Čs. spisovatel v Praze v roce 1985. Námětem románu je problematický vztah tehdejší společnosti vůči černošské menšině, konkrétně rasová segredace ve školní výuce v jižních státech USA. Lit.:
Klimeš Jan : odb. učitel ( 10.6.1905 Vodňany – 30.11.1981 Washington )
Lit. : Pejskar,2,s.30-31.
Kokrda Roman Václav : důstojník ( 7.9.1895 Střelské Hoštice – 2.12.1985 Londýn ). Lit.:Pejskar,3,121-127.
Kolář Ladislav : ( 1910 Lišov – 15.6.1974 Londýn ). Lit.:Pejskar, 4, s.212.
Král František : veterinář ( 18.8.1892 Albrechtice u Týna nad Vlt. – 7.9.1980 Lima )
Lit. : Pejskar,2,s.241-242.
Krátký Ladislav : podnikatel, publicista ( 6.9.1901 Strakonice – 27.11.1991 Laguna Hills, Kalifornie ). Lit. : Pejskar,4,s.90.
Kratochvíl Miroslav : keramik ( n. v Č. Budějovicích – 1977 asi Austrálie )
Pozn. : od roku 1950 žil v Austrálii. Lit. : Pejskar,4,s.213.
Křišťan Josef : ( 15.3.1905 Lidmovice – 22.3.1986 Vancouver – Richmond, B.C. Canada ). Lit.: Pejskar,III., s.130.
Kubů František : ( 10.9.1919 Jižní Čechy – 24.8.1988 Chicago, Illinois, USA )
Lit.: Pejskar, III., s.131.
Kudláček Čeněk : generál ( 19.7.1896 Č. Budějovice – 13.2.1967 Syracusy, New York ). Lit.: Pejskar,I., s.189-191.
Kuklová Františka : účetní ( 7.1.1909 Pelhřimov – 23.12.1988 Fatim )
Lit. : Pejskar,3,133.
Kukral Jan : římsko – katol. kněz ( 22.11.1913 Chrášťany u Týna nad Vlt. – 5.4.1992 USA ). Pozn. : místo úmrtí Boston nebo Houston, Texas.
Lit. : Pejskar,4.,s.96.
Löwenbachová Vilma, roz. Zuckrová, překladatelka poesie z češtiny
( 16.5.1891 Strakonice – 26.4.1975 New York ). Lit. : Pejskar,2,s.79.
Loula – Vojíř Karel : redakt., spis. ( 1907 Čimelice – 18.8.1959 Chicago )
Lit. : Pejskar,I.,s.244.
Lusk J.M. : obchodník ( 6.12.1889 Drhovel – srpen 1959 Gopaltur, Indie )
Lit. : Pejskar,I., s.139.
Matějka Ladislav : se narodil 30.5.1919 v Českých Budějovicích – Suchém Vrbném. Působil jako redaktor Lidových novin. V roce 1946 vydal knihu politických reportáží S mírem po Evropě. Psal také verše. Po únoru 1948 emigroval a působil v USA jako profesor na universitě v Ann Arbor ve státě Michigan. Lit.:
Menhart Karel, kněz ( 15.10.1923 J. Hradec – 7.1.1988 Vídeň ). Lit.: Pejskar,3,149.
Měšťan Jaromír, spis., půs. v Č. Budějovicích ( 27.5.1916 Plzeň – 22.7.1965 Mnichov ). Lit.: Pejskar,I.,s.244-245.
Mikl Bedřich : politik ( 3.3.1910 Kostelní Radouň – 29.5.1969 Sydney )
Lit. : Pejskar,2,s.265.
Mikl Jan : sokolský prac. ( 16.5.1904 Radouň, okr. J. Hradec – 6.11.1987 Vancouver ). Lit. : Pejskar,3,151-152.
Mikula Jiří : lékař ( 16.11.1925 Kohlovice, okr. Tábor – 16.10.1983 Vídeň )
Lit. : Pejskar,3,s.152.
Monzer Ferdinand, plukovník ( 12.7.1898 Mladý Smolivec – 5.10.1968 Chatenay – Malabry /Seine, Francie )
Lit.: Pejskar, I., s.201 – 202.
Mráz Jiří : lékař ( n. 1924 Bechyně – 27.11.1991 Toronto ).
Lit.: Pejskar,4,s.117-118.
Nekola Karel, redaktor ( 1.11.1903 Č. Budějovice – 14.10.1967 Totonto )
Lit. : Pejskar,2,s.138.
Nekola Rudolf, voják, žurnalista ( 20.3.1901 Č. Budějovice – 1.12.1969 Hamilton )
Lit. : Pejskar,I.,s.247.
Němec Augustin : úředník ( 16.10.1908 Strážkovice – 25.11.1983 Jeffersonton, Virginia ). Lit. : Pejskar,2,s. 242 – 243.
Novotný František : výtvarník, podnikatel ( n. 1915 Č. Budějovice – z. pros. 1961 )
Lit.: Pejskar,4,s.214.
Pavlů Miroslav : kněz ( 28.9.1919 Kunžak – 6.1.1989 Ponteix, Sask., Kanada )
Lit. : Pejskar,3,173.
Pick František : obchodník ( 1.11.1906 Mirovice – 2.3.1994 Caracas, Venezuela )
Lit.: Pejskar, 4, s.206 – 207.
Pícha Zdeněk, právník, publicista ( 12.3.1877 Č. Budějovice – 21.9.1966 Rekjavik )
Lit. : Pejskar,I.,s.287.
Příhoda Váša : houslista ( 24.8.1900 Vodňany – 2.7.1960 Vídeň ).
Lit.: Pejskar,2,s.83-84.
Radok Alfred, režisér ( 17.12.1914 Týn nad Vlt. – 23.4.1976 Vídeň )
Lit. : Pejskar,3,s.183-185 )
Radok Emil : bratr Alfréda, divadelník ( n. 1918 Prachatice – 7.1.1994 Montreal )
Lit. : Pejskar, 4, s.143.
Rejžek Matěj : před emig. žil v Řepešíně, r. 1954 emig. do USA
( 25.10.1908 Němčice u Netolic – 15.6.1982 Brookfield, Illinois )
Lit. : Pejskar, 4, 215.
Schneiderová Marie, roz. Zubaníková : n. roku 1900 v Českých Budějovicích, působila jako inženýrka, architekta a odborná publicistka z oboru stavebnictví a architektury. Neznámo kdy se vystěhovala do zahraničí. Zemřela roku 1966 ve státě Marylend ,USA. Lit.:
Scholle Robert : zemědělec ( 9.2.1911 Jistebnice – 29.7.1979 Sao Paulo )
Lit. : Pejskar,2, s.245.
Schwarzenberg František ( 24.3.1913 Praha – 9.3.1992 Unzmarkt, Rakousko )
Lit.: Pejskar, 4, s.146 – 157.
Schwarzenberg Karel ( 5.7.1911 Čimelice – 9.4.1986 Vídeň )
Lit. : Pejskar,3,s.190-197 )
Slavík Jan : knihovník, archivář ( 1916 J. Hradec – 1978 Londýn )
Smutný Jaromír : diplomat ( 23.6.1892 Bavorov – 16.7.1964 Londýn )
Lit. : Pejskar,1,s.149-152.
Sosnovec Ota : učitel ( 1906 J. Hradec – 10.3.1980 Chicago ). Lit.: Pejskar,2,33.
Srba Antonín : průmyslník ( 14.6.1907 Soběslav – 23.6.1980 Madison, Connecticut USA ). Lit.: Pejskar,2, s.229.
Stein František : právník ( 27.4.1896 Sedlice – 16.2.1989 Ottawa )
Lit. : Pejskar,3,s.204.
Sýkora Bohumil, důstojník ( 21.7.1923 Chlumany u Husince – 14.4.1987 Stoney Creek, Ontário ) Lit. : Pejskar,3,206.
Syrový Bedřich, právník ( 17.12.1905 J. Hradec – 12.8.1985 Miami, Florida )
Lit. : Pejskar,3,207.
Študlar – Husinecký J. : generál ( 4.5.1896 Husinec – 17.7.1969 New York )
Pejskar, I., s.222-223.
Šuman Gustav : římsko – katol. kněz ( 20.6.1883 T. Sviny – 7.4.1962 Heimenkirch, SRN ). Lit. : Pejskar,2,s.22.
Tichý Karel, sokol, ( 1903 Tábor – 3.8.1988 Paříž ). Pejskar,3,s.226.
Trojan Slavoj, důstojník ( 6.4.1924 Vimperk – 13.11.1986 Sydney ). Pejskar,3,228.
Trpák Karel : diplomat ( 5.12.1887 J. Hradec – 1.2.1955 Coté des Neiges, Quebec
Lit. : Pejskar,2,s.296-297.
Vaněk Jan : podnikatel ( 11.6.1916 Č. Budějovice – 31.7.1982 Londýn )
Lit. : Pejskar,2, s.232.
Vodička Rudolf : lékař v Č.B. po únoru 1948 emig. do Austrálie ( z. únor 1959 Melbourne ). Lit. : Pejskar,4,s.216.
Vohryzka František – Konopa : redaktor Svobodné Evropy
( 27.1.1911 Buzice u Blatné – 15.12.1993 Mnichov )
Lit. : Pejskar,4,s.189.
Vojtěchovský Pavel Ladislav ( také Voyt ) : finančník ( 21.6.1922 Č. Budějovice – 19.3.1993 pobřeží u Tangeru, Alžír ). Lit. : Pejskar, 4, s.193.
Vorel Otto, obchodník ( 18.2.1911 Písek – 18.11.1986 Berwyn, Illinois )
Lit. : Pejskar,3,252.
Vorel Rudolf, politik ( 23.3.1903 Vopršany u Milevska – 22.1.1957 New York )
Lit. : Pejskar,2,210.
Voříšek Vladimír : právník, emigr. 1949 ( n. Č. Budějovice – 27.10.1970 Austrálie )
Lit. : Pejskar,4, s.216.
Weiner Kamil, důstojník ( 1886 Písek – 1960 Londýn ). Lit. : Pejskar,I.,s.227.
Zenkl Petr : se narodil 13.6.1884 v Táboře. Po studiu na pražské universitě se stal středoškolským profesorem češtiny a z tohoto oboru napsal několik učebnic. Velmi aktivně se zapojil do činnosti Čs.strany národní socialistické. V letech 1937 – 39 byl pražským primátorem a v roce 1938 ministrem sociální péče. Za druhé světové války ( 1939 – 1945 ) byl vězněn v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald. Po osvobození byl opět zvolen pražským primátorem a v letech 1945 – 48 stál v čele Čs. strany národní socialistické. Byl dokonce náměstkem předsedy vlády Klementa Gottwalda ( 1946 – 48 ). V srpnu 1948 emigroval do USA, kde se stal předsedou strany v exilu a předsedou Rady svobodného Československa. Zemřel 3.11.1975 v Raleigh, stát Sev. Karolína.
Lit. : Pejskar,I., s.48-53
Zenklová Pavla : manž. Petra Zenkla ( 26.6.1887 Tábor – 5.2.1971 Washington )
Lit. : Pejskat,I,s.53.


Seznam perzekuovaných osob :

Antoš Fráňa : maj. hotelu Hvězda ve Vimperku, vyš. 1950 ( Pek, 214,50 )
Arnošt Ladislav : autodopravce ze Zdíkova, po r. 1948 pomáhal převádět ( Pek, 88 )
Baroch František : krajský tajemník národně socialistické strany v Českých Budějovicích, 1.9.1948 souzen v nepřítomnosti ( Radosta 29 )
Beneš Bohuslav : SNB, 1950 chycen u hranice, ods. 13.2.1951, popr. 8.6.1951 na Pankráci, nar. 5.12.1919 Svidnice, okr. Chrudim, bytem Praha ( Pek 19,66,69-70 )
Beránek Tomáš : děkan ve Vodňanech – 3.2.1951 odsouzen v proticírkevním procesu. Lit.: Dvořáková Zora – Z letopisů třetího odboje.
Huneš Robert : Památník obětem komunismu. VN,2001,9.
Huneš Robert : Obětem komunistické zvůle. VN,2001, 19-21.
Blesík Jan : člen kongregace Redemptoristů z Libějovic, 31.3.1950 odsouzen na 10 let. ( Lit.: Dvořáková )
Bukovský Josef : n. 1925 Chlumeček u Č.K. – z. 22.2.1987 v Mexiku, 1949 uprchl, žil v Kanadě, USA ( Pek, 79 )
Buzková Vojtěška : z Prachaticka, 1950 ods. v Č.B. na 4 roky ( Pek, 26 )
Čáp Jaroslav : z Prachaticka, 1950 ods. v Č.B. na 3 roky ( Pek 26 )
Čech František : z Prachaticka, 1950 ods. v Č.B. na 4 roky ( Pek 26 )
Čech Miloslav : farář CČH v Křemži , od r.1951 pronásledován, z. 1984 ( Pek 85 )
Čechová Anežka : z Prachaticka., 1950 ods. v Č.B. na 2 roky ( Pek 26 )
Čechová Dobrunka : z Křemže, persekuce z círk. důvodů ( Pek 81 )
Čejka Ota : 1950 ods. v Praze na 15 let ( Pek 65 )
Čermák Josef : z Laziště, 1949 souzen v Praze ( Pek 27 )
Čermáková Ludmila : z Křemže, n. 1929, v 50- letech emig. ( Pek, 80 )
Červenka Jiří : po r. 1945 správní komisař ve Volarech, ods. na 25 let ( Pek 96 )
Červenka Josef : ze Sedlice u Blatné, 1949 ods. na 15 let, SNB Strážný ( Pek, 55,56 )
Čtvrtník Josef : z Vacova a Vodňan, býv. továrník, asi 1950 uvězněn pro protistátní činnost, manž. Marie ( Pek 24,64 )
Čtvrtník Ladislav : z Vacova, uprchl ( Pek, 24,65 )
Daňha Jan : správce pily u Borové Lady, uvězněn v 50. letech ( Pek 64 )
Daněk Jan : z Křemže, vyloučen z školy, protože jeho otec odmítl vstoupit do JZD
( Pek 81 )
Desort Emanuel : Husinec, 1949 souzen v Praze ( Pek 27 )
Domin Václav : obchodník v Křemži, z. 1977, pronásledován i s dcerou Marií ( Pek, 82 )
Drašnarová : z Písku, ods. na 15 let ( Pek, 32 )
Dušek Josef : SNB Stachy, n. 31.7.1910 Zdíkov, z před 1989, převáděl 1948, ods. na 22 let. ( Pek, 88-92 )
Engl František : z Vimperka, ods. v Praze 1949 ( Pek 48 )
Fábera František : hostinský ze Zábrdí, 1953 souzen v Č.B. ( Pek 31,37 )
Fábera Miroslav : z Prachaticka, 1950 ods. v Č.B. na 20 let ( Pek 26 )
Fiala Josef : z Vacova, uvězněn v 50. letech ( Pek, 64 )
Freml Josef : lesák, uprchl v 50. letech ( Pek 87 )
Gazda Evžen : z Českých Budějovic – asi 1950 vězeň na Mírově.
( Lit.: Kratochvil I, s.127 – 131 )
Gottal Waltr : automechanik, 1949 ods. ve Vimperku na 20 let ( Pek, )
Grabmüller Otto : 1950 ods. v Praze na 20 let ( Pek 65,69-70 )
Hadrava Jaroslav : z polesí Vimperk, 1950 ods. v Praze na 12 roků ( Pek 22 )
Haindl František : z Horosedel u Čkyně, uprchl ( kdy ? ) vrátil se před 1989 ( Pek 59 )
Hajný : sedlář z Vimperka, po r. 1950 emigr. ( Pek 87 )
Harvařík : šofér sanitky ve Vimperku, 1948 pomáhal za hranice, uprchl ( Pek 91 )
Hasil Antonín : 1950 ods. v Č.B. na 22 let ( Pek 26 )
Hasil Bohumil : zastřelen u Českých Žlebů 1950 ( Pek 26,32 )
Hasil Josef : rodák ze Zábrdí, pomáhal přes hranice, 1949 odsouzen na 7 let, 9.5.1949 uprchl ( Pek, 22,25-27,29-34 )
Hasil Julius : měl pekařství v Prachaticích, 1950 (?) uprchl do Bavorska, potom v Kanadě. ( Pek, 33 )
Hasilová Anežka : 1950 ods. v Č.B. na 18 let ( Pek 26 )
Hasilová Anna : 1950 ods. v Č.B. na 15 let ( Pek 26 )
Hauf František : z Bohumilic, uprch, v Kanadě ( Pek 58 )
Havel Ladislav : řídící uč. z Vacova, 1948 pomáhal za hranice, 1949 uprchl ( Pek, 18,24,64 )
Havel Václav : z Bohumilic, v 50. letech uprchl, žil v USA ( Pek 58-59 )
Heinzl Antonín : z Vícemilic hostinský, 1953 souzen v Č.B. ( Pek, 31,37 )
Hesoun Václav : n. Kluky, okr. Písek – z. 13.3.1995 ( 74 let ) Cleveland USA, po 1948 uprchl ( Pek, 28-30 )
Hildebrand František : ze Zdíkova ?, ods. 1955 ( do 1960 ) ( Pek, 24 )
Hodina František : Chlístov, 1950 v odboji, 1949 souzen v Praze ( Pek, 25, 27 )
Holeček František : ze Čkyně, po r. uprchl, žil v USA ( Pek 53 )
Holubová Vlasta : z Vimperka, 1953 odsouzena na 16 měsíců za demonstraci 1.6.1953.( Pek, 76 )
Hones Josef : z H. Kvildy, převáděl 1948 ( Pek 88 )
Hošek Jan : tiskař v Artypě Holubov, vězněn 1954 – 1962, z. v 70. letech , píše se o něm v knize Z. Šarocha Výstřely od hranice. Praha, Naše vojsko. ( Pek 80 )
Hovora Pravoslav : maj. tiskárny v Písku, 1954 souzen v Č.B. na 20 let ( Pek 29 )
Hrdina Jiří : z Vimperka, 1949 ods. v Praze ( Pek 48 )
Hrdlička František : z Hradčan u Čkyně, 1952 ods. v Č.B. za odmítnutí vstupu do JZD. ( Pek, 57,70-73 vzpomínky )
Hrdlička Jan : lesák, Knížecí Pláně, p r. 1948 pomáhal přes hranice, uprchl s manželkou. ( Pek, 17-18 )
Hrubín Václav : z Vacova, SNB na Kvildě, pomáhal přes hranice, proces ve Vimperku, ods. na 10 let ( Pek, 47,56,64 )
Hurský Karel : ze Švihova, 1949 ods. v Praze ( Pek 27 )
Hurt František : SNB ve Vimperku, pomáhal přes hranice, uprchl ( Pek, 45,54 )
Chod, prof. : z Horosedel u Čkyně, uprchl ( kdy ? ) ( Pek, 54 )
Jakubec Bohuslav : z Křemže, n. 1919 – z. 1979, 1954 ods. na 6 let ( Pek, 79, 80 )
Jakubec Milan : n. 1924, obchodník v Křemži, emigroval v 50. letech, žil v Kanadě
( Pek 79 - 80 )
Janda Jaroslav : Masákova Lhota, 1951 ods. v Praze ma 11 let ( Pek 22,24 )
Janda Vratislav, škpt. : z Pelhřimova, měl se svojí jednotkou o síle 250 mužů pomoc při útoku na generální štáb v Praze ( 16.5.1949 ). Byl souzen 29.8.1949,
odsouzen k trestu smrti a popraven 5.11.1949. ( Radosta, 56 )
Jandovská Marie : z Prachaticka, 1950 ods. v Č.B. na 12 let ( Pek 26 )
Jandovský Vladimír : z Prachaticka, 1950 ods. v Č.B. na 20 let ( Pek, 26 )
Jaroš Josef : Dvory u Husince, 1950 v odboji, uprchl, později chycen a odsouzen, vězně v Jáchymově ( Pek, 25,26 )
Jedlička Jan : z Vodňan, tajemník Lidové strany, r. 1952 ods. za protistátní činnost na na tři a půl roku. ( Šotek č. 2 )
Jíleček, páter : administrátor na vimperské faře, ods. ve Vimperku na 5 let ( Pek 56 )
Jírovec Alois : hostinský z Račova u Vimperka, 1950 ods. v Praze na 15 let ( Pek 65 )
Jungvirt Antonín : z Vícemilic, 1953 ods. v Č.B. ( Pek 31,37 )
Jungvirt Karel : z Křemže, n. 1924, v 50. letech emigroval ( Pek 80 )
Kadlec Václav : z Chvalešovic, 1955 odsouzen na dva roky za tzv. neplnění dodávek.( Šotek, č.2 )
Karlíček Josef : z Vodňan, r. 1952 ods. za protistátní činnost na 18 měs. ( Šotek, č.2 )
Kilián : vl. jm. Franz Nowotny, rodák z Nových Hutí – Kaltenbachu, pašerák a převaděč, ( Pek, 59, 68-70 )
Klanica Miroslav : SNB, pomáhal v útěcích, uprchl ( Pek, 54 )
Kníže Josef, páter : n. 1913, 1957 působil ve Frymburku, ods. na 3 roky a zákaz povolání na 5 let, potom farář v Křemži ( Pek 80-83 )
Kojzar Václav : Vimperk, důst. západní armády, 1949 ods. ve Vimperku na 12 let ( Pek )
Kolafa František : rolník z Protivína, 1951 ods. v Praze na 13 let ( Pek 17 )
Kolafová Antonie, PhDr. : sestra Františka, roz. v Protivíně, 1951 úřednice a bytem v Praze, tamtéž r. 1951 ods. na 4 roky 6 měs. ( Pek, 17 )
Kotál Bohumil : z Husince, 1949 souzen v Praze ( Pek 27 )
Kouba František : z Hradčan u Čkyně, 1948 uprchl, v USA ( Pek, 54 )
Kozel František : lesák, 1951 ods. v Praze na 10 let ( Pek, 22 )
Král Jan : ze Dvorů u Husince, v Jáchymově ( Pek, 26 )
Kraml Jarka : maj. pily ve Zdíkově, přecházel hranice, ods. na 3,5 roku ( Pek, 90 )
Krátký Bohumil : Křemže, n. 1921, v 50- letech emigr. ( Pek, 80 )
Křišťan Josef : rodák z Lidmovic, 1949 emigr. do Kanady, z. 22.3.1986 Vancouver ( 81 let ) ( Pek, 20 )
Ksandrová : z Vimperka, v odboji, uprchla ( Pek, 63 )
Kubala : agent ( Pek, 37-39 )
Kubašta Jan : z Prachatic, 1949 souzen v Praze, asi 1950 uprchl ( Pek, 26-27 )
Kubašta Jaroslav : ze Dvorů u Husince, r. 1948 ods. na 2 roky, dne 25.6.1953 ods. krajským soudem v Č.B. na 9 let ( Pek 21 –22 )
Kudrna Jiří : lesák, Knížecí Pláně, pomáhal přes hranice po r.1948, 1950 uprchl
( Pek 17-18,24 )
Kukačka Václav : Žárovná, 1949 souzen v Praze ( Pek 27 )
Kukla Antonín : ze Čkyně, uprchl v 50. letech, žil v Austrálii ( Pek 53 )
Kůs Alois : autodopravce ze Zdíkova, pomáhal převádět po r.1948 ( Pek 88 )
Kůs Jaroslav : Stašsko, po r. 1948 pomáhal přes hranice ( Pek 88 )
Kůs Karel : z Churáňova, po r. 1948 pomáhal přes hranice, zatčen ods. na 7 let
( Pek 88,91-92 )
Kutheil Jaroslav : u PTP ( Pek 26 )
Kutheil Václav : u PTP ( Pek 26 )
Kyznar J. : hotelier z Bučiny, 1949 ods. ve Vimperku na 10 let ( Pek )
Lang Jan st. : mlynář z Čábuz, ods. v 50 letech a uvězněn na 10 let ( Pek 64 )
Lang Jan ml. : ods. v 50. letech, ods. na 12 let ( Pek, 64 )
Lang Josef : Čábuze, uprchl, žil v USA ( Pek, 64 )
Lešák Jan : řezník z Vacova, bytem ve Vimperku, 1951 ods. v Praze na 11 let, 1955 prop. na podm. ( Pek, 22,24,64 )
Liška Sláva : z Bohumilic, farář, uprchl, žil v Kanadě ( Pek 58 )
Litoš Jan : z Prachaticka, 1950 ods. v Č.B. na 13 let ( Pek 26 )
Louženský Josef : z Krašlovic, r.1956 ods. za protistátní činnost na 5 let.
( Šotek, č. 2 )
Malec : Čkyně, v odboji ( Pek 24 )
Mareš Václav : n. 22.9.1921 Dvory u Husince, 1949 souzen v Praze, uprchl, žil v Kanadě, po 1989 z. v Prachaticích ( Pek, 24-27 )
Maršák František : z Dolan u Čkyně, uprchl v 50. letech ( Pek 53 )
Mašín : novinář z Prahy, měl v Zálesí u Dobrše chalupu, 1950 uvězněn ( Pek 24 )
Matějka Jan : Sudslavice, potom Výškovice, konf. majetku ( Pek 62-63 )
Matoušek Josef : lesák, Knížecí Pláně, po r. 1948 pomáhal přes hranice, 1950 uprchl ( Pek 17-18 )
Matoušek Ladislav : mlynář z Vlachova Březí, n. 27.6.1915 Vl. Březí, 1954 ods. v Č.B ( Pek 24,26,29,36-42 vzpomínky )
Mejda Alfons : býv. přísl. SNB z Vlachova Březí, 25.6.1953 ods. kraj. soudem v Č.B. na 7 let ( Pek, 21,24 )
Mejda František : mlynář z Vlachova Březí, 1951 ods. na 7 let ( Pek, 39 )
Měrka František : Stašsko, pomáhal přes hranice po 1948 ( Pek 88 )
Michal Josef : 1951 Nakří, tzv. kulak. ( Šotek, č.2 )
Mikeš Jan ml. : 1950 ods. v Praze na 15 let ( Pek )
Mikeš Karel : z Vimperka, fotograf, uprchl 1949 ( Pek 61,64 )
Milisterfer František : zemědělec, Dvory u Husince, 1951 ods. na 10 let, Jáchymov
( Pek 17,26 )
Milisterfer Václav : Dvory u Husince, 1949 souzen v Praze ( Pek 27 )
Moučka Václav : v Č. Krumlově, emigroval s manželkou, kdy (?) ( Pek, 80 )
Mráz Jan : Laziště, 1949 souzen v Praze ( Pek 27 )
Musil : SNB, pomáhal přes hranice ( Pek 47 )
Nakládal Dominik : vikář z Vlachova Březí, ods. 25.6.1953 kraj. soudem v Č.B. na 2 roky a 2 měsíce ( Pek 21,24,38 )
Nejedlý František : učitel v Křemži, 1974 propuštěn pro náboženské přesvědčení a jako člen ČSL ( Pek 82 )
Němec Jan ( nebo Jaroslav ) : z Písku, úředník záložny, 1954 ods. v Č.B. na 14 let
( Pek 29,40 )
Nešleha Bohumil : z Prachaticka, 1950 ods. v Č.B. na 4 roky ( Pek, 26 )
Nouzová : dcera Josefa Nouzy ze Sudslavic, 1968 emigr. ( Pek, 53 )
Nowotny Franz – viz Kilián.
Nusek ( Nusko ) František : SNB, Kvilda, pomáhal přes hranice, 1949 odsouzen ve
Vimperku na 10 let, potom v Kanadě ( Pek, 47,53, 56 )
Oberpfalzer Adolf : četník z Horní Plané, n.4.6.1908 – z. 5.7.1967, ods. 1951 v Č.B. na n15 let ( do 1960 ) ( Pek, 80,83 )
Osvaldová Marie : Radešov u Sušice, 1949 ods. ve Vimperku ( Pek 56 )
Ouředník Antonín : 1954 odsouzen v Č.B. na 23 let, býv. učitel z Vimperka, vedoucí odbojové skupiny souzené v roce 1953 ( Pek 22,30,31,37 )
Ouředník Jaroslav : z Uhřic, ods. 25.6.1953 v Č.B. na 1 rok a 6 měs. ( Pek 21 )
Ouředník Miloslav : z Chluman, ods. 25.6.1953 v Č.B. na 2 roky ( Pek 21-23 )
Paulík Antonín : přísl. finanční stráže převáděl na Bučině, emigr. do Austrálie ( Pek 91 )
Páv Josef, JUDr. : z Vodňan, asi 1950 uvězněn pro protistátní činnost, pomáhal organizovat přechody hranice, ods. v Č.B., manž. Jaroslava ( Pek 55 )
Pavelka Adolf : ze Zábrdí, 25.6.1953 ods. v Č.B. na 8 let, manž. Marie ( Pek 21-22 )
Pavelka František : z Drslavic, 1949 souzen v Praze ( Pek 27 )
Pavelková Marie : manž. Adolf, 25.6.1953 ods. v Č.B. na 7 let ( Pek 21-22 )
Pávová Jaroslava : z Vodňan, asi 1950 uvězněna pro protistátní činnost, manž. Josef.
Pek Josef : ods. 1950 v Praze na 25 let ( Pek 65 )
Peková Libuše : ods. 1950 v Praze na 15 let ( Pek 65 )
Perner : děkan v Písku, pomáhal uprchlíkům ( Pek 38 )
Peřina : kat. kněz v Heřmani, 1954 ods. v Č.B. na 12 let ( Pek 30,38 )
Pešl Ladislav : s manželkou pocházeli ze Zadova a pomáhali uprchlíkům
( Pek 60-61, 88, 92- 93 )
Pešl Václav : Stašsko, po r. 1948 pomáhal přes hranice ( Pek 88 )
Petrák Jaroslav : SNB, 1949 ods. ve Vimperku na 3 roky, rodina se musela vystěhovat z Vimperka ( Pek 53,55,57 )
Petrovič : z Milešic, komisař, 1950 v odboji, uprchl ( Pek 25 )
Pícha Josef : z Vodňan, obchodník, 14.2.1950 odsouzen na dva roky těžkého žaláře, 100 000 Kč pokuty a konfiskaci majetku.
Pletzer Ladislav : z Českých Budějovic – Rožnova – n. 1924 – asi 1950 vězeň v Jáchymově. ( Kratochvil I, s.159 – 161 )
Podlaha Vojtěch : z Netolic, obchodník, 1952 zabavení majetku. ( Pr. : Šotek, č.2 )
Podlešák : z Prachaticka, 1950 v odboji ( Pek 25 )
Podlešák Václav : Chválov, 1949 souzen v Praze ( Pek 27 )
Pösl : ze Zlaté studny u Horské Kvildy, příbuzný Kilána, převáděl, 1950 ods. v Praze na 10 let ( Pek 65,93 )
Posr Rudolf : z Boubské u Vimperka, 1949 emigr., žil v jižní Americe a USA, z. 1994 v USA, ( Pek 50, 87 )
Poucha Josef : býv. předseda pobočky KPV v Prachaticích, z. 1997, r. 1951 ods. v Praze na 20 let ( Pek 19-24 )
Prokop Jan : z Krašlovic, 1956 ods. za protistátní činnost na 5 a půl roku.
( Šotek, č. 2 )
Prokop Jiří, ing. : z Vacova, stavitel, 1948 pomáhal přes hranice, 1949 nebo 1950 uprchl a roku 1957 se vrátil, ods. na 20 let, po části trestu podm. propuštěn a uprchl zpět za hranice ( Pek 18, 24, 25, 64 )
Příbrský Jan : viz : Blümlová Dagmar – Primář Jan Příborský ( 1902 – 1972 ) a jeho podíl na rozvoji jihočeského zdravotnictví. Výběr, 39,2002,2,153-166.
Z Č.B., vězněn 1960 – 1963.
Radouch František : z Vodňan, obchodník, 1952 za protistátní činnost odsouzen na 4 a půl roku. ( Šotek, č.2 )
Sládek Michal : z Vlhlav, 1955 tzv. kulak, odsouzen na 1 rok. ( Pr. : Šotek, č.2 )
Slavík : z Újezda u Vodňan, obchodník, r. 1959 zatčen za shromažďování majetku.
( Lit.. : Šotek, č.2 )
Svatek Bohumil : z Krašlovic, roku 1956 za protistátní činnost ods. na 7 let.
( Pr. Šotek, č.2 )
Šimečková Božena : z Plástovic, 1955 za sabotáž ods. na 3 roky. ( Lit. : Šotek, č.2 )
Šmrha Ludvík : z Vodňan, 1950 uvězněn.
Šťáska : z Protivína, obchodník, 1959 ods. za shromažďování majetku na 7 let.
Šťásková : z Protivína, manž. obchodníka, 1959 ods. na 4 roky. ( Pr. Šotek, č.2 )
Turek F. : z Vodňan, roku 1950 musel emigrovat.
Turek Václav : z Vodňan, roku 1950 musel emigrovat.
Turková Vlasta : z Vodňan – odsouzena a uvězněna asi 1951
Vaňata František : z Bílska, kulak, 1955 ods. na 1 rok. ( Pr. Šotek, č.2 )
Vaňata Václav : z Nestánic, 1955 tzv. kulak, ods. na 4 měsíce. ( Pr. Šotek, č. 2 )
Wahl Veleslav : organizoval odboj v jihozápadních Čechách ( odb. skupiny Písek, Jihlava, Cyril. ) Zatčen, odsouzen Státním soudem v Praze ( 22.4.1950 ) a popraven ( 16.6.1950 ). Průběh procesu viz : ( Radosta, 80 – 84 )

05.06.2008 23:32:03Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se