Blog jihočeské historie

Dvakrát nevstoupíš do jedné řeky a tak CARPE DIEM ( užívej dne )

Kdo jsem a čím se zabývám, aneb jak jsem potkal život...

HISTORIA EST TESTIS TEMPORUM, LUX VERITAS, VITA MEMORIAE, MAGISTRA VITAE, NUNTIA VETUSTATIS (Cicero ).

Historie je svědectvím času, světlo pravdy, život paměti, učitelka života, zvěstovatelka dávných časů.

Jmenuji se Jiří Louženský,

od mládí se zajímám o regionální historii jižních Čech, a to zejména Vodňan a Vodňanska.

Jsem dlouholetým členem Historického klubu při Jihočeském muzeu, členem Jihočeského klubu obce spisovatelů, mám přednáškovou a publikační činnost, rád dělám průvodce na vlastivědných zájezdech. Zajímám se památky, národopis, folklór a výtvarné umění.

Něco stručně o sobě : narodil jsem se 6.8.1958 v Klatovech. Bydlel jsem na několika místech : Klatovy, Kožlany, Kraslice, Číčenice, Vodňany a České Budějovice.

Původním povoláním železničář - Železniční učiště v Karlových Varech ( 1974 - 1977 ), postupně různé funkce ( signalista, průvodčí, vlakvedoucí ) v železničních stanicích Dívčice, Číčenice, Protivín a České Budějovice.

Absolvent střední knihovnické školy v Praze ( dálkově v letech 1982 - 1987 ). Dva marné pokusy dostat se vysokou školu se zaměřením na kulturu a historii.

Odborný a vedoucí pracovník v Městském muzeu a galerii ve Vodňanech ( do r.2001 ).

Následně různé pracovní zařazení a několik pokusů získat zaměstnání v kultuře. Dnes pokladní v jednom českobudějovickém marketu.

Od roku 1988 aktivní člen Gay a lesbického hnutí v České republice. Spoluzakladatel Svazu Lambda, Sdružení organizací homosexuálních občanů ( SOHO ), Jihočeské Lambdy ( od roku 1999 čestný doživotní předseda tohoto klubu ). Od roku 2007 člen Pracovní skupiny pro otázky sexuálních menšin Ministerstva pro lidská práva a národnostní menšiny. Od roku 2009 člen Výboru pro sexuální menšiny Rady vlády ČR pro lidská práva.

Co vám vlastně mohu nabídnout ?

Mám několik zájmových okruhů z oblasti regionální historie, tak jak to dokládá níže uveřejněná bibliografie, např. :

Historie města Vodňan a jeho okolí : osobnosti, události, bibliografie, genealogie jednotlivých osobností a rodů. O tomto kraji si můžete přečíst v mém samostatném blogu Vodňany a Vodňansko ( viz odkazy ).

Vystěhovalectví a emigrace z jižních Čech po roce 1620 do roku 1989.

Reemigrace slovenského obyvatelstva do jižních Čech po roce 1945.

Historici a publicisté jihočeského regionu.

Historie železniční dopravy v jižních Čechách ( specializace na projekty neuskutečněných železničních tratí )

Historie jižních Čech v krásné literatuře.

Regionální literární historie.

Historie rodu Louženských a dalších příbuzných rodů.

Z výše uvedených ( a případně i z dalších okruhů ) budu na stránkách tohoto blogu postupně uveřejňovat různé zajímavosti, krátké články, bibliografické a genealogické informace.

Budu vám všem velice vděčný za vaše konkrétní připomínky a doplňující informace, které rád uveřejním. Zároveň se omlouvám za různé technické a grafické nedostatky tohoto blogu. Nejsem technický typ.

Moje kontaktní adresa : cestoklub@volny.cz

Info o mně : Slovníček autorů Jihočeského klubu obce spisovatelů. České Budějovice, 2008, s.14.

Od dubna roku 2010 držitel literární ceny ,,Zeyerův hrnek" udělenou Městskou knihovnou ve Vodňanech, Městským muzeem a galerií ve Vodňanech, Jihočeským klubem Obce spisovatelů, za přípravu piblikace Vodňanské paměti a vzpomínky Františka Heritese.

16.06.2008 17:58:43 | 17 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz